1 / 56

KOAH ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Organizasyonu Türkiye Pratiği

KOAH ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Organizasyonu Türkiye Pratiği. Prof. Dr. Dilşad Sindel İÜ İTF Fiziksel Tıp ve Rehabilitason AD İÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. Pulmoner Rehabilitasyon Hizmeti. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları

rhiannon
Download Presentation

KOAH ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Organizasyonu Türkiye Pratiği

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KOAH ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin OrganizasyonuTürkiye Pratiği Prof. Dr. Dilşad Sindel İÜ İTF Fiziksel Tıp ve Rehabilitason AD İÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO

 2. Pulmoner Rehabilitasyon Hizmeti • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulları • Rehabilitasyon Merkezleri • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları

 3. İÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’da yürütülen Göğüs Fizyoterapisi Çalışmaları • Kavşak tipi kas distrofili hastalarda iki farklı göğüs fizyoterapi yönteminin solunum fonksiyonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması-Doktora tezi • Kistik Fibrozlu olgularda pulmoner rehabilitasyonun solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesi üzerine etkisi-Yüksek Lisans tezi • Bronşektazili çocuklarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi-Yüksek Lisans tezi

 4. İÜ İTF Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yürütülen tez çalışması Akciğer kanserine bağlı lobektomi uygulanan hastalarda pulmoner rehabilitasyonun etkileri-Uzmanlık Tezi, 2004

 5. Pulmoner Rehabilitasyon Bölümü-EÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı • 4 ay önce hizmete girdi • Bu bölümde bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir fizik tedavi uzmanı ve bir fizyoterapist görev almakta • Pulmoner rehabilitasyon programı, ayaktan gelen hastalara haftada iki gün, sekiz hafta olacak şekilde uygulanmakta • KOAH, astım, akciğer rezeksiyon öncesi gibi solunum problemi olan hastalar buraya başvurmakta

 6. Pulmoner Rehabilitasyon Bölümü-EÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı • Hastaların aerobik kapasiteleri egzersiz öncesi ve egzersiz sonrasında ergospirometrik ölçüm ve shuttle walk test ile belirlenmekte ve bu teste göre aerobik egzersiz uygulanmakta • Rehabilitasyon programı; ısınma, solunum egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, aerobik egzersiz (treatmil veya bisiklet), soğuma ve güçlendirme egzersizlerinden oluşmakta • Bir seans yaklaşık 1.5 saat sürmekte • Hastalara bunun yanında egzersiz testine göre yürüme programından oluşan bir çizelge verilmekte ve her hafta kontrol edilmekte

 7. Rehabilitasyon Programının Organizasyonu-Ankara Fizik Tedavi ve RehabilitasyonEğitim ve Araştırma Hastanesi • Program süresi minimum 3 ay • Haftada 3 kez • 2,5 saatlik sürelerde uygulanır (30 dk eğitim ve psikososyal destek, 45 dk merkez içindeki araçlarla egzersiz, 30 dk bronşial hijyen ve gevşeme, 45 dk jimnastik ve / veya hastane dışı egzersiz) • Takipte program öncesi yapılan değerlendirme testleri tekrar uygulanarak düzelmeler ve devamlılığı izlenir

 8. Evde Bakım Nedir? • Evde Bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir. • Evde Bakım, hasta doktorunun teşhis ve tedavisi sonrasında, ilgili tıp profesyonelleri ile koordinasyon içinde, profesyonel bir kadro ile evde, iş yerinde veya hastanın mekanında verilir.

 9. LIFE EVDE BAKIM • Hemşirelik Hizmetleri • Evde Medikal Ekipman • Yeni Doğan ve Anne Bakımı • Oksijen ve Solunum Servisleri • Aşılama Hizmetleri • Laboratuvar Hizmetleri

 10. Genel Yaşam Medikal İşlem Merkezi • Evde Bakım hizmeti kapsamında ; • · Evde Doktor· Evde Hemşire· Evde Sağlık Destek Personeli· Evde Rehabilitasyon· Evde Tıbbi Cihaz· Evde Yoğun Bakım · Evde Sağlık Eğitim leri verilmektedir.

 11. Eczacıbaşı evde bakım hizmetleri • Doktor • Hemşire • Sağlık destek personeli • Rehabilitasyon • Tıbbi cihaz • Destek hizmetleri • Yoğun bakım hizmetleri • Sağlık eğitimi • Bebek ve anne bakımı

 12. SOLUNUM PROBLEMLİ HASTALARDA TERAPİ PROGRAMI-Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri 1-Solunum egzersizlerinin öğretilmesi • Torakal solunum egzersizleri • Abdominal solunum egzersizleri • Üst apikal ekspansiyon egzersizleri • Alt apikal ekspansiyon egzersizleri • Sağ lateral bazal ekspansiyon egzersizleri • Sol lateral bazal ekspansiyon egzersizleri • Glossofaringeal solunum egzersizleri

 13. SOLUNUM PROBLEMLİ HASTALARDA TERAPİ PROGRAMI-Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri 2-MDI kullanımının öğretilmesi 3-İnhalasyon kompresörünün ve inhalasyon tekniklerinin öğretilmesi 4-Peak-flowmetrenin öğretilmesi 5-Akut atak dönemlerinde yapılacakların öğretilmesi 6-Gevşeme egzersizlerinin öğretilmesi (Alt extremite ve üst extremite gevşeme egzersizleri)

 14. SOLUNUM PROBLEMLİ HASTALARDA TERAPİ PROGRAMI-Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri 7-Postür egzersizleri (Solunum egzersizleri ile birlikte) 8-Günlük yaşam aktiviteleri esnasında solunum kontrolünün öğretilmesi Merdiven çıkarken, inerken Yürürken (1.adımda derin inspirasyon, 2.adımda derin expirasyon) 9-Efektif öksürük tekniklerinin öğretilmesi 10-Pursed-lip solunum öğretilmesi 11-Oksijen tedavisi eğitimi

 15. SOLUNUM PROBLEMLİ HASTALARDA TERAPİ PROGRAMI-Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri • Oksijen Protokolü • Kan Gazları Değerlendirme Protokolü • Hemşirelik süreci KOAH Standart Bakım Planı (tanı, hedef ve uygulamalar)

 16. İstanbul Sağlık A.Ş. Evde Bakım Hizmetleri • İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Sağlık Daire Başkanlığı'nca Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan yoksulluk sınırındaki bireylere yönelik “Evde Sağlık Hizmetleri” veriliyor.

 17. İstanbul Sağlık A.Ş. Evde Bakım Hizmetleri • Sosyal güvencesi olmayan, açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan, evde bakıma muhtaç, kronik hastalığı olan, yaşlılar, kadınlar, özürlüler, hamileler ve gelişim süreci takip edilmesi gereken çocuklar tespit ediliyor. • Evde Sağlık Hizmeti'ni içeren uygulamaları, hastanın evine kadar getirirken; aile fertlerini de halk sağlığı konusunda bilgilendirerek, ev koşullarında alınacak önlemler anlatılıyor. • Evde Sağlık Hizmeti kapsamında, ilk muayeneleri ve tetkikleri sonucu evde bakımı yapılabilecek hastaların gerekli görülen tüm ilaç ve tıbbî malzemeleri karşılanıyor.

 18. İstanbul Sağlık A.Ş. Evde Bakım Hizmetleri • Evde Sağlık Hizmeti'nin yetersiz kaldığı durumlarda ise, hasta en yakın sağlık kurumuna götürülerek ayrıntılı muayene yapılıyor. Muayene sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları gerektirirse; hasta, tam teşekküllü bir hastaneye sevk ediliyor. • Evde Sağlık Hizmeti'ne ihtiyacı olan hastaların tespiti sırasında yapılan ziyaretlerde, muhtaç durumdaki aileler belirlenerek; gıda, giyim ve yakacak gibi sosyal yardımlar da yapılıyor. Bakıma ihtiyacı olan kimsesiz yaşlılar Darülaceze'ye, özürlüler ise İstanbul Özürlüler Merkezi'ne sevk ediliyor. • 2005 yılında üç yıldır gerçekleştirilen tarama sonuçları doğrultusunda 60 bin adet doktor, 40 bin adet hemşire ziyareti gerçekleştirilecektir. • Ayrıca Evde Sağlık Hizmeti için hizmete alınan 444 02 27 numaralı telefona yapılacak ihbarlar çerçevesinde hizmetler yürütülmeye devam edilecektir.

 19. İstanbul Sağlık A.Ş. Evde Bakım Hizmetleri Yukarıda belirtilen hizmetlerin içeriği aşağıda belirtilen başlıklardan oluşmaktadır. •  Sağlık ve Sosyal Ön Değerlendirme, •  Doktor Değerlendirmesi, •  Evde Bakım Hizmeti Uygulaması, •  İlaç Tedavi Hizmetleri, •  Hastane Tedavi Hizmetleri, •  Diğer Tedavi Hizmetleri HASTA İHBAR HATTI : 444 02 27 AVRUPA YAKASI EVDE SAĞLIK MERKEZİ Adres :Gürsel Mh. Eski Beşiktaş Cd. Hüseyin Filiz İş Hanı No:27/3 Kağıthane Tel : 0212 295 30 18 – 0212 295 30 52 – 0212 295 30 55 ANADOLU YAKASI EVDE SAĞLIK MERKEZİ Adres :Kayışdağı Yolu Cd. Kayışdağı İş Merkezi No: 91/6 İçerenköy / Kadıköy Tel :0216 469 61 62 - 63

 20. Bakırköy Belediyesi İşbirliği İle Evde Hasta Bakımı Semineri • Bakırköy Belediyesi ve Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri işbirliği ile 'evde hasta bakımı' seminerleri planlandı • 9-24 Eylül ve 7-28 Ekim arasında olmak üzere, üçer haftalık iki dönemde gerçekleşecek seminerde, özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı kişilere nasıl bakılması gerektiği öğretilecek • Seminerde; hastabakımı, temizlik, günlük aktiviteye destek, ayak ve yüz bakımı, hasta taşıması ve hasta yakınları ile iletişim konularında bilgi verilecek • Katılımcılardan ücret talep edilmeyecek

 21. Bakırköy Belediyesi İşbirliği İle Evde Hasta Bakımı Semineri • Bakırköy Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, uygulamalı bilgilerin de aktarılacağı seminerden toplam 60 kişi faydalanacak • Eğitime katılmak için iki şart aranıyor: 18 yaşını doldurmak ve lise mezunu olmak • Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecek • 'Evde hasta bakımı' eğitimi için Bakırköy'ün Osmaniye, Ataköy, Yeşilköy, Şenlikköy sağlık polikliniklerinde kayıtlar devam ediyor • Evde bakım hizmetleri ile yenidoğan bebekten yaşlıya, kronik hastalığı bulunan hastalardan sağlık takibi yapılanlara kadar geniş bir kitleye destek verilebilecek • Amaç;bu seminer ile, evde bakım sırasında karşılaşılan yanlış uygulamaların en aza indirilmesi ve bu konuya yatkın lise mezunları için de bir iş alanı oluşturulması

 22. HÜ Hemşirelik Yüksek OkuluYatağa Bağımlı Hastaların Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi • Proje No:98 K 121780 • Proje İdari Sorumlusu:Prof.Dr. Fethiye Erdil • Proje Süresi :3 Yıl • Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Nuran Akdemir • Proje Kabul Tarihi:22 Ocak 1998 • Proje Raportörü:Prof.Dr. Şevket Ruacan • Proje Bütçesi:20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar) • Sayman:Perran Varol • Proje Sorumlu Elemanları:Prof.Dr. Nuran Akdemir, Prof. Dr. Tülin Bedük (Kurum değişikliği nedeni ile projeden ayrılmıştır.), Prof..Dr. Ümit Seviğ (Kurum değişikliği nedeni ile projeden ayrılmıştır) ,Doç.Dr. Hatice Fesçi, Ögr.Gör.Dr..Sabire Yurtsever, Ar.Gör.Dr. Sevinç Kutlutürkan, Ar.Gör. Sevgisun Yılmazer Kapucu, Ar.Gör. Zeynep Canlı Özer • Projenin Amacı: Yatağa bağımlı hastalara ve ailelerine evde bakım ve rehberlik hizmetlerini planlamada yol gösterici olacağı düşünülen bu çalışmanın amacı, yatağa bağımlı hastaların v ehasta ailelerinin yaşadığı güçlükleri belirleyerek gerekli danışmanlık hizmetlerini vermek ve evde bakım hizmet modelini geliştirmektir.

 23. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-Sağlık Bakanlığı • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 10.03.2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. • 8 bölüm • Toplam 35 madde

 24. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-Sağlık Bakanlığı • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç • Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

 25. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-Sağlık Bakanlığı Tanımlar • Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; d) Evde Bakım Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını,

 26. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik-Sağlık Bakanlığı Sağlık Kuruluşunun Açılması • Madde 8 — Merkezler, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişilerce müstakil olarak açılıp işletilebilirler. • Birimler ise, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılan merkezler, poliklinikler ile özel hastaneler mevzuatı uyarınca ruhsatlandıran özel hastaneler bünyesinde açılabilir. • Mevzuatında halka sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hastaneleri, bu Yönetmelik kapsamında evde bakım hizmeti verebilirler.

 27. KOAH Organizasyonu • Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu (Hasta Okulu) • Basın desteği • İlaç firmaları desteği • Belediyelerin desteği • Amerikan Hastanesi tarafından düzenlenen kurslar

 28. BASIN-Yeni Asır Gazetesi-02.12.2004 • KOAH Dünyayı tehdit ediyor • EN ÇOK ÖLDÜREN HASTALIKLAR SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ • İhmale gelmez • KOAH Türkiye, Çin ve Güney Amerika'da tahmin edilenden üç kat daha yaygın bir akciğer rahatsızlığı

 29. Basın-Zaman Gazetesi-01.03.2005 • KADIN AİLE Sabahları öksürüyorsanız KOAH taraması yaptırınErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci Gülmez

 30. Basın-Sabah Gazetesi-16.10.2004 • KOAH veremden daha büyük tehlike Dünyadaki ölüm nedenleri arasında üçüncü sıraya oturan KOAH, uzmanlar tarafından 'veremden bile büyük bir tehlike' olarak açıklanıyor. Bu akciğer hastalığı, hastayı nefessiz bırakarak, yaşam koşullarını zorluyor. KOAH'ın en tipik belirtileri; uzun süreli öksürük, balgam ve nefes darlığıProf. Dr. Ali Kocabaş

 31. Basın-Sabah Gazetesi-16.10.2004 • Türkiye'de sinsice yayılan yeni tehlikenin adı 'KOAH' • Bu kronik akciğer hastalığı hakkında, Türkiye'deki en kapsamlı araştırmayı tamamlayan Prof. Dr. Ali Kocabaş, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası olduğunu ve bunlardan yüzde 90'ının hastalığını bilmediğini belirtti. Dünyadaki ölüm nedenleri sıralamasında, üçüncü sıraya oturan hastalığın oluşmasındaki en önemli etken ise, sigara içimi

 32. Akşam Gazetesi-24.11.2004 • Akciğerlerinizde neler olup bittiğinin farkında mısınız? • KOAH'ın önemi, en çok öldüren, en fazla sakatlayanve en yüksek tedavi maliyetlerine yol açan hastalıklar arasında liste başı olmasından gelmektedirSigara içmiyorsanız ve eğer yaşamına değer verdiğiniz kişiler arasında sigara kullanan biri yoksa, bu yazıyı okumayabilirsiniz

 33. Özgür Politika-19.11.2004 • Dünya'da her yıl 3 milyon kişi KOAH'tan ölüyor • Dünya'da ve Türkiye'de giderek artan Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'ndan (KOAH) dünyada her yıl 3 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 26 bin kişi yaşamını yitiriyor. • 7 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü nedeniyle Diyarbakır Tropikal Hastalıklar Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Toraks Derneği Diyarbakır Şube Başkanı ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÜTF) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Işık, Diyarbakır Tabib Odası Başkanı İlhan Diken ile İl Sağlık Müdürü Yrd. Dr. Nevruz Gürceğiz katıldı.

 34. Karadeniz bolgeler@zaman.com.tr-04.06.2003 • Bayburt’ta astım ve KOAH taraması yapıldı • Bayburt Sağlık İl Müdürlüğü, vatandaşları sağlık taramasından geçirdi • Yapılan sağlık taramasında akciğer kapasite ölçümleri aracılığı ile astım ve KOAH(tıkayıcı akciğer hastalıkları) hastalıkları tespit edilecek. • Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen sağlık taramasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

 35. Karadeniz bolgeler@zaman.com.tr-04.06.2003 • Bayburt Sağlık İl Müdürü K.Kadri Karaoğlu yaptığı açıklamada, “Müdürlük olarak vatandaşlarımızı sağlık taramasından geçirerek astım ve KOAH hastalarını tedavi etmek istiyoruz. • Bu çalışmayla yaklaşık 1000 vatandaşımızı tedavi etmeyi hedefliyoruz’’ dedi. • 3 doktor, 3 hemşire, dört sağlık memuru ve bir memurla yaptıkları taramada, 15 sorudan oluşan bir anketle sigara içenleri belirleyerek zararlarını anlattıklarını kaydeden Karaoğlu, “Ücretsiz olan bu taramalar bilgisayar destekli teknoloji ile yapılıyor.” dedi.

 36. İlaç firmaları desteği • Astım veya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) sizin veya bir yakınınızın hayatının bir parçası olsa bile bu hastalıkların tam olarak ne olduklarını, vücudunuz üzerindeki etkilerini ve bu sağlık durumlarını nasıl kontrol altına alabileceğiniz konusunda yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. • Solunum.Com astım ve KOAH ile ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmeniz amacı ile hazırlanmıştır.

 37. Ege TV-27.04.2005 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ya da kısa ismiyle KOAH, ilerleyici nefes darlığına yol açan kronik bir solunum yolları hastalığıdır. • Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistiklerine göre dünyada 600 milyon KOAH'lı vardır. • Ülkemizde ise 3 milyon kadar KOAH' lı olduğu tahmin edilmektedir. • KOAH, en az akciğer kanseri ve kalp krizleri kadar öldürücü olan bir hastalıktır. • KOAH, en çok ölüme neden olan hastalıklar listesinde 4. sırada yer almaktadır.

 38. Ege TV-27.04.2005 • KOAH' ın 20 yıl içinde en çok ölüme yol açan üç hastalıktan biri olacağı ve bu hastalıktan yılda 8 milyondan fazla kişinin öleceği tahmin edilmektedir. • KOAH'la ilgili bilgileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta Mynet okurları için derledi. • SİGARA KOAH için en büyük risk faktörüdür ve KOAH' tan %80-90 oranında sorumludur.

 39. Bülten No: 28Bülten Tarihi: 17.11.2003 • Dünyanın ve Türkiye'nin en çok öldüren dördüncü hastalığı KOAH'a karşı Dünya KOAH Günü olan 19 Kasım 2003 tarihinde küresel boyutta halk eğitimi kampanyası başlatılıyor. • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı) hava yollarında daralmaya ve akciğer dokusunda hasara neden olan, zaman içinde kötüleşen, ilerleyici bir akciğer hastalığı olarak tanımlanıyor. • Dünya KOAH Gününün ana teması "Tüm Dünyada KOAH Bilincini Artırın" şeklinde belirlendi ve tüm dünya ülkelerinde bu gün ile ilgili değişik etkinlikler planlandı. • Bu etkinlikler Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, Türk Tabibleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğinin katkılarıyla Toraks Derneği tarafından yürütülüyor. • Bu büyük uluslararası eğitim kampanyası, dünyada var olduğu tahmin edilen 600 milyon KOAH'lı hastadan henüz teşhis edilmemiş 450 milyonunun yaşamlarını iyileştirmek ve bu kişilerde hastalığın etkilerini azaltmak için yapılıyor.

 40. Toraks Derneğinin Afyon İl Temsilciliği • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ayşe Orman üstleniyor. • Dünya KOAH Gününde Afyon'da yoğun bir afişleme çalışması yapılacak. Bunun yanında hekimlere ve hastalara KOAH'la ilgili eğitici broşürler dağıtılacak, basın toplantıları, radyo-TV konuşmaları yapılacak. Bu gün ile ilgili olarak hazırlanan kısa bir film yerel TV kanalında gösterilecek. Tüm basın, radyo ve TV kuruluşları, önlenebilir bir hastalık olan KOAH nedeniyle milyonlarca insanın gereksiz yere acı çekmesi ve ölmesini engellemeyi amaçlayan bu kampanyayı desteklemeye davet ediliyor.

 41. Toraks Derneğinin Afyon İl Temsilciliği • Yetişkinlerin kendilerinde KOAH olup olmadığını anlamalarına yönelik 5 soruluk bir anket geliştirildi. Ankete göre aşağıdaki sorulardan en az üçüne evet diyorsanız sizde KOAH olabilir.1- Haftanın çoğu günü sık sık öksürüyor musunuz?2- Haftanın çoğu günü balgam çıkarıyor musunuz?3- Yaşıtlarınıza göre nefesiniz daha kolay mı daralıyor?4- Yaşınız 40'ın üstünde mi?5- Halen sigara içiyor musunuz?Eğer bu sorulardan üç ya da daha fazlasına "Evet" yanıtı veriyorsanız, doktorunuza başvurarak KOAH olup olmadığınızı sorun ve basit bir solunum testi yaptırın.

 42. Edirne organizasyonu • 17 Kasım 2004 Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) günü nedeniyle dünyanın 50’den fazla ülkesinde ve Türkiye’de bugün yapılan etkinliklerle dünyanın en çok öldüren 4.hastalığına karşı kamuoyunu bilgilendirmek amaçlanmaktadır. • Bu amaçla Edirne Belediyesi önünde, Ayşekadın Balta Oteli karşısında ve Binevler Baca önünde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Tuncay Çağlar, Yrd.Doç.Dr.Erhan  Tabakoğlu ve Yrd.Doç.Dr.Gündeniz Altay tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabibleri Birliği ve Toraks Derneği tarafından ortaklaşa yapılan basın açıklamasında KOAH’ın bilinmeyen bir küresel salgın olduğu ifade edildi:

 43. Memorial Hastanesi-Sağlık Rehberi • Sigaranın Hediyesi: Kronik Obstruktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı • 17 Kasım Dünya KOAH günü Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanları Kronik Obstruktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı ile ilgili şu bilgileri verdi: Göğüs Hastalıkları Kategorisindeki Girişler: •   »  Allerji Nedir?  »  Astım Hakkında Bilmek İstedikleriniz  »  Havalandırma Sistemleri İle Bulaşan Zatürre  »  Lejyoner Hastalığı  »  Sigara İçenler İçin Check Up  »  Sigara ve Zararları  »  Sigaranın Hediyesi: Kronik Obstruktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı  »  Sigarayı Bırakmak  »  Uyku Apne Sendromu

 44. Sağlık Hizmetleri • Birinci basamak- Koruyucu hekimlik • İkinci basamak- Tedavi hizmetleri • Üçüncü basamak- Rehabilitasyon

 45. KH R TH R R

 46. Rehabilitasyon toplumsal yaşama katılmada sorun yaşayan günlük aktivite kısıtlılığı bedensel, zihinsel,ruhsal işlev bozukluğu tıbbi tedavi eğitim bağımsız yaşamayı öğrenme sosyal yardım ve destek psikolojik destek ileri düzeyde sakatlanmayı önleme

 47. Rehabilitasyon bir ekip çalışmasıdır.

 48. Toplum Temelli Rehabilitasyon (TTR) Tanımı (1981-WHO) TTR, işlev bozukluğu, özürlü ve engelli bireylerin, aileleri ve yaşadıkları toplumun bir bütün olarak ele alınması ve yerel kaynakların harekete geçirilmesiyle başlatılan toplumsal düzeydeki uygulamalardır.

 49. Toplum Temelli Rehabilitasyon TTR 25 yıldır uygulanmakta • Birçok ülke TTR yaklaşımını benimsedi • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler • Uzmanların desteğiyle uzmanlaşmamış kişilerin de katılımı

 50. Toplum Temelli Rehabilitasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2001 yılında Kağıthane ilçesinde başlattığı program, 2003 yılında Fatih ve Bağcılar ilçelerinin de katılımıyla İstanbul’da 3 ilçeye yayılarak uygulanmakta • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi arasında bir protokol yapılarak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Resa Aydın proje danışmanı olarak atandı.

More Related