Monitorowanie biofizyczne w ci y wysokiego ryzyka
Download
1 / 40

Monitorowanie biofizyczne w ciąży wysokiego ryzyka - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Monitorowanie biofizyczne w ciąży wysokiego ryzyka. Ciąża wysokiego ryzyka. wszystkie ci ąż e, w przebiegu których stwierdza si ę patologie po ł o ż nicze oraz pozapo ł o ż nicze ze strony matki i p ł odu, doprowadzaj ą ce do niepomy ś lnego jej przebiegu oraz zako ń czenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Monitorowanie biofizyczne w ciąży wysokiego ryzyka' - mariam-holder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ci a wysokiego ryzyka
Ciąża wysokiego ryzyka

wszystkie ciąże, w przebiegu których stwierdza się patologie położnicze oraz pozapołożnicze ze strony matki i płodu, doprowadzające do niepomyślnego jej przebiegu oraz zakończenia


Metody biofizycznego monitorowania stany p odu
Metody biofizycznego monitorowania stany płodu

 • Ocena ruchów płodu

 • KTG

 • USG

 • Elektrokardiografia płodowa

 • Pulsoksymetria płodowa

 • Tomografia rezonansu magnetycznego

 • Spektroskopia rezonansu magnetycznego


Ruchy płodu- wyznacznik prawidłowego funkcjonowania jednostki płodowo-łożyskowej i prawidłowego rozwoju układu nerwowego, mięśniowego i kostnego płodu

 • Ruchy kończyn

 • Ruchy głowy

 • Ruchy tułowia

 • Ruchy oddechowe


Ruchy tu owia
Ruchy tułowia

 • Pierwiastki około 20 tygodnia ciąży

 • Wieloródki około 17 tygodnia ciąży

 • USG – 7 tygodniu ciąży

 • Szczyt aktywności pomiędzy 21:00 a 1:00

 •  3 ruchy / godz.* – konieczność intensyfikacji nadzoru stanu płodu (*Rayburn W.F.)

 •  3 ruchy/12 godz.* – rozważyć możliwość natychmiastowego ukończenia ciąży (*Sadovsky E.)


Ruchy oddechowe
Ruchy oddechowe

 • Oceniane badaniem USG

 • Od 10-12 tygodnia ciąży

 • 47/min w ciąży donoszonej

 • Wzrost liczby pomiędzy 4:00 a 7:00

 • Czulszy wykładnik wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodu niż ruchy tułowia


Kardiotokografia
Kardiotokografia

 • Technika polegająca na ciągłej rejestracji czynności serca płodu i czynności skurczowej mięśnia macicy.

 • Prawidłowy zapis KTG w ponad 98 % sytuacji odpowiada dobrostanowi płodu

 • Stwierdzenie nieprawidłowych elementów w zapisie KTG, chociaż nie zawsze musi świadczyć o zagrożeniu płodu, stanowi ostrzeżenie i jest wskazaniem do intensywnego nadzoru

 • Osłuchując czynność serca płodu za pomocą stetoskopu nadzorujemy zaledwie 5 –10 % czasu trwania porodu

 • Ocena KTG połączona z innymi metodami biofizycznymi odznacza się wysoką wiarygodnością


Czynniki wp ywaj ce na czynno serca p odu

Matczyne

stan zdrowia (gorączka, niedociśnienie)

zażywane leki (narkotyczne, sedatywne,MgSO4)

pozycja ciała

(leżąca stojąca)

Płodowe

wiek ciążowy

(8 tyg – 70ud/min; 10 tyg – 180ud/min)

stan aktywności ruchowej płodu

niedotlenienie ostre lub przewlekłe

- wady CUN lub serca

Czynniki wpływające na czynność serca płodu


Kardiotokogram elementy oceniane
Kardiotokogram – elementy oceniane

 • Podstawowa częstość serca płodu - średnia częstość serca płodu w czasie jej stabilności, tzn. w czasie gdy nie ma akceleracji lub deceleracji (FIGO 1986)

 • Zmienność częstości uderzeń serca płodu – wynikająca z różnicy w czasie trwania poszczególnych ewolucji serca płodu

 • Akceleracje - krótkotrwałe przyspieszenie czynności serca płodu (przyspieszenie o co najmniej 15 ud/min trwające co najmniej 15 sek)

 • Deceleracje - przemijające, ograniczone w czasie zwolnienie czynności serca płodu, pozostające zwykle w związku przyczynowym z czynnością skurczową macicy ( zwolnienie o 15 ud/min trwające dłużej niż 15 sek)


Kardiotokogram elementy oceniane i
Kardiotokogram – elementy oceniane (I)

 • Typy deceleracji:

  -deceleracja wczesna – regularnego kształtu przypominająca literę U i będąca lustrzanym odbiciem wywołującego ją skurczu

  MECHANIZM: pobudzenie jąder n. błędnych w wyniku ucisku główki w trakcie jej wstawiania się do kanału rodnego

  - deceleracja zmienna – rozpoczyna się akceleracją po której gwałtownie następuje obniżenie częstości serca płodu. W zależności od stopnia zaburzeń w przepływie pępowinowym amplituda wynosi od 20 – 80 ud/ min.

  MECHANIZM: zaburzenia w przepływie pępowinowym w wyniku ucisku sznura pępowinowego( wzrost RR w wyniku ucisku tt. pępowinowej i następowego pobudzenia baroreceptorów)

  -deceleracja późna - podobnie jak wczesna ma regularny kształt i charakteryzuje się powolnym obniżaniem się czynności serca płodu z następowym wolnym powrotem do wartości wyjściowych, zmienność czynności serca jest obniżona. Zgodnie z definicja Hona początek deceleracji jest przesunięty o co najmniej 30 sekund w stosunku do wywołującego ją skurczu macicy.Deceleracja późna której nie towarzysza akceleracje oraz występuje znaczne obniżenie zmienności serca płodu, jest późnym objawem zagrożenia płodu.

  MECHANIZM: zaburzenia w krążeniu maciczno- łożyskowym doprowadzające do znacznej hipoksemii krwi tętniczej płodu ( 19mmHg)


Kardiotokogram elementy oceniane1
Kardiotokogram – elementy oceniane

 • Zapis sinusoidalny – szczególna postać zmienności obserwowana w zapisach KTG. Mandanlou definiuje go jako: stabilna podstawowa czynność serca płodu w prawidłowym zakresie, regularna oscylacja, amplituda od 5 do 15 ud/ min, częstość cykli od 2 do 5 ud/ min, obniżona zmienność krótkoterminowa oraz brak prawidłowych elementów zapisu, takich jak akceleracje czy prawidłowa zmienność. Zapis taki obserwujemy w przypadku niedokrwistości u płodu, kwasicy, podawania leków uspakajających i narkotyków oraz u płodów z bezmózgowiem.


Kardiotokogrmy przedporodowa interpretacja figo 1987
Kardiotokogrmy przedporodowa – interpretacja (FIGO 1987)


Kardiotokogrmy przedporodowa ocena p ilo ciowa wg fischera
Kardiotokogrmy przedporodowa – ocena półilościowa wg Fischera

10-8 pkt – dobrostan; 5-7pkt – prawdopodobne zagrożenie płodu;

<4 pkt – zagrożenie


Testy kardiotokograficzne

Test niestresowy

analiza 30 min zapisu

Interpretacja:

REAKTYWNY- w zapisie czynności serca płodu w okresie 30 min. pojawiają się dwie lub więcej akceleracje, towarzyszące ruchom płodu.

NIEREAKTYWNY- brak akceleracji zmniejszona zmienność krótkoterminowa w okresie 60 min

WĄTPLIWY- nieprawidłowa liczba akceleracji lub akceleracje nie spełniające ww. kryteriów. Konieczne powtórzenie testu za 24 godz

Test stresowy

ocena wydolności łożyska w czasie skurczy macicy

3 skurcze trwające 1 min w czasie 10 min

test oksytocynowy, brodawkowy lub naturalny

Interpretacja:

NEGATYWNY- brak deceleracji, prawidłowa zmienność, występowanie akceleracji.

POZYTYWNY- po 50% skurczów występują deceleracje późne

WĄTPLIWY- deceleracje po mniej niż 50 % skurczów

Testy kardiotokograficzne


Patologiczne cechy kardiogram w porodowych figo 1986
Patologiczne cechy kardiogramów porodowych (FIGO 1986)

 • częstość podstawowa serca płodu 100 lub  170 / min

 • utrzymywanie się zmienności długoterminowej serca płodu poniżej 5/ min przez okres 40 minut,

 • periodycznie powracające deceleracje każdego typu,

 • sporadyczne deceleracje następujących typów: ciężkie zmienne, przedłużone, późne,

  brak zmienności częstości podstawowej z deceleracjami późnymi po każdym skurczu,

 • sinusoidalną krzywą zapisu KTG.


Ultrasonografia po o nicza
Ultrasonografia położnicza

 • Różne cele w zależności od czasu trwania ciąży

 • Nieinwazyjna metoda wnosząca wiele cennych informacji o stanie płodu

 • O coraz większej dostępności


Ultrasonografia we wczesnej ci y
Ultrasonografia we wczesnej ciąży

 • Do 5. tyg nie widać struktur płodu

  a jedynie pęcherzyk ciążowy

 • Ocena miejsca zagnieżdżenia

 • Ocena czy płód jest żywy

 • Ocena wieku ciążowego

 • 7-8 tyg- widoczne struktury płodu z czynnością serca


Ultrasonografia w ii i iii trymestrze
Ultrasonografia w II i III trymestrze

 • Biometria płodu – zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego

 • Ocena budowy anatomicznej płodu – poszukiwanie wad wrodzonych

 • Ocena popłodu – wad i zaburzeń pępowiny i łożyska

 • Ultrasonograficzna ocena przepływów krwi przez naczynia maciczne i naczynia płodowe


Biofizyczny profil p odu
Biofizyczny profil płodu

 • Ocena dobrostanu płodu na podstawie 5 parametrów biofizycznych

 • Połączenie obserwacji USG z KTG

 • Połączenieto umożliwia jednoczesną obserwacje ostrych wykładników niedotlenienia – reaktywność i zmienność częstości pracy serca, ruchy oddechowe, ruchy płodu i napięcie mięśniowe – jak

  i przewlekłych – objętość płynu owodniowegoInterpretacja wynik w profilu biofizycznego p odu
Interpretacja wyników profilu biofizycznego płodu

AFV – objętość płynu owodniowego


Interpretacja wynik w profilu biofizycznego p odu1
Interpretacja wyników profilu biofizycznego płodu

AFV – objętość płynu owodniowego


Elektrokardiografia p odowa
Elektrokardiografia płodowa

 • Metoda oparta na analizie zapisu elektrokardiogrmu płodowego

 • Pośrednia – polega na zapisie FEKG przez powłoki jamy brzusznej matki

 • Bezpośrednia – zapis FEKG bezpośrednio z części przodującej płodu po pęknięciu pęcherza płodowego

 • Szerokie zainteresowanie tą metoda w wielu ośrodkach położniczych Europy


Elektrokardiografia p odowa podstawy teoretyczne
Elektrokardiografia płodowa- podstawy teoretyczne

 • W ocenie dobrostanu wykorzystuje się analizę zespołu QRS, odcinka ST oraz załamka T

 • uniesienie odcinka ST powodowane jest niedotlenieniem mięśnia sercowego oraz uruchomieniem metabolizmu beztlenowego

 • rosnący współczynnik T/QRS wskazuje na kontynuację procesów beztlenowych i ryzyko rozwoju kwasicy metabolicznej

 • dwufazowy odcinek ST z ujemnym załamkiem T wskazuje na niewyrównane niedotlenienie rozwijające się po załamaniu mechanizmów kompensujących procesów beztlenowych


Pulsoksymetria p odowa
Pulsoksymetria płodowa

 • Metoda nadzoru śródporodowego stanu płodu

 • Nieinwazyjny pomiar stężenia hemoglobiny utlenowanej dzięki wykorzystaniu różnicy w absorpcji przez hemoglobinę utlenowaną i zredukowaną dwóch różnych długości fali światła w zakresie podczerwieni i czerwieni emitowanych przez czujniki transmisyjne lub odbiciowe

 • Według Salinga granica bezpieczeństwa płodu - saturacja rzędu 30%, 10% zaleca się natychmiastowe ukończenie porodu drogą cięcia cesarskiego


Pulsoksymetria płodowa oraz elektrokardiografia płodowa

wykonywane śródporodowo mają obecnie znaczenie pomocnicze w interpretacji wątpliwych zapisów kardiotokograficznych


Tomografia j drowego rezonansu magnetycznego
Tomografia jądrowego rezonansu magnetycznego

 • Możliwość zastosowania w ciąży ponieważ nie stosuje się w niej promieniowania jonizującego

 • Możliwość penetracji kości i przestrzeni powietrznych

 • Minusem jest długi czas badania w czasie którego płód powinien pozastać bez ruchu


Wykorzystanie mri w po o nictwie
Wykorzystanie MRI w położnictwie

 • Diagnostyka budowy miednicy kostnej przy podejrzeniu niewspółmierności płodowo-miedniczej

 • Ocena budowy łożyska i sznura pępowinowego (łożysko przodujące)

 • Ocena budowy szyjki macicy lepsza niż w innych metodach obrazowych

 • Anatomia płodu (wady wrodzone)


Spektroskopia magnetycznego rezonansu j drowego
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego

 • Ocena zawartości złożonych związków biochemicznych w płynach ustrojowych

 • Próby oceny tą metodą zawartości surfaktantu w płucach płodu i płynie owodniowym in vivo

 • Próbuje się też zastosować ją do rozpoznawania zakażeń wewnątrzmacicznych i wad wrodzonych układu nerwowego, diagnostyki i monitorowania nasilenia choroby hemolitycznej czy wrodzonych zaburzeń metabolicznych jak również takich powikłań ciąży jak preeklampsja czy cukrzyca ciężarnych


ad