Personvern og personopplysningsvern DRI 1001 Digital forvaltning - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Personvern og personopplysningsvern DRI 1001 Digital forvaltning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Personvern og personopplysningsvern DRI 1001 Digital forvaltning

play fullscreen
1 / 7
Personvern og personopplysningsvern DRI 1001 Digital forvaltning
71 Views
Download Presentation
risa-yang
Download Presentation

Personvern og personopplysningsvern DRI 1001 Digital forvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Personvern og personopplysningsvernDRI 1001 Digital forvaltning • Dag Wiese Schartum

  2. Hvor viktig er egentlig privatliv og hva skal det omfatte? Hva slags samfunn vil vi ha?

  3. fjernsynsovervåking Integritet kommunikasjon Autonomi biometri personlighetstester psykisk geografisk informasjon kroppslig Personvern - personopplysningsvern Teknologiuavhengig krenkelse Krenkelse ved hjelp av informasjons- og kommu-nikasjonsteknologi (IKT) Private sfærer Kommunikasjons-kontroll Bryte taushetsplikt Brevbrudd “Vindustitting” Inspisere “kroppens hulrom” Mobbing

  4. Menneskets integritet, selvbestemmelse og verdighet opplysnings Personvernidealet Kollektiv/samfunnsmessig avveining Individuell avveining Personvern- interesser Krav Personverngarantier Tiltak Personverntiltak ellers Personvern som interesser og krav Retten til selv å bestemme over opplysninger som gjelder deg Essensen av personvern: Forvaltningsvedtak Helseopplysninger Kredittvurdering “vil heller ha gratis tjeneste”

  5. Integritetsperspektivet F.eks.: Privatliv “Kroppens hemmeligheter” Maktperspektivet F.eks.: Offentlig myndighetsutøvelse Privates beslutninger F.eks.: Borger - myndighet Kunde -næringsdrivende Arb.taker - arb.giver Student - lærested Innsatt - fengsel Beslutningsperspektivet Ulike perspektiver på personvern Personvern Kan også brukes “proaktivt”

  6. Interessen i selvbestemmelse Interessen i forholdsmessig kontroll Interessen i innsyn og kunnskap Interessen i opplysnings- og behandlings- kvalitet Interessen i brukervennlig behandling Personverninteresser og -krav Kan jeg nekte å gi opplysninger? Hvordan kontrollerer de? Kan jeg bli tatt i juks hvis jeg gjør en feil? Hva har forvaltningen av opplysninger om meg? Hva skjer med opplysningene? Personvern Hvordan kan jeg sjekke at opplysningene er korrekte? Hvordan går jeg frem for å søke om denne ytelsen?

  7. Oversikt over alle personvern-interesser og -krav Interessen i brukervennlig behandling Lydhørhet Forståelighet Uhindret dialog Driftsstabilitet Forholdsmessig kontroll Veiledning versus kontroll Forhåndskontroll versus etterkontroll Kontroll til gunst versus til ugunst Ekstern versus intern kontroll Kontroll med mennesker versus maskiner • Interessen i selvbestemmelse • Konfidensialitet • Beskyttet privatliv • Etablert tillitsforhold • Interessen i innsyn og kunnskap • Rettsinformasjon • Generelt innsyn, herunder sikkerhetstiltak • Individuelt innsyn • Begrunnelse • Interessen i opplysnings- og behand-lingskvalitet • Datakvalitet • Informasjonskvalitet • Systemkvalitet