Download
5hd200 xiii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5HD200 - XIII PowerPoint Presentation
Download Presentation
5HD200 - XIII

5HD200 - XIII

78 Views Download Presentation
Download Presentation

5HD200 - XIII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 5HD200 - XIII Latinská Amerika

  2. Chile 1970-1973 • Salvador Allende (1908-1973) • 1970 prezidentem za „Lidovou jednotu“ • Chilská cesta k socialismu • znárodnění klíčových podniků • strojírenství, těžký průmysl, hornictví, banky • 415 podniků, 60 % HDP • smíšené podniky s kapitálem nad 14 mil. escudů • od 1971 i chemický, textilní, petroch., potrav. • dokončení znárodnění měděných dolů • ústavní reforma 15.6.1971 – odvetná opatření USA • pokles produkce, odchod odborníků, stávky • akcelerace agrární reformy • 1971 vyvlastnění 2 milionů ha, 1973 – 5 milionů ha – pokles produkce • zmrazení cen, zvýšení mezd • o 55 % - doprovázeno expanzivní měnovou politikou – inflace 96 % • zpočátku úspěch, ale zvyšování státního dluhu – monetizace CB

  3. Chile 1970-1973

  4. Chile • Volby 1973 – vítězství Demokratické konfederace (55,7%) • Prezidentem zůstává Allende – vnitřní nepokoje v Lidové jednotě, neschopnost spolupráce s DK • Častá výměna ministrů • nepokoje v armádě • vznik vojensko-civilního kabinetu • 22. srpna 1973 odstupuje CarlosPrats z ministerstva obrany– jako nástupce doporučuje Augusta Pinocheta – stává se vrchním velitelem pozemních sil • 11. září 1973 – vojenský puč

  5. Chile 1973-1989 • 1968 brigádním generálem • 11. září 1973 jmenován do čela vojenské junty • nová ústava – Pinochet vládne do r. 1988 • tvrdé represe – koncentrační tábory (Atacama) • snaha o podmanění veškeré výkonné i exekutivní moci • v červnu 1974 vyhlášen „Nejvyšší vůdce národa“ • prosinec 1974 prezidentem republiky • 15 tisíc vražd, 2 200 zmizelých, 200 tisíc emigruje • tajné služby DINA, později CNI – zasahují i na emigranty • zavírání VŠ, nahrazování rektorů

  6. Chile 1973-1989 • ekonomická reforma – šoková terapie • redukce veřejných výdajů (25%) • obnovení pesa (1975) • omezení importu, zmrazení mezd, liberalizace cen • privatizace (1973-1981, 1984-1989) • pozvání „Chicago Boys“ – 25 významných ekonomů • tržní hospodářství, volný obchod • počátek 80. státních 15/500 podniků • kromě těžby mědi a ropy • odškodnění amerických korporací • redukce cel, dotací a daní, otevření hranic • Pinochet poražen v plebiscitu 1988 – 46 %

  7. Chile 1973-1989

  8. Argentina • 4. června 1943 vojenský převrat (G.O.U.) • říjen 1943 do čela Národního úřadu práce Juan Perón, později Ministerstvo práce a sociální péče • spolupráce s odbory • 25. února 1944 nahrazuje na Ministerstvu války generála EdelmiraFarella • 7. června 1944 víceprezidentem • opatření ve prospěch dělníků (navýšení mezd) • 9. října 1945 demise a internace • pochod dělníků • 24. února 1946 prezidentské volby

  9. Argentina • Odmítání bipolarismu – třetí cesta, obchodní spolupráce • ekonomický nacionalismus a etatismus • sociální spravedlnost • odkoupení železniční sítě od britských vlastníků • odkoupení telefonní sítě, růst námořnictva • nová ústava březen 1949 – surovinové vlastnictví v rukou státu • Eva Perónová • září 1955 vojenská vzpoura, v roce 1973 opět prezidentem • 1976-1983 vojenská junta