Personvern og opphavsrett
Download
1 / 11

Personvern og opphavsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Personvern og opphavsrett. A04 – V2006 Fagenhet for IKT. Personvern. Personopplysning : Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Personvern og opphavsrett' - gray-russell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Personvern og opphavsrett

Personvern og opphavsrett

A04 – V2006Fagenhet for IKT


Personvern
Personvern

 • Personopplysning: Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person

 • Sensitive personopplysninger: Blant annet opplysninger om- helse- etnisk bakgrunn- livssyn- seksuelle forhold[se utfyllende liste i personopplysningsloven §2 nr. 8]


Personopplysningsloven
Personopplysningsloven

 • Formål: Beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger

 • Meldeplikt: Skolen har ansvar for å melde inn elektroniske/manuelle personregistre til Datatilsynet

 • For å behandle sensitive personopplysninger kreves konsesjon (tillatelse) fra Datatilsynet, som også er kontrollinstans

 • Alle med innsyn i slike registre har taushetsplikt

 • Informasjons- og samtykkeplikt (aktivt samtykke)!

 • Internett/nettsider (hovedregel): Ikke tillatt å publisere personopplysninger - inklusive bilder - av barn under 15 år uten aktivt samtykke fra foresatte (NB! sens. person-opplysn. skal bare innhentes med foreldres samtykke)


Personopplysningsloven1
Personopplysningsloven

 • Samtykke, rett til informasjon, og innsynsretter grunnprinsipper i personopplysningsloven

 • Hovedregelen er at personopplysninger bare kan behandles dersom den registrerte har samtykket

 • Samtykket :skal være en 1)informert (informasjon fra virksomheten om hvilke vilkår som gjelder for behandlingen av opplysningene=”personvernerklæring”/”privacy policy”), 2)frivillig og 3)uttrykkelig (dvs. personen må foreta noe aktivt - f.eks. innsending av svarslipp e.l.) erklæring fra den opplysningene gjelder, om at hun eller han godtar behandling av opplysninger om seg selv.


Personopplysningsloven2
Personopplysningsloven

 • Norge: personvernet beskyttet gjennom personopplysningsloven av 2001. Likner tilsvarende lover i andre europeiske land (viktig siden Internett ikke har grenser).

 • Skal sikre grunnleggende menneskerettigheter:Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK):”Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse”

 • Ikke lenger nødvendig å søke konsesjon for å registrere ikke-sensitive personopplysninger (navn,adr, tlf, persnr), men det er meldeplikt til Datatilsynet senest 30 dager før behandlingen begynner. For sensitive personopplysninger er det konsesjonsplikt. (stat og kommune fritatt dersom behandlingen av personopplysningene har hjemmel i egen lov)


Opphavsrett ndsverk
Opphavsrett/åndsverk

 • Åndsverk: litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform (skrifter av alle slag, f.eks. nettsider inklusive bilder, dataprogrammer, etc.)

 • Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket.

 • Opphavsretten er regulert av åndsverkloven.Opphavsretten oppstår i det verket er skapt, det er ikke krav om registrering av verket (men opphavsmann kan tillate fri bruk)

 • Opphavsmann må navngis slik god skikk tilsier


Eksemplarfremstilling til undervisningsvirksomhet
Eksemplarfremstilling til undervisningsvirksomhet

 • Opphavsmannen kan ikke motsette seg at verket benyttes til undervisning, men har krav på vederlag => trenger avtale (f.eks. KOPINOR)

 • Enhver kan til bruk i egen undervisnings-virksomhet, ved fotokopiering eller lignende fremgangsmåte, fremstille eksemplar av utgitt verk samt gjøre opptak av verk som inngår i kringkastingssending, når han oppfyller betingelsene for avtalelisens (KOPINORavtalen)


Kopinoravtalen
KOPINORavtalen

 • Avtalen gjelder kopiering av beskyttet materiale, bl.a. til undervisning. Gjelder i forhold til både norske og utenlandske opphavsmenn.

 • Tillatelsen omfatter bare kopiering til papir, lysark og lysbilder. Avtalen omfatter ikke film, videogram og dataprogram – HiO har f.eks. egen avtale om bruk av radio- og TV-programmer fra NRK og TV2.

 • Kan kopiere inntil 15% av en bok eller lignende publikasjon, ev. et helt kapittel, novelle eller en hel scene i et skuespill (”utgått publikasjon” -opptil 30%)


Internett
Internett

 • Opphavsretten gjelder også på Internett

 • Håndhevingsproblemer i en internasjonalisert verden

 • Utgangpunkt: Kan ikke publisere noe på nettet uten opphavsmannens samtykke

 • Kan ikke forsyne seg fritt fra nettet, MEN:akseptere mediets egenart => kan lenke til materialet, ta utskrift samt lagre lokalt