Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego
Download
1 / 28

MONITOROWANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013. zmiana nazwy od 1 kwietnia 2010 Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego. PREWENCJA. MONITOROWANIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MONITOROWANIE' - rendor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Monitorowanie

Pomorski Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013


Monitorowanie

zmiana nazwy od 1 kwietnia 2010 Sercowo Naczyniowego Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013Wieloletni Program Rozwoju Systemu ZdrowiaWojewództwa Pomorskiego


Monitorowanie

PREWENCJA Sercowo Naczyniowego

MONITOROWANIE

ORGANIZACJA I STRATEGIA ROZWOJU

- kardiologia

- neurologia

- onkologia

- cukrzyca

- psychiatria

- opieka nad matką i dzieckiem

- opieka długoterminowa

- choroby rzadkie


Monitorowanie

Cel główny Sercowo Naczyniowego

zmniejszenie

 • o 40% umieralności przedwczesnej

 • o 30% ryzyka zachorowań

  na choroby układu sercowo naczyniowego i choroby nowotworowe


Monitorowanie

Cel Sercowo Naczyniowego

przygotowanie modelowych rozwiązań dla organizacji systemu zdrowia, a więc edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia i opieki w wybranych dziedzinach medycznych w województwie pomorskim

Obejmuje całe województwo pomorskie

Uwzględnia wszystkie podmioty działające na rynku medycznym


Monitorowanie

zadania Sercowo Naczyniowego

integracja działań najważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w województwie pomorskim obejmująca:

 • monitorowanie (zasoby, jakość, epidemiologia, koszty)

 • prewencję

 • diagnostykę

 • terapię

  stworzenie modelu organizacji opieki medycznej w wybranych

  dziedzinach i współpraca na rzecz wprowadzania nowoczesnych

  procedur diagnostyczno-terapeutycznych

  (kardiologia, neurologia, onkologia, diabetologia, opieka nad matka i dzieckiem, psychiatria, opieka długoterminowa)

  wyznaczenie priorytetów dla inwestycji i finansowania

  ekonomiczne gospodarowanie środkami finansowymi


Monitorowanie

Rys historyczny Sercowo Naczyniowego

Wojewódzki Plan Zdrowotny 2003 r i 2004 r.

Deklaracja o współpracy podpisana 21 lutego 2005

 • Sygnatariusze:

  Marszałek Województwa Pomorskiego

  Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

  Dnia 21 lutego 2007 rozszerzenie Deklaracji o nowych partnerów:

 • Pomorski Urząd Wojewódzki

 • Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

 • Wojewódzki Urząd Statystyczny

 • Konwent Starostów Województwa Pomorskiego


 • Monitorowanie

  21.02.2005; 21-02-2007 … partnerzy Sercowo Naczyniowego

  Pomorski

  Urząd

  Wojewódzki

  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  Główny Urząd Statystyczny

  Oddział w Gdańsku

  Pomorski Oddział

  Wojewódzki

  NFZ

  Konwent Starostów

  Gdański

  Uniwersytet Medyczny


  Monitorowanie

  Zespół Roboczy ZDP Sercowo Naczyniowego


  Monitorowanie

  Autorzy Programu Sercowo Naczyniowego Zdrowie dla Pomorzan

  • Zespół Roboczy ZdP- 16 osób,

   eksperci w zakresie medycyny i ochrony zdrowia

   przedstawiciele stron:

   Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

   Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

   Narodowego Funduszu Zdrowia.


  Struktura programu zdrowie dla pomorzan
  Struktura Programu Sercowo Naczyniowego Zdrowie dla Pomorzan


  Monitorowanie

  Skład Sercowo Naczyniowego Zespołu Programu Zdrowie dla Pomorzan

  • 1. UMWP Hanna Zych Cisoń przewodniczący

  • 2. UMWP Anna Szczepańska

  • 3. UMWP Tadeusz Podczarski

  • 4. UMWP Elżbieta Kruszewska

  • 5. UMWP Michał Szpajer

  • 6. UMWP Ewa Solska

  • 7. UMWP Jolanta Wierzbicka

  • 8. GUM Zbigniew Zdrojewski

  • 9. GUM Tomasz Zdrojewski wiceprzewodniczący.

  • 10. GUM Grzegorz Raczak

  • 11. GUM Jacek Jassem

  • 12. GUM Walenty Nyka

  • 13. GUM Ewa Semetkowska Jurkiewicz

  • 14. PUW Jerzy Karpiński

  • 15. NFZ Barbara Kawińska


  Monitorowanie

  Osoby, które były członkami Zespołu Roboczego Sercowo Naczyniowego

  • Mirosław Górski- Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

   do października 2006 i Dyrektor POW NFZ do marca 2008

  • Leszek Czarnobaj- Wicemarszałek WP ds. zdrowia

  • Małgorzata Bartoszewska Dogan- Dyrektor Medyczny POW NFZ

   do października 2006

  • Elżbieta Rucińska Kulesz- Dyrektor Medyczny POW NFZ

   do maja 2008

  • Dorota Pienkowska- Dyrektor POW NFZ

  • Andrzej Galubiński- Dyrektor PCZP

   do listopada 2006

  • Bogdan Borucki- Dyrektor PCZP

   do lipca 2007


  Monitorowanie

  Zadania Zespołu Roboczego: Sercowo Naczyniowego

  • 1. przyjęcie Założeń do Programu Zdrowie dla Pomorzando 30 kwietnia 2005- zadanie wykonane - zaakceptowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego i przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego dnia 14 listopada 2005 r. (Uchwała nr 745/XL/05)

  • 2. opracowania pełnej wersji Programu

   zadanie wykonane w zakresie diagnostyki i terapii w kardiologii ; diagnostyki i terapii chorób naczyniowych układu nerwowego, monitorowania, prewencji i chorób nowotworowych, psychiatrii, diabetologii –pełna wersja zatwierdzona zostanie Uchwałą Sejmiku

  • 3. zatwierdzanie opracowań cząstkowych

   przygotowanych przez Grupy robocze (przekazanie Wnioskiem Zarządowi Województwa Pomorskiego i prezentacja na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sejmiku Województwa Pomorskiego).

  • 4. powoływanie składu Grup roboczych

   osoba powołana do pracw grupie roboczej otrzymuje pisemną informację od Przewodniczącego Zespołu

  • 5. wnioskowanie o powołanie nowych Grup roboczych


  Monitorowanie

  Grupy robocze Sercowo Naczyniowego

  od 04.2005 r

  • ds. monitorowania

  • ds. prewencji

  • ds. diagnostyki i terapii kardiologicznej

  • ds. diagnostyki i terapii chorób naczyniowych układu nerwowego

  • ds. diagnostyki i terapii chorób nowotworowych

   od 1.06.2005 r.

  • ds. diagnostyki i terapii cukrzycy

   od 12.06.2006 r.

  • ds. organizacji lecznictwa szpitalnego-sieć szpitali


  Monitorowanie

  21.02.2007- powołanie Sercowo Naczyniowego

  • Grupa ds. opieki nad matką i dzieckiem

  • Grupa ds. lecznictwa psychiatrycznego

   30.10.2007-

  • Grupa ds. organizacji opieki długoterminowej

   1.04.2010 –

  • Grupa ds. chorób rzadkich


  Monitorowanie

  Koordynatorzy Grup Roboczych Sercowo Naczyniowego

  ds. monitorowania – lek. med. Mikołaj Ruciński

  ds..prewencji- dr hab.. Tomasz Zdrojewski

  ds. neurologii - prof. Walenty Nyka

  ds. kardiologii - dr Włodzimierz Krasowski

  ds. onkologii – prof. Jacek Jassem

  ds. diabetologii – dr Ewa Semetkowska

  ds. opieki nad matką i dzieckiem- prof.. Anna Balcerska

  ds. psychiatrii- dr Blanka Skrzypkowska- Brancewicz

  ds. opieki długoterminowej- lek. med.. Ryszard Karpiński

  ds. Chorób rzadkich- prof. Janusz Limon


  Monitorowanie

  składowe Opracowania: Sercowo Naczyniowego

  • Analiza epidemiologiczna

  • Ocena stanu obecnego

  • Model docelowy

  • Cele do realizacji


  Monitorowanie

  Opracowanie Sercowo Naczyniowego

  Departament Zdrowia UMWP

  Zarząd Województwa Pomorskiego

  Komisja zdrowia, polityki społecznej i rodziny

  Sejmik Województwa Pomorskiego

  Opracowanie grupy roboczej


  Monitorowanie

  Postęp prac- Opracowania prezentowane Sejmikowi Województwa Pomorskiego

  14.11.2005

  • Założenia do Programu Zdrowie dla Pomorzan

   Opracowania

   2006

  • Opracowanie- diagnostyka i leczenia w kardiologii

  • Opracowanie-diagnostyka i leczenia chorób naczyniowych układu nerwowego


  Monitorowanie

  Postęp prac Województwa Pomorskiego

  2007

  • Opracowanie - monitorowanie

  • Opracowanie – profilaktyka

  • Opracowanie – diagnostyka i leczenie w onkologii

   2008

  • Organizacja lecznictwa psychiatrycznego- model lecznictwa środowiskowego

  • Opracowanie - diagnostyka i leczenie cukrzycy


  Monitorowanie

  • 2010 Województwa Pomorskiego

  • Organizacja opieki długoterminowej w województwie pomorskim

   Opracowania w przygotowaniu

  • Organizacja opieki nad matką i dzieckiem w województwie pomorskim –

   koncepcja organizacji wrzesień 2009

  • Organizacja opieki dla osób z chorobami rzadkimi i ich rodzin


  Monitorowanie

  Rola Programu Zdrowie dla Pomorzan i źródła finansowania Województwa Pomorskiego

  • Decyzje dotyczące inwestycji- samorządy lokalne i wojewódzkie

  • Podział środków unijnych- projekty i wnioski aplikacyjne (Regionalny Program Operacyjny, Norweski Mechanizm Finansowy)

  • Wskazania priorytetów w finansowaniu świadczeń zdrowotnych dla NFZ


  Monitorowanie

  Środki finansowe na realizację celów Województwa Pomorskiego

  • Środki własne zakładu,

  • Środki organu założycielskiego- samorząd wojewódzki i samorządy lokalne,

  • Środki Ministerstwa Zdrowia,

  • Fundusze unijne- Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności,

  • Norweski Mechanizm Finansowy


  Monitorowanie

  Najważniejsze kierunki strategiczne Województwa Pomorskiego

  Realizacja Programu

  KARDIOLOGIA

  Sieć ośrodków kardiologii inwazyjnej

  Sieć ośrodków elektroterapii

  Ośrodek Leczenia

  Niewydolności

  Serca

  Program

  przesyłania sygnału

  EKG przez karetki

  reanimacyjne do

  Centrum

  Zawałowego

  PREWENCJA

  4 x P

  P omorski

  P rogram

  P oprawy

  P rewencji

  /uporządkowanie

  systemu, rejestr,

  celowość, standardy/

  NEUROLOGIA

  Sieć oddziałów udarowych w systemie zintegrowanego ratownictwa medycznego,

  Rozwój ośrodków

  rehabilitacji i

  opieki

  długoterminowej

  ONKOLOGIA

  Pomorska Sieć

  Onkologiczna

  PSYCHIATRIA

  Wdrożenie modelu

  opieki środowiskowej

  DIABETOLOGIA

  Sieć opieki nad dziećmi, dorosłymi i kobietami ciężarnymi

  OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

  Zwiększenie miejsc w zolach, hospicjach

  OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM

  W trakcie opracowania wniosków


  Monitorowanie


  Monitorowanie

  Dziękuję za uwagę Województwa Pomorskiego