slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basisstof 6 Evolutie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basisstof 6 Evolutie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Basisstof 6 Evolutie - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Basisstof 6 Evolutie. De meeste biologen geloven dat:. 1…… alle dier- en plantensoorten. 2……in de loop van zéér lange tijd. 3……..uit elkaar zijn ontstaan. Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal van de bijbel (Genesis). Darwinisme. Charles Darwin 1809 – 1882

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Basisstof 6 Evolutie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de meeste biologen geloven dat
De meeste biologen geloven dat:

1…… alle dier- en plantensoorten

2……in de loop van zéér lange tijd

3……..uit elkaar zijn ontstaan.

Andere mensen geloven in het scheppingsverhaal

van de bijbel (Genesis)

darwinisme
Darwinisme
 • Charles Darwin 1809 – 1882
 • 1859 “The origin of species”
evolutie theorie

Evolutie-theorie

- feiten die argumenten vormen vóór de theorie

- gaat uit van:

1) Variatie in erfelijke eigenschappen (genotypen)

2) Natuurlijke selectie

3) Soortvorming door isolatie

Neo-Darwinisme = Evolutietheorie van Darwin gecombineerd met de huidige kennis over erfelijkheid

variatie in erfelijke eigenschappen

Evolutie-theorie gaat uit van: -Variatie in erfelijke eigenschappen

-Natuurlijke selectie

-Ontstaan van nieuwe soorten

Variatie in erfelijke eigenschappen

Geslachtelijke voortplanting

Nieuwe paren/recombinaties van bestaande genen/eigenschappen

Mutaties

Plotselinge verandering van erfelijk materiaal door veranderingen aan een gen (DNA)

natuurlijke selectie

Evolutie-theorie gaat uit van: -Variatie in erfelijke eigenschappen

-Natuurlijke selectie

-Ontstaan van nieuwe soorten

Natuurlijke selectie

Individuen die het beste aangepast zijn aan het milieu hebben grootste overlevingskans. Organismen produceren teveel nakomelingen

= Survival of the fittest

Gunstige genen → veel overlevende én zich voortplantende nakomelingen.

Evolueren

=

Mutanten blijven voortbestaan en het oorspronkelijke genotype sterft uit.

Biologiepagina Stippelspel

slide7

Evolutie-theorie gaat uit van: -Variatie in erfelijke eigenschappen

-Natuurlijke selectie

-Ontstaan van nieuwe soorten

Door isolatie vindt gedurende lange tijd geen voortplanting plaats tussen individuen van verschillende populaties.

Nieuwe soorten

darwinvinken
Darwinvinken

Een bekend voorbeeld van het ontstaan van nieuwe soorten zijn de darwinvinken op de Galapagoseilanden.

Eens allen afkomstig van het vaste land van Z-Amerika.

Doordat de vinken van de verschillende eilanden zich niet meer onderling voortplanten ontstaan uit de verschillende populaties verschillende soorten.

Snavels aangepast aan het beschikbare voedsel van het eiland waarop ze leven.

slide9

Basisstof 7:

Argumenten voor evolutie

Reconstructie ammoniet

fossielen
Fossielen

Fossielen zijn:

* Versteende overblijfselen van organismen

* Afdrukken van organismen in gesteente

* Resten organisme in o.a. ijs, barnsteen en teerputten

Fossielen leren ons:

In de geschiedenis van de aarde zijn soorten ontstaan én verdwenen!

slide11

1. Dier gaat dood

2. Dier bedekt met zand en klei

4. Permineralisatie = door chemische reactie

omgezet in mineralen/gesteente

3. 10.000-en jaren voorbij

6. exposure

5. erosie

oudersomsbepaling fossiel
Oudersomsbepaling fossiel
 • Radioactieve koolstof-methode
 • (C14  C12) en halfwaardetijd van andere isotopen
 • - Gidsfossielen
 • - Geologische tijdsbepaling
slide15

Bewijs:

 • Continenten bewegen nog steeds
 • Bestudering fossielen
 • Bestudering geologie
rudimentaire organen
Rudimentaire organen

Door aanpassingen aan verschillende milieu`s hebben organen van de oorspronkelijke

voorouders hun functie verloren.

Hond

Mens

Staartwervels

 • Verstandskies?
 • Restanten heup walvis

Schaap

Mens

M.plantaris

overeenkomst in embryonale ontwikkeling
Overeenkomst in embryonale ontwikkeling.

Gewervelde diersoorten ontwikkelen zich van bevrucht eitje tot bijna ter wereld komen.

Zeker in de eerste stadia is er vrijwel geen onderscheid te maken.

Dit maakt het aannemelijk dat deze dieren afkomstig zijn van een gemeenschappelijke voorouder.

slide19

1

2

3

4

5

6

slide22

Aarde = 4.6 miljard jaar oud

 • Aanvankelijk grote bal van gesmolten gesteente die langzaam afkoelde → vorming aardkorst
 • Vulkanisme → vorming atmosfeer
slide24

Proef van Miller- 1953

Dr. Stanley Miller

Oeroceanen: opgeloste metaalionen, fosfaten & silicaten

Energie: UV-straling, elektrische ontlading bij onweer, geothermische warmte bij vulkaanuitbarsting & radioactieve straling

Oeratmosfeer: NH3, H2O , H2S en CH4 (geen O2)

Anorganische stoffen → organische bouwstenen

Vorming van aminozuren & nucleïnzuren

slide25

Van ééncellig naar meercellig

Eerste ééncellige levensvormen = 3,5 miljard jaar

fotosynthese

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Radicale atmosfeerverandering

(atmosfeer O2 rijk en CO2 arm)

ééncellige levensvormen passen zich aan (O2 consumenten)

slide27

Voet aan wal

Vissen

400 miljoen jaar

Amfibieën & reptielen

300 miljoen jaar

Zoogdieren

200 miljoen jaar

Vogels

150 miljoen jaar

slide28

Dinosauriërs

245 miljoen jaar tot 65 miljoen jaar

Uitsterven dinosauriërs komeetinslag?

150 miljoen jaar eerste vogels
150 miljoen jaar: eerste vogels

Archaeopteryx

Vogel: vleugels, veren, snavel, loopbeen

Reptiel: schubben, tanden, lange staart, buikribben

slide30

Ontstaan aarde

600.000.000

60.0000

5.000

vissen

4000.000.000

500.000.000

Vondst oudste fossiel

1e landleven planten

30000.000.000

400.000.000

Amfibieën

1e organisme met fotosynthese

300.000.000

2000.000.000

Reptielen (dino`s)

Vogels

200.000.000

1e zoogdieren

1000.000.000

100.000.000

10.000

1e meercelligen

Moderne mens

Meteoriet-inslag

andere stromingen
Andere stromingen:

Creationisme

Geloven in een Schepper. Veel creationisten geloven dat er verschillende typen soorten door God geschapen zijn, en dat evolutie slechts beperkt mogelijk is. Zij geven daarmee een religieuze verklaring voor het bestaan van de soorten en verwerpen daarmee (grotendeels) de evolutietheorie. Er zijn verschillende stromingen binnen het creationisme. De hoofdstroming wordt echter gevormd door christenen die op grond van het bijbelboekGenesis geloven dat God de soorten

geschapen heeft, en dat de mens een

bijzondere plaats inneemt in deze schepping.

andere stromingen1
Andere stromingen:

Intelligent Design

Intelligent Design is in de jaren '90 in gang gezet door een aantal wetenschappers. Zij hebben geprobeerd m.b.v. wetenschappelijke argumenten aan te tonen dat er een 'intelligent ontwerp' ten grondslag moet liggen aan het leven. Het concept van onherleidbare complexiteit speelt hierin een belangrijke rol.

Over de identiteit van de 'ontwerper' wordt niets gezegd, waarmee Intelligent Design verschilt van de meeste creationistische stromingen. Intelligent Design wordt echter door veel creationisten gesteund.

Als concrete voorbeelden van onherleidbare complexiteit worden genoemd: de zweepstaart van de bacterie E. coli, trilharen, het mechanisme van bloedstolling, de werking van het oog en het immuunsysteem