it tjieba u l enero ita ta alla 25 add matul is sena a
Download
Skip this Video
Download Presentation
IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A. www.ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Is 55, 6-9. Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A' - rivka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh,sejħulu sakemm hu qrib!Ħa jħalli triqtu l-midneb,u l-bniedem il-ħażin fehmietu;
daqshekk ie or huma triqati l fuq minn triqatkom u l fehmiet tieg i mill fehmiet tag kom
daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkomu l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”
slide10
Kull jum imbierkek, Mulej,u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.Kbir il-Mulej, u ta’ min ifaħħru wisq,u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies.
slide12
Il-Mulej tajjeb u ħanin,idum biex jagħdab, u kollu tjieba.Twajjeb il-Mulej ma’ kulħadd,u ħnientu akbar minn kull ma għamel.
slide14
Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha,twajjeb fl-għemil tiegħu kollu.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu,lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.
it 2 qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lill filippin fil 1 20c 24 27a
IT-2 QARIQari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-FilippinFil 1, 20c-24, 27a
slide17
Ħuti: Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ.
slide18
Jekk għandi nibqa’ ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X’naqbad nagħmel ma nafx: ninsab bejn ħaltejn.
slide19
Min-naħa l-waħda, nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu, li jkun ħafna aħjar għalija; min-naħal-oħra, jekk nibqa’ngħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom.
slide22
Hallelujah. Halleluljah.Alla sejħilna permezz ta’ l-Evanġelju,biex niksbu l-glorja ta’ Sidna Ġesù Kristu.Hallelujah.
slide24
F’DAK IŻ-ŻMIEN: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ
slide26
Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar id-disgħa ta’ filgħodu, ra oħrajn qegħdin
fil pjazza bla xog ol u qalilhom morru intom ukoll il g alqa u nag tikom li jkun aqqkom u marru
fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom, “Morru intom ukoll il-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom”. U marru.
slide28
Reġa’ ħareġ għal xi nofsinhar, u mbagħad għal xi t-tlieta, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħamsa ta’ wara nofsinharreġa’ ħareġ u
slide29
sab oħrajn qiegħda, u qalilhom, “Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?” Qalulu, “Ghaxħadd ma qabbadna.”
slide30
Qalilhom, “Morru intom ukoll il-għalqa.”Għal filgħaxija mbagħad sid il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu,
sejja lill addiema u allashom ibda minn dawk li ew l a ar u spi a b dawk ta l ewwel
“Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk ta’ l-ewwel.”
slide32
Ġew dawk li daħlu għax-xogħol għal xi l-ħamsa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew ta’ l-ewwel,u stennew li kienu se jirċievu iktar,
slide33
iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu, “Dawn ta’ l-aħħar siegħa waħdagħamlu,
u int qisthom b alna li tg abbejna bil pi tal jum u s s ana qabe is sid u qal lil wie ed minnhom
u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana.” Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom,
slide35
“Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehimt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan ta’ l-aħħarirrid nagħtih daqs kemm tajt lilek.
slide36
Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba? Hekk ta’ l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta’ l-ewwel l-aħħar.”
ad