Evolutie vs. Technologie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evolutie vs. Technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evolutie vs. Technologie

play fullscreen
1 / 18
Evolutie vs. Technologie
104 Views
Download Presentation
rhoslyn-bronwen
Download Presentation

Evolutie vs. Technologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Evolutie vs. Technologie De mens De dieren

 2. Probleemstelling Dieren jagen al hun hele leven, wij als mens ook, maar hebben het ons makkelijk gemaakt door technologie te gebruiken, wij als mensen kijken daarom nu te weinig af van de natuur.

 3. Hypotheses • Een mogelijk oplossing is, dat dieren verder ontwikkeld zijn als mensen, dat betekent dat we dus al achter liggen in de oorlogsstrategie. • Ten tweede kan het zo zijn, dat we weinig afkijken, omdat we allemaal ooit hetzelfde zijn geweest, dat betekent dat we dus dezelfde strategie hebben en dus niet kunnen afkijken. • Als laatste kan het zo zijn dat we voor liggen en dat we ook  voor blijven liggen in de strategie van het jagen, omdat we meer technologie hebben.

 4. Rode lijn van PGO’s*

 5. PGO 1 Vechtende mieren1

 6. PGO 2 Planten oorlog2

 7. PGO 3 Cheeta's 3

 8. PGO 4 Chemische zijdespinnen4

 9. PGO 5 Jagende luipaarden5

 10. PGO 6 Red de neushoorn6

 11. PGO 7 Oorlog bij chimpansees7

 12. PGO 8 Vechtrobots8 De mens ligt niet stil met nieuwe oorlogs tactieken, en bedenkt steeds nieuwe technieken om veiliger, en beter oorlog te kunnen voeren, en zichzelf beter kan verdedigen. De vraag is dus of dieren werkelijk beter zijn in oorlog voeren, of wij, omdat wij iets bedenken waardoor we zelf niet eens meer risico lopen.

 13. PGO 9 Chimpansees vs mensen9 De mens ligt niet stil met nieuwe oorlog tactieken, en bedenkt steeds nieuwe technieken om veiliger, en beter oorlog te kunnen voeren, en zichzelf beter kan verdedigen. De vraag is dus of dieren werkelijk beter zijn in oorlog voeren, of wij, omdat wij iets bedenken waardoor we zelf niet eens meer risico lopen.

 14. PGO 10 Gedrag10 Er is een computerprogramma ontwikkeld waarmee men schijnbaar goed doordachte gedragen van dieren simpel mee kan verklaren. Dit verklaart het in scholen zwemmen en de dominantie van vrouwtjesapen bij bonobo’s

 15. PGO 11 Wolven11 Wolven hebben door hun strakke rangorde een hele goeie jachttechniek gekregen, en werken meestal samen om zo functioneel mogelijk samen te werken, meestal onder leiding van een of twee alfa wolven.

 16. PGO 12 Roofvogels12 Er zijn verschillende soorten roofvogels en hebben allemaal eigen jachttechnieken. Ze hebben allemaal erg goede ogen, scherpe klauwen en haaksnavels. Roofvogels zijn erg groot en hebben enorm gespierde vleugels. Als jachttechniek gebruiken ze bijvoorbeeld hun scherpe visie om vanuit de lucht een prooi te zoeken en er dan met hoge snelheid op af vliegen. Sommige roofvogels, zoals de torenvalk, kunnen 'bidden'. Ze vliegen dan tegen de wind in en bewegen hun vleugels op een bepaalde manier, zodat ze als een helikopter op één plek blijven hangen. Zo kunnen ze zoeken naar prooidieren op de grond, zonder dat hun beeld steeds verandert. Het is dus een moment vlak voor het starten van de maaltijd. Daarom hebben mensen het vroeger de term bidden gegeven, zoals mensen wel bidden voor het eten.