ERGENİN SORUNLARI - PowerPoint PPT Presentation

ergen n sorunlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERGENİN SORUNLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERGENİN SORUNLARI

play fullscreen
1 / 18
ERGENİN SORUNLARI
312 Views
Download Presentation
terri
Download Presentation

ERGENİN SORUNLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ERGENİN SORUNLARI Prof.Dr.Sadık Demirsoy

 2. ERGEN (ADÖLESAN) NEDİR ? Çocuğun sekonder cinsel karakterlerinin ortaaya çıkmasından cinsel, bedensel ve ruhsal yönden tam bir erişkin oluncaya kadar geçen döneme ergenlik dönemi denir.

 3. PUBERTE NEDİR ? Çocuğun sekonder cinsel karakterlerinin oluşmaya başlamasından fertil olmasına kadar, yani kızlarda menarja erkeklerde de spermatogenezisin oluşmaya başlamasına kadar geçen süreye denir.

 4. ERGENİN SORUNLARI NELERDİR ? 1 1.Gecikmiş ergenlik 2-Anoreksiya nervoza 3-Akne vulgaris 4-Obesite 5-Psikolojik sorunlar 6-Demir eksikliği anemisi 7-Tbc reaktivasyonu 8-Postür bozuklukları 9-Osgood Schlatter sendromu

 5. GECİKMİŞ ERGENLİK KRİTERLERİ 1-Boy uzunluğunun 10 persentilin altında olması 2-Kemik yaşının 1.5-4 yıl geri olması 3-Ailede hemcinslerde % 50 oranında benzer öykünün olması 4-Büyüme hormonu dahil laboratuvar tetkiklerinin normal olması 5-Fizik muayenenin normal olması 6-Kötü beslenme ve kronik hastalık öyküsünün bulunmaması

 6. Anoreksia Nervosa • En sık ergenlik döneminde görülür. Hasta açlıkla endojen opiatları salgılatır.

 7. Akne Vulgaris • Ergenlikte görülür. Nedeni kesin belli değil. Deride yağ sekresyonunun hormonların artması sonucu aşırı sekresyonu sonucu kıl foluküllerinin iltihabı olarak tanımlanıyor. • Tedavisi lokal sülfür, antibiyotikler ve temizlik

 8. Obezite • Ergenlikte sık görülür. • Tedavisi diyet ve psikolojik yaklaşımdır.

 9. Demir eksikliği anemisi • Özellikle menstruasyon kanaması fazla olan kız ergenlerde sık görülür

 10. Tüberküloz • Ergenlikte tüberküloz diğer yaşlara göre daha sık görülür.

 11. Osgood Schlatter Hastalığı • Aşırı aktivite sonucu kudriseps femoris insersiyosu olan tuberositas tibianın kopması veya irritasyonudur. Tedavisi istirahat veya gerekirse cerrahi • Genellikle ergenlerde görülür.

 12. ERGENİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

 13. Sekonder cinsel karakterleri oluşmaya başlar. • Cinsel konulara karşı ilgi başlar.

 14. Platonik aşklar gelişir

 15. “Fast food” yemeye başlar

 16. Sigara, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı başlar.

 17. En çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir

 18. ERGEN İLE İLİŞKİLER NASIL OLMALIDIR ? 1-Terbiye edilmeye çalışılmamalıdır. 2-Uzun ve bıktırıcı nasihatlerden kaçınılmalıdır. 3-Kısa ve net mesajlar verilmelidir. 4-Bütün ilişkiler sevgi temeli üzerine inşaa edilmelidir.