erityisopetuksen koordinaattorin ty l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erityisopetuksen koordinaattorin työ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erityisopetuksen koordinaattorin työ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Erityisopetuksen koordinaattorin työ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Erityisopetuksen koordinaattorin työ. MIKSI?. Maija Hirvonen AEO-päivät 2009. Ammatillisen erityisopetuksen palvelurakenteen muutos, muutamia näkökulmia. KESU, lainsäädäntö, strategia, ammattiopistostrategia Erityisopetuksen roolin muuttuminen: -erillisestä toiminnasta kohti yhteisyyttä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erityisopetuksen koordinaattorin työ' - reya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erityisopetuksen koordinaattorin ty
Erityisopetuksen koordinaattorin työ

MIKSI?

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

ammatillisen erityisopetuksen palvelurakenteen muutos muutamia n k kulmia
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Ammatillisen erityisopetuksen palvelurakenteen muutos, muutamia näkökulmia
 • KESU, lainsäädäntö, strategia, ammattiopistostrategia
 • Erityisopetuksen roolin muuttuminen:

-erillisestä toiminnasta kohti yhteisyyttä

-rakenteellisesti yksinkertaisemmasta

koulusta kohti avoimia

oppimisympäristöjä

-erityisopetuksen tavoitteiden

laajentuminen

 • Erityisopettajan työn mureneminen

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

palvelurakenteen muutos
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Palvelurakenteen muutos
 • Laajeneminen

työn monimuotoistuminen

 • Haasteellisuuden kasvu (moniongelmaisuus, psykososiaalisen tuen tarpeet)
 • Erityisopetuksen perusta: kohtaaminen ja ”kiinnipito”

kuinka palvelut tavoittavat asiakkaan?

 • Kuulluksi tuleminen, kohtaaminen: kenen vastuulla?

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

erityisopetuksen palvelustrategia kuka tarvitsee erityistukea
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Erityisopetuksen palvelustrategia – kuka tarvitsee erityistukea?

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijalausunto,

diagnoosipohjainen

todettu spesifi oppimisvaikeus

”Epäselvät

vaikeudet”

psykososiaalinen tuki

Yleispalvelut

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

kenelle erityistuki kohdistetaan
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Kenelle erityistuki kohdistetaan?
 • Opiskelijan erityistuen ja ohjauksen tarve on jatkumo
 • ”Medikalistinen luokittelu” ei ole riittävä erityistuen määräytymisen peruste

(diagnoosipohjainen tuen tarve – muut tuen tarpeet)

 • Määrittely:

- Laajuus: lyhyt-, pitkäaikainen

- Intensiteetti: kohdentaminen

- Rajaus: esim. vain tietty aine

- Joustavuus, nopea reagointi

 • Tärkeää pohtia sitä, mikä yksilöllinen merkitys asialla on opiskelijalle
 • Opiskelijan ”erityisyys” määrittyy tuen tarpeen ja yhteisön osaamisen suhteessa

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

slide6
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

Minkälainen on hyvä oppimisympäristö, ts. oppilaitoksen rakenteen ja toiminnan arviointi erityisopetuksen näkökulmasta (erityisopettajien haastattelut Hirvonen 2006):

 • Keskeisintä oli
 • rakenteen yksinkertaisuus
 • pieni ryhmäkoko
 • ryhmän pysyvyys
 • joustavat pedagogiset mahdollisuudet: suunnitelmien nopeaa muuttamista ja vaihtelevia pedagogisia ratkaisuja
 • työn autonomia: suuri päätäntävalta ryhmää koskevissa asioissa ja ratkaisujen nopea täytäntöönpano
 • opetuksessa mukana olevien aikuisten pieni lukumäärä: suora vuorovaikutus ja vaikuttaminen, opiskelijan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja tuen mahdollistaminen onnistuvat silloin, kun toimintaympäristön hierarkia on vähäinen.
 • Kaiken perustana oli erityisopettajan oma luottamus asemaansa ja saamaansa arvostukseen ja toisaalta vahva opiskelijatuntemus.
 • Opetus on epävirallisempaa ja asiakkuus (hankalat opiskelijat) muodostuu uudella tavalla. Opiskelua leimaa kiireettömyys ja opetus on vaihtelevampaa, yleensä toiminnallista.

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

slide10
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

Erityisopetuksen strateginen johtaminen ja kehittäminen-koordinoi, kehittää ja toteuttaa erityisopetuksen toimintakäytänteitä koulutuksen laadun parantamiseksi – suomalainen näkökulma

 • Kuntayhtymän tasolla toiminnan kehittämiseen vaikuttaminen (25%)
 • Kuntayhtymän tasolla toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta 5v. kaudeksi
 • Osastojen erityisopetussuunnitelmien laadinta yhdessä osastonjohtajan/HOJKS-vastaavan kanssa
 • Toimintakertomuksen laadinta ja tulosraporttien laadinta
 • Johdon informointi erityisopetuksen suunnasta ja uusista käytänteistä (johtoryhmä, tarkastuslautakunta, yhtymän hallitus ja tilintarkastaja)
 • Kehittämisprojektin johtaminen, siten erityisopetuksen laaja-alainen kehittäminen koko maakunnassa projektityön kautta
 • Erityisopetuksen kehittämistiimin pyörittäminen (rehtori pj tai itse pj)esim. 1 X kk
 • ERVA-toiminnan suunnittelu ja toiminnan seuraaminen (toimintasuunnitelman laadinta huhtikuussa)
 • Valmentavasta koulutuksesta vastuu (toimintasuunnitelma vuosittain)
 • HOJKS-tarpeen määrittely ja koodaus oiskelijahallintojärjestelmään, viranhaltijapäätöksen organisointi
 • HOJKS-prosessin käynnissä pitäminen ja kehittäminen
 • HOJKS-päätöksen tekeminen ohr:n lausuntojen pohjalta (koulutuspäällikkönä)
 • HOJKS-toiminnan käytännön pyöritys (syyspainotteinen)
 • Verkostoyhteistyö (jaksoittain)

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

slide11
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

Opetus ja oppiminen- kehittää tehokkaita keinoja oppimisen esteiden poistamiseksi ja tehokkaan opettamisen takaamiseksi- tavoitteen asettelulla (analysoimalla, arvioinneilla, valvonnalla/monitoroinnilla)

 • Toiminnan ”pyöritys” (saattaen vaihtokokoukset, yksilölliset oppimispolut, räätälöinti kasvun ja työllistymisen tukeminen, Huolitoiminnan ylläpito, laaja-alainen erityisopetus eri yksiköissä, yhteistyö lukiopettajan kanssa, yksiköiden tietotaito, HOJKS-prosessin pyöritys, opiskelijahuollon kokoukset, huoltajat)
 • Toiminnan kehittäminen kaikille opiskelijoille sopiviksi (menetelmät, oppimisympäristöjen kehittäminen kuntayhtymässä, projektitoiminnan kautta maakunnassa)
 • Menetelmät, esim. samanaikaisopetus, pienryhmä ja henkilökohtainen opetus, tekemällä oppiminen, työhön integroitu teoriaopetus, ammatinopettajan ja ATTO-opettajan yhteistyö, kahden luokan ja kolmen opettajan pisteopetus, ohjeitten selkokielistäminen esim. näyttöihin, oppisopit
 • Oppimisprosessin kuvaaminen ja tulosten seuranta

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

henkil st n johtaminen ja ohjaaminen takaamalla henkil st lle tarvittava informaatio ja koulutus
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Henkilöstön johtaminen ja ohjaaminen- takaamalla henkilöstölle tarvittava informaatio ja koulutus
 • Lähiesimiehenä toimiminen
 • Erityisopetuksen ops
 • Ohjeitten laadinta, opettajien koulutus, koulutustarvekyselyt ja informointi
 • konsultointi
 • -Huoli-ryhmän (8 erityisopettajaa) toiminnan organisointi yhteisten aineiden opetukseen
 • Ammatillisten ohjaajien toiminnan kehittäminen verkosto-ohjauksella
 • HOJKS-vastaava-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen
 • Sähköisen HOJKS-järjestelmän kehittäminen ja koulutus
 • Informaation jakaminen saattaenvaihdosta, lähtötasotesteistä jne.
 • Opintoalakierrot

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

henkil st n ja resurssien tehokas hy dynt minen erityisopetusresurssien m rittely ja valvonta
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009Henkilöstön ja resurssien tehokas hyödyntäminen - erityisopetusresurssien määrittely ja valvonta.
 • Erityisopetuksen budjetti yhdessä koulutus- ja osastonjohtajien kanssa (vuosisuunnittelu)
 • Kuntayhtymän erityisopetuksen resurssin jakoperiaatteiden kehittäminen ja perustelu
 • Budjetin toteutumisen seuranta ja informointi: kuntayhtymä tai osastoittain (suunnitelma 1 x vuodessa, seuranta jaksoittain), ERVA-resurssointi, erityisopetustuntien resurssointi ammatti- ja yleisaineisiin, oppisoppeen, yksilökohtainen seuranta
 • Laskutus erityisopetuspäiväkirjan mukaan: tuntikertymänä tai laskutuksena
 • Oman yksikön erityisopetusresurssin jako koulutuspäällikön kanssa
 • Erityisopetuksen itsearviointi

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009

tulevaisuudenn kymi
Maija Hirvonen AEO-päivät 2009TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
 • ERVA-verkosto

https://connect.jamk.fi/p52661423/

 • Koordinaattorikoulutukset
 • Aluekouluttajat? (OPH)

Maija Hirvonen AEO-päivät 2009