slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
«Lese og løse oppgaver» Om å lese og skrive innsendingsoppgaver, PowerPoint Presentation
Download Presentation
«Lese og løse oppgaver» Om å lese og skrive innsendingsoppgaver,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

«Lese og løse oppgaver» Om å lese og skrive innsendingsoppgaver, - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

«Lese og løse oppgaver» Om å lese og skrive innsendingsoppgaver, v urdere og gi tilbakemelding, - og sette karakter Innspill v/Øystein M. Lingaas Nettlærer 1. Lese oppgaver 2. Skrive oppgaver 3. a) Vurdere oppgaver. b) Gi tilbakemelding 4. Prosjektbeskrivelse 5. Andre aktuelle tema…?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

«Lese og løse oppgaver» Om å lese og skrive innsendingsoppgaver,


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

«Lese og løse oppgaver»

Om å lese og skrive innsendingsoppgaver,

vurdere og gi tilbakemelding, - og sette karakter

Innspill v/Øystein M. Lingaas

Nettlærer

1. Lese oppgaver

2. Skrive oppgaver

3. a) Vurdere oppgaver. b) Gi tilbakemelding

4. Prosjektbeskrivelse

5. Andre aktuelle tema…?

slide2

Lese oppgaver

 • Les oppgaveteksten nøye. Ubesvart oppgave gir trekk i karakter!
 • Stykk den opp i «under-momenter» dersom den inviterer til det
 • Strukturer innsendingsoppgaven i forhold til oppgaveteksten
 • Drøft oppgaveteksten dersom du finner det hensiktsmessig
 • Still deg spørsmålene:
  • Hva er de ute etter her?
  • Har jeg noen eksempler fra praksis på hva de er ute etter?
  • Står det noe i kursheftet om hva de er ute etter?
 • Eksempler fra Oppgave 1. Grupper og kommunikasjon
 • Ta for deg en gruppe du er eller har vært medlem av. Hvordan utviklet gruppen seg? Beskriv de ulike fasene (i utviklingsprosessen). Hva var din rolle? Hva fungerte bra i gruppen og hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes? Begrunn!
 • Oppstykking i under-momenter for denne oppgaven:
 • Ta for deg en gruppe du er eller har vært medlem av.
 • - Hvordan utviklet gruppen seg? Beskriv de ulike fasene (i utviklingsprosessen)
 • - Hva var din rolle?
 • - Hva fungerte bra i gruppen og,
 • - hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes?
 • Beskriv ulike utfordringer man kan støte på med hensyn til å gi og motta positive og negative tilbakemeldinger. Hvor mange under-momenter ser du her? 2? 4?
slide3

2. Skrive oppgaver

Oppgave:

Spørsmål

Praksis

Beskrivelse

Begrunnelse

Svar

Teori

Beskrivelse

Begrunnelse

Spørsmålet skal gis et Svar basert på Beskrivelse og Begrunnelse

hentet fra Praksis og Teori

slide4

3.a) Vurdere oppgaver

 • Vurderingskriterier 1: Ja. Hva. Hvorfor. Praksis/Teori.
 • Besvare Ja. Nei. Noe bra, noe ikke… E*
 • Beskrive Hva-Beskrivelse av det besvarte D
 • Begrunne Hvorfor – Årsaken til det beskrevne C
 • Reflektere Hva sier teorien om det beskrevne B
 • Konkludere Hva blir svaret på spørsmålet A
 • Vurderingskriterier 2: Vurderingsevne. Selvstendighet
 • Ikke bestått Under faglig minimum F
 • Tilstrekkelig Tilfredsstiller faglig minimum E
 • Nokså godt Under gjennomsnitt, mangler D
 • God Gjennomsnittlig, tilfredsstillende C
 • Meget god Over gjennomsnitt, m. tilfredst. B
 • Fremragende Utmerker seg klart, svært tilfredst. A
 • *) Karakterer er her satt inn kun som illustrasjon for karaktersetting for hvert vurderingskriterium
slide5

3.b) Gi tilbakemelding

 • Bekreftende/Vurderende: OK, bra eksempel, teori
 • Begrunnende/Veiledende: Hvorfor. Forbedringspot.
 • Underveis i teksten vs. Tilbakemelding på karakter
 • Ingen fast fremgangsmåte
 • Innhold avhenger av nivå på besvarelsen
 • Varierer fra nettlærer til nettlærer
 • De fleste nettlærere har noe av hver dimensjon over:
 • Både Bekreftende/Vurderende og Begrunnende/Veiledende, - både underveis og som Tilbakemelding på karakter.
 • Kan variere for den enkelte oppgave/besvarelse
slide6

4. Prosjektbeskrivelse (2 «maler»)

Eksempel på prosjektbeskrivelse

Bakgrunn Problemet? Behovet? Hos hvem? Bedr. mål/strategi?

Effektmål Nytte av prosjektet for bedriften? (Målekriterier?)

Resultatmål Hva skal konkret foreligge? (Kriterier/Målekriterier?)

Faser/Oppgaver Angrepsmåte; hvordan gå frem? Faser? Oppgaver?

Fremdrift Milepæler? Delresultater? Ferdig? (Fremdriftsplan?)

Organisering Prosjektleder? Styringsgruppe? Arbeidsgruppe?

(Forankring? Rapportere til?)

Budsjett Hva koster det totalt? Deloppgavene? Arbeid? Utlegg?

(Periodisert budsjett?)

Prosjektbeskrivelse

Omtale av tema: Hva skal du arbeide med? (Tilknytning til «ledelse»)

Prosjektbeskrivelse: a) Problemstilling. Antakelse (Behov. Hypotese)

b) Mål for prosjektet (Målekriterier+ KPIèr?)

c) Fremgangsmåte (ref. «Faser/Oppgaver»)

d) Tidsplan, milepæler (ref. «Fremdrift»)

e) Organisering (ref. «Organisering»)

f) Kostnadsestimat, inkl timer (ref. «Budsjett»)

slide7

5. Andre aktuelle tema…?

 • Bruk av henvisninger: Gir ikke trekk i karakter, MEN:
 • Er til fordel for deltaker: - Presisering av hva du mener
 • - «Bruk egne ord» vs. faglighet
 • - Effektivt: Skrive alt vs. velge ut
 • - Viser at du har lest i kursheftet
 • Responstid: Norm er 1 uke. Aksept av begrunnede avvik
 • Innsendingsfrist: Innen fristen. Aksept av begrunnede avvik
 • «Summen»: Ikke helt stabil. Vedlegg vs. Tekstfelt:
 • Bruk tekstfeltet for å besvare oppgavene!
 • Andre spørsmål/problemer: Vi kan ikke svare på dem eller få gjort noe med dem uten å vite om dem!
 • Ta kontakt via «Summen» – nettstudier er en samarbeidssak!
 • Lykke til!!!