geografija turisti ke ponude n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GEOGRAFIJA TURISTIČKE PONUDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

GEOGRAFIJA TURISTIČKE PONUDE - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

GEOGRAFIJA TURISTIČKE PONUDE. Udžbenik: Grupa autora, (2006). “Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja ”, 35-52. str M aterijalni na sajtu predmeta. T uristički resursi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEOGRAFIJA TURISTIČKE PONUDE' - rhonda-graham


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geografija turisti ke ponude

GEOGRAFIJA TURISTIČKE PONUDE

Udžbenik: Grupa autora, (2006). “Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja”, 35-52. str

Materijalni na sajtu predmeta

t uristi ki resursi
Turistički resursi

elementi geografske sredine koji ili privlače turiste zbog svojih karaktersitika (tursitičke atrakcije) ili obezbeđuju infrastrukturu neophodnu da bi turista doživeo iskustvo na datom lokalitetu

Uloga krajnjih potrošača (turista)

t uristi ki resursi1
Turistički resursi

Turističke atrakcije

Turistička infrastruktura i suprastruktura

ekonomska vrednost se može realizovati kroz turistički sektor

ne koriste se eksluzivno samo u turizmu

ograničeni su

t uristi ke atrakcije
Turističke atrakcije
 • vid tursitičkih resursa koje obuhvataju elemente prirodne i društvene sredine, a za koje su turisti unapred pripremljeni da očekuju određeno iskustvo/dožvljaj
 • Prirodne truističke atrakcije
  • elementi prirodne sredine
 • Antropogene turističke atrakcije
  • elementi društvene sredine, kulturno i istorsijko nasleđe, duhovna kultura, tradicija.
v rste turisti ke atrakcije
Vrste turističke atrakcije
 • Prirodne tursitičke atrakcije
  • Geomorfološke atrakcije
  • Hidrološke truističke atrakcije
  • Biogeografske tursitičke atrakcije
  • Klima kao turistički uslov
 • Antropogene turističke atrakcije
  • Etnografske tursitičke atrakcije
  • Umetničke tursitičke atrakcije
  • Ambijentalne tursitičke atrakcije
t uristi ka valorizacija
Turistička valorizacija
 • Ocena vrednosti turističkih atrakcija
  • Funkcionalna klasifikacija – identifikacija, sistematizacija i evidencija svih turističkih atrakcija na datom prostoru;
  • Funkcionalna kategorizacija – ocenjivanje turističkih atrakcija prema važnosti (glavni ili komplementarni), sezonalnosti, dužini boravka, nosećem kapaciteu (granični kapacitet), pripadnosti širem sistemu atrakcija;
  • Atrakcijska sinteza – granice destinacije (teritorijalni okvir), zbirni pokazatelji po vrstama atrakcija, kartografsko izdvajanje klasa.
ta se ocenjuje
Šta se ocenjuje:

Atraktivnost

Gegorafski položaj

Udaljenost od emitivnih centara

Korisnost

Retkost

Količina uloženog rada

t uristi ka resursna revizija trf
Turistička resursna revizija - TRF

Sistematski se identifikuju, klasifikuju i procenjuju svi elementi na datom prostoru za potrebe turizma

Kontinuiran monitoring

Geografski informacioni sistem (GIS)

geomorgolo ke turisti ke atrakcije
Geomorgološke turističke atrakcije
 • Planine
 • Rečne doline (klisure i kanjoni)
 • Plaže
 • Kraški podzemni oblici (pećine)
 • Ostali (prerasti, glavuci, ostenjaci, zemljane piramide)
 • Vulkani
planine
PLANINE
 • Valorizacija planina: rekreativne i atraktivne vrednosti
 • Kriterijumi valorizacije:
  • Geografski položaj
  • Morfološke karakteristike
  • Morfometrijske karakteristike
 • 15-20% svetskih turističkih kretanja
 • Alpi (10%sv.tur.kretanja), Stenovite planine u SAD (25mil turista), planinska zona u J.Koreji (30 mil turista)
re ne doline
REČNE DOLINE
 • Klisure (Đerdapska 100km)
 • Kanjoni (Veliki kanjon 1800m, Tara 1200m)
pla e
PLAŽE
 • ŽALOVITE (pesak i šljunak)
 • Kalifornija, Meksički zaliv, Brazilska obala, Mediteran, Namibijska obala, Australijska obala oko Perta i Sidneja, ostrva u Tihom i Indijskom okeanu
 • KAMENITE
hidrolo ke turisti ke atrakcije
Hidrološke turističke atrakcije
 • More
 • Reke i kanali
 • Jezera
 • Izvori
 • Močvare
 • Lednici
slide22
MORE
 • Kriterijumi valorizacije:
  • geografski položaj
  • fizička i hemijska svojstva vode
  • živi svet mora
  • karakter obale
 • Mediteran, Florida i Kalifornija, Meksiko, Brazilska obala, ostrva,...
biogegografske turisti ke atrakcije
Biogegografske turističke atrakcije
 • Flora i fauna
 • Estetska, rekreativna, zdravstvena svojstva + lovni turizam
klima kao turisti ki uslov
Klima kao turistički uslov
 • Tipovi klimata i razmeštaj na Zemlji
 • Tropska, sredozemna i planinska
 • Ocena klime kroz: fiziološki uticaj na čovekov organizam i dejstvo na pojedina oboljenja
slide37

Ostrvskadržava u KaripskommoruiAtlantskomokeanu

Rajskotropskoostrvo

79% turistaizSeverneAmerikeiEvrope

34% turistaiz UK

Saobraćaj, atrakcije, razvijenostgenerišućihpodručjautiču na posećenostBarbadosu

slide38

Turistička sezona- novembar- april

U to vremedolazeturistiizSeverneAmerikeiSeverneEvrope

Jun- najmanjedolazakabrodovasakružnihtura

Septembar- najmanjedolazakaavionom

slide39

Naglašavanje pogodnih vremenskih prilika

 • Privlačenje turista sa primarnog turističkog područja- severna hemisfera
 • Zvanični sajt BTA- 26 C
 • Dnevne padavine 1/ 4 inča
 • 3000 sunčanih sati godišnje
antropogene tursiti ke atrakcije
Antropogene tursitičke atrakcije
 • Kulturno-istorijsko nasleđe
 • Savremena arhitektura i kultura
 • Izgrađeni zabavni i sportski sadržaji (tematski, parkovi minijatura, vodeni, rekreattivni, obrazovni)
etnografski tursti ki resursi
Etnografski turstički resursi
 • Materijalni i duhovni elementi kulture naroda
 • Komplementarni turistički resursi
 • Manifestacije (mesto i vreme održavanja)
slide45

5-a najveća turistčka destinacija po međunarodnim dolascima

Hrana – jedna od prvih asocijacija na ovu zemlju i značajan deo celokupnog turističkog iskustva

Deokulturnogporeklakoji se prenosiizgeneraciju u generaciju

Geografski položaj sa različitim zemljištem i klimatskim regionima uslovljava razlike i u kuvanju,ali akcenat se svugde stavlja na korišćenje svežih namirnica

Severna Italija : Lombardiaje poznatija po govedini, puteru,kukuruzu,pirincu (supe i rižota),Veneto-bliže obali dominiraju morski plodovi a dalje meso,palenta-tradicionalna ruralna hrane Venecije; Piemonte-tačka francuske i italijanske kuhinje( razne vrste sireva i Vermut)

ju na italija
Južna Italija

Abruzzo i Molise-paste,povrće ( čili papričice-”diavoletti”)

Campania-paradajz,krompir,articoke,morski plodovi dominiraju obalom Napulja,mozzarella (mleko bivola) i pizza;

Sicilia-uticaj španske,grčke i arapske kuhinje-sveže povrće i riba(tuna,orada,brancin),kus kus jela,arancini(kroketi od pirinča),cannoli-desert

toscana
TOSCANA

Suštinska italijanska kuhinja-miks 2 tradicije

Poznata po svežem povrću,lakim sosevima i pastama

Cuvena toskanska supa ribolita-tkz.seljačko jelo

Vino, bitan deo kulture Italije,pogotovo Toskane

Chianti oblast-specifična boca zvana fiasco

slide48

Veliki broj lokalnih restorana(porodičnih najviše),kafića i barova koji oslikavaju toplu porodičnu atmosferu i pružaju turistima priliku da osete prave klasične italijanske ukuse

umetni ki turisti ki resursi
Umetnički turistički resursi
 • Duhovna kultura naroda (nepoznati i poznati autori)
 • Materijalni ostaci starih civilizacija
ambjentalni turisti ki resursi
Ambjentalni turistički resursi
 • Gradovi ili gradska jezgra/delovi gradova
destinacija
Destinacija

prostor u kome su skoncentrisane određene turističke atracije, obezbeđene adekvatnom turističkom infrastrukturom koja omogućava zadovoljenje potreba i želja turista koji na nju dolaze

destinacija1
Destinacija

Batelrov model (1980) – životni ciklus proizvo

Faza 1: Istraživanje;

Faza 2: Inicijacija -„okidač“ razvoja turizma;

Faza 3: Razvoj;

Faza 4: Konsolidacija;

Faza 5: Stagnacija;

Faza 6: Post-stagnacija