1 / 15

A SZARVASI KEF MUNKÁJA 2010-2011

A SZARVASI KEF MUNKÁJA 2010-2011. Pályázat időtartama: 2010. 09.14. – 2011. 09.30. Elnyert összeg : 360 e Ft. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására valamint a drogprogram kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.

rendor
Download Presentation

A SZARVASI KEF MUNKÁJA 2010-2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A SZARVASI KEF MUNKÁJA2010-2011

 2. Pályázat időtartama: • 2010. 09.14. – 2011. 09.30. • Elnyert összeg: 360 e Ft A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására valamint a drogprogram kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására. KAB-KEF-10-KC-003 számú pályázat

 3. Fórum megújítása • Konferenciákon való részvétel tapasztalatszerzés céljából • Városi Drogstratégia magújítása • Kef SZMSZ megújítása • A KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek biztosítása • KEF új honlapjának létrehozása • Együttműködés a médiával A pályázat tartalma

 4. 2010. 12. 10. szarvasi KEF konferencia A konferencia célja volt, hogy az országos Drogstratégiai változásokról beszéljünk. A szarvasi KEF munkáját segítő intézményekkel a kapcsolat felvétele megtörtént. A városi drogstratégia létrehozására kiscsoport jött létre

 5. 2010. 12. 14. XVIII. Országos KEF konferencia • A szarvasi KEF tagjai részt vettek a konferencián, ahol elméleti és gyakorlati segítséget kaptak a KEF működésére vonatkozóan • Más megyei KEF-ekkel való kapcsolat kialakítása • Helyi szintű problémákkal való foglalkozás elindítása

 6. Kérdőíves felmérés a KEF-et támogató intézmények között, a lokális problémafeltárás érdekében • A szükséges lépések és programok kialakítását szolgálóan • A városi Drogstratégiát megalapozva 2011. január

 7. Amiről szó esett és helyi szinten hasznosítani érdemes: • Addiktológiai kérdés -> „újracsomagolva” menjen a nyilvánosság felé. Kedvezőbb az „ifjúságvédelem és egészségmegőrzés” meghatározások használata. Könnyebben emészthető a lakosság és a szolgáltatók között. • Potenciális szövetségesek lehetnek: civil szervezetek, bűnüldöző szervek, valódi döntéshozók a politikában, sajtó, egészségügy, szociális szféra. • A fenti szervezetek közös pontjainak feltérképezése és a lokális célok együttes meghatározása (KÉRDŐÍVEZÉS), közös gondolkozás. 2011. 02. 25.Addikció konferencia, Budapest

 8. Szarvasi KEF arculatának kialakítása • KEF logójának elkészítése Demeterné Annus Krisztina jóvoltából • Elkészült a szarvasi KEF honlapja, valamint e-mail címe: kef.szarvas.hu kef@szarvasnet.hu 2011 március

 9. Fehér Richárd – KEF tanácsadó, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársa segítette a szarvasi KEF munkáját a munkamegbeszélésen, tájékoztatást nyújtott a Drogstratégia és SZMSZ megújításához. 2011. április

 10. 2011. Május • Elkészült szarvas város Drogstratégiája, melyet Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 19-én megtárgyalta és 271/2011.(V.19.) határozatával elfogadta. A szarvasi KEF honlapjáról a szükséges információk letölthetőek: kef.szarvas.hu

 11. A szarvasi KEF rendezésében a Kábítószer-ellenes világnapi rendezvényre hívtuk meg a város lakosságát. 2011. Június – csatlakozás egy megyei kezdeményezéshez

 12. A KEF munkatársai lelkesen készültek a megmozdulásra, aktívan közreműködtek a sikeres lebonyolításban. • Köszönet az intézmények és a helyi média támogatásáért és munkájukért, amellyel a program sikerességéhez hozzájárultak! Kábítószer-ellenes világnap rendezvény

 13. Megyei pályázat támogatásából színes pólók vásárlására nyílt lehetőség, valamint magánszemélyek is a kezdeményezés mellé álltak. 100 db pólót osztottunk szét. A program mottója: Legyen SZERtelen a nyár! 2011. Június 24.

 14. A rendezvény számokban: 100 póló, 112 fő, 150 db csokoládé, mosoly minden arcon 

 15. Köszönjük a figyelmet! Szarvasi KEF

More Related