slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norsk PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1

Norsk

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Norsk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vekeplan veke 40 Du skal lese høgt for ein vaksen frå leksa på lesearket ditt. Du skal kunne skrive veka sine øvingsord riktig. Du skal kunne forklare at særnamn er namn på menneske, byar, land, stader og dyr. (Døme: Pål, Stavanger, England, Ålgård og Bella) Særnamn blir skrive med stor første bokstav. Mål Norsk Matematikk Kunne arbeide sjølvstendig med eige arbeid. Engelsk Du skal vite at summer betyr sommar, autumn betyr haust, winter betyr vinter og spring betyr vår. Du skal vite at morning betyr morgon, daybetyr dag, evening betyr kveld, night betyr natt. Vekas øvingsord i norsk: ute, løp, veke, ein, dei Lekser Til tysdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Les leseleksa. Les leseleksa. Skriv så fint du kan tre setningar om kva du har gjort til no denne veka. Overskrift: Veka mi . Les leseleksa. Skriv ei setning frå leseleksa i arbeidsboka di! Overskrift: Setning frå leseleksa. Les leseleksa. Skriv ei setning til kvart av vekas øvingsord i rosa arbeidsbok. Hugs overskrift: Veke 40. Norsk Matematikk Gjer s . 127 i Tusen Millionar 3A Gjer s. 128 i Tusen Millionar 3A. Engelsk Vekelekse: Gå på Dirdal skule si heimeside. Klikk på 3. trinn. Klikk på Moava i lenkene. Klikk Stairs. Gjer oppgåvene som er under ”Seasons”. Til heimen: Etter haustferien er det klart for ei ny runde med symjing. Onsdagen er den store symjedagen og då må shampoo, handkle, badedrakt eller bukse være med! Med ynskje om ei god veke. Lina Eg byrjar med kartleggjing av reknestrategiar i matematikk denne veka. Eg er litt usikker på om eg rekk alle, eller om eg må fortsetje litt etter haustferien. Mari-Anne Hugs: Gymklede til onsdag!