retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen. eric sieverts Opleiding Media, Informatie & Communicatie Hogeschool van Amsterdam Universiteitsbibliotheek Utrecht sector Innovatie & Ontwikkeling. waarin uiten zoekstrategische problemen zich?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen' - remedy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retrieval en ontsluiting taaltechnologische aanpak voor zoekproblemen

retrieval en ontsluitingtaaltechnologische aanpak voor zoekproblemen

eric sieverts

Opleiding Media, Informatie & Communicatie

Hogeschool van Amsterdam

Universiteitsbibliotheek Utrecht

sector Innovatie & Ontwikkeling

waarin uiten zoekstrategische problemen zich
waarin uiten zoekstrategische problemen zich?

in variabele mate in uiteenlopende soorten systemen: catalogi, bibliografische databases, full-text bestanden, enterprise search, het web, ….

 • onvoldoende recall

 met zoekvraag mis je te veel relevante informatie

 • onvoldoende precisie

 zoekvraag levert (te) veel niet-relevante informatie

oorzaken voor lage recall de recall killers
oorzaken voor lage recall (de recall-killers)

inherent aan free-text zoeken in documenten:

 • variatie in spelling en woordvorm van gebruikte woorden
 • in tekst staan synoniemen, impliciete aanduidingen, woorden in andere taal, …
 • variëteit aan mogelijke (specifiekere) woorden voor generieke begrippen
 • term-armoede van documenten (catalogus)

schuld van de zoeker:

 • verkeerde zoekterm (ongebruikelijk, spelling)
 • te weinig varianten met OR gecombineerd
 • te veel zoek-elementen met AND gecombineerd
oorzaken voor lage precisie de precisie killers
oorzaken voor lage precisie (de precisie-killers)

inherent aan free-text zoeken in documenten :

 • in tekst is geen of onbedoeld verband tussen met AND gecombineerde termen
 • zoekwoorden komen in tekst in andere betekenis voor (homografen, acroniemen, andere taal)
 • term-rijkdom van full-text documenten (laag term-gewicht)

schuld van de zoeker :

 • verkeerde zoekterm (te algemeen, betekenis)
 • te weinig zoek-elementen met AND gecombineerd
klassieke oplossing
klassieke oplossing :

gebruik van: classificatie / taxonomie

thesaurus

waarom kan dit een oplossing bieden?

 • formaliseert betekenis (homograaf-probleem)
 • kan verwijzen naar gebruikelijke(r) term (vervangend zoeken)
 • kan term-rijkdom uniformeren

(dus gelijk term-gewicht; o.a. door diepte-indexering)

 • legt inhoudelijke relaties tussen onderwerpen/termen (generiek zoeken)
 • kan verband leggen tussen facetten van onderwerp (precoordinatie)
nadelen van klassieke oplossing
nadelen van klassieke oplossing
 • gebrek aan flexibiliteit

(schrik van de vak-specialist)

 • gebruik van kunstmatige informatietaal

(schrik van de ergonoom)

 • duur omdat mensen termen moeten toekennen

(schrik van de manager)

taal technologische alternatieven
(taal)technologische alternatieven
 • best-match zoeken met relevantie-ordening
 • truncatie, wordstemming, fuzzy search
 • semantische kennis toevoegen
 • suggereren van betere zoektermen
 • suggereren van aanvullende zoektermen
 • zoekresultaat clusteren in "domeinen/contexten”
 • terugkoppeling van zoekersoordeel
relevance ranking factoren
relevance ranking factoren

1. meer van de gevraagde termen in een document

2. gevraagde termen op belangrijke plek in document

(titel, koppen, eerste paar regels, ….)

3. gevraagde termenkomen in document herhaald voor

4. gevraagde termen staan in document dicht bij elkaar

5. termen in document staan in zelfde volgorde als in vraag

6. zeldzame termenkrijgen zwaarder gewicht dan algemene

7. hoeveel hyperlinks naar document verwijzen

 • hoe vaak een document / site wordt "bezocht"
 • of site/pagina/bericht tot je sociale netwerk hoort

werkt goed op het web, maar ook op een intranet?

relevance ranking factoren1
relevance ranking factoren

1. meer termen

2. termen in titel/kop/begin

3. termen herhaald

4. termen dicht bij elkaar

5. termen in volgorde

6. zeldzame termenzwaarder

7. hyperlinks naar document

 • bezoek aan document
 • in sociale netwerk
 • meer concepten ge-AND
 • hoger term-gewicht
 • hoger term-gewicht
 • juiste verband
 • juiste verband
 • belang specifieke term
 • (kwaliteit) [alleen als er links zijn]
 • (kwaliteit)
 • (context) [alleen op open web]
relevance ranking factoren2
relevance ranking factoren

1. meer van de gevraagde termen in een document

 • gevraagde termen op belangrijke plek in document

(titel, koppen, eerste paar regels, …)

3. gevraagde termenkomen in document herhaald voor

4. gevraagde termen staan in document dicht bij elkaar

5. termen in document staan in zelfde volgorde als in vraag

6. zeldzame termenkrijgen zwaarder gewicht dan algemene

7. hoeveel hyperlinks naar document verwijzen

 • hoe vaak een document / site wordt "bezocht"
 • of site/pagina/bericht tot je sociale netwerk hoort

allemaal gericht op hogere relevantie

voor "de eerste tien", dus op precisie

truncatie word stemming fuzzy
truncatie / word-stemming / fuzzy
 • truncerencomputer computeronderwijs
 • stemmingcomputer  computing, computation, computed, computers

communism community, communication ??

sieverts sievert ??

 • fuzzyduivendak  duijvendak, duyvendak

serajevo  sarajevo, serajewo

medvedev medvediev, medwedew, …

kok  kop, kak, ...??

truncatie stemming fuzzy
truncatie / stemming / fuzzy
 • truncerencomputer computeronderwijs
 • stemmingcomputer  computing, computation, computed, computers

communism community, communication ??

sieverts sievert ??

 • fuzzyduivendak  duijvendak, duyvendak

serajevo  sarajevo, serajewo

medvedev  medvediev, medwedew, …

kok  kop, kak, ...??

compenseert variatie in woordvorm & spelling

 betere recall

maar pas op voor

ongewenste effecten !!

semantische kennis
semantische kennis

in semantisch netwerk worden betekenissen

van woorden vastgelegd (hele woordenboek) &

worden betekenisrelaties gelegd tussen inhoudelijk verwante woorden (in één of meer talen)

 • door omgeving van woord in het netwerk kan betekenis worden onderscheiden (in document en in query)
 • omgeving van woord in het netwerk kan termen leveren om query mee te expanderen (woorden binnen bepaalde "semantische afstand" van zoekwoord)
 • voorbeeld: retrievalware van convera
 • twenty-one van irion
slide14

visualisatie

van “wordnet”

slide15

bepaalde

gewenste

betekenissen

van zoekterm

geselecteerd

semantische kennis1
semantische kennis

in semantisch netwerk worden betekenissen

van woorden vastgelegd (hele woordenboek) &

worden betekenisrelaties gelegd tussen inhoudelijk verwante woorden (in één of meer talen)

 • door omgeving van woord in het netwerk kan betekenis worden onderscheiden (in document en in query)
 • omgeving van woord in het netwerk kan termen leveren om query mee te expanderen (woorden binnen bepaalde "semantische afstand" van zoekwoord)

verbeteren van precisie

verbeteren van recall

maar semantisch netwerk

voor specialistisch domein

moet je zelf nog bouwen/aanvullen

termen verbeteren
termen verbeteren

computer suggereert iets afwijkende term

 • door fuzzy-search in woordenboek
 • door fuzzy search in eigen index >> term die (veel) meer oplevert
 • door generieke kennis van vaak gemaakte tikfouten

bijv.: Google (did you mean …)

termen verbeteren1
termen verbeteren

computer suggereert iets afwijkende term

 • door fuzzy-search in woordenboek
 • door fuzzy search in eigen index naar term die (veel) meer oplevert
 • door generieke kennis van vaak gemaakte tikfouten

bijv.: Google (did you mean …)

verbetert recall

aanvullende termen extraheren
aanvullende termen extraheren

computer haalt karakteristieke (andere)

woorden/begrippen uit eerste N documenten

van zoekresultaat (statistiek - tfidf)

 • gebruiker kiest daaruit termen om zoekactie in te perken (soms ook termen uit te sluiten, of juist resultaat met OR uit te breiden)

bijv.: Quintura (frontend voor Yahoo)

Scirus database van Elsevier

Aquabrowser (o.a. bij bibliotheek.nl)

slide30

ook “faceted” zoeken, waarbij

zoekresultaat al wordt opgedeeld

aan de hand van daarin aanwezige

"geformaliseerde metadata"

wolk van termen in Aquabrowser:

die termen kunnen uit statistische

analyse, woordenlijst, thesaurus,

semantisch netwerk o.i.d. komen

slide31

ook “faceted” zoeken, waarbij

zoekresultaat wordt opgedeeld

aan de hand van daarin aanwezige

"geformaliseerde metadata"

aanvullende termen extraheren1
aanvullende termen extraheren

computer haalt karakteristieke (andere)

woorden/begrippen uit eerste N documenten

van zoekresultaat (statistiek - tfidf)

 • gebruiker kiest daaruit termen om zoekactie in te perken (soms ook termen uit te sluiten, of juist resultaat met OR uit te breiden)

bijv.: Quintura (frontend voor Yahoo)

Scirus database van Elsevier

aquabrowser (o.a. bij bibliotheek.nl)

inperken op juiste betekenis of context

 betere precisie

uitbreiden met meer “synoniemen”

 verbetert recall

automatisch clusteren classificeren
automatisch clusteren/classificeren
 • op grond van kennisregels

(en bestaande “taxonomie”)

in feite toepassing automatische classificatie, waarbij klassen als verdelingscriterium dienen

 • op grond van statistiek of patronen
  • Clusty/Yippy, Polymeta, ….
  • Autonomy
slide36

toekenning document

aan taxonomy-term

gebaseerd op

rules base,

zoals bijvoorbeeld bij product van Verity

automatisch clusteren classificeren1
automatisch clusteren/classificeren
 • op grond van kennisregels

(en bestaande “taxonomie”)

in feite toepassing automatische classificatie, waarbij klassen als verdelingscriterium dienen

 • op grond van statistiek of patronen
  • Clusty/Yippy, Collarity
  • Autonomy

kiezen van juiste betekenis of context

 betere precisie

werkt niet gegarandeerd

altijd goed

terugkoppeling
terugkoppeling

gebruiker klikt bij relevante hit op “more like this”

 • computer zoekt op grond van daarin aanwezige termen of patronen naar daarop lijkende documenten

bijv.: Scirus, Google

SimilarPages (Firefox Add-on)

Autonomy

gebruiker markeert relevante hits

 • zoektermen of patronen die in die documenten voorkomen krijgen hoger gewicht
  • bij toekomstige zoekacties krijgen documenten met die termen of patronen een hogere berekende relevantie

bijv.: Autonomy

en ook personal Google?

slide41

max havelaar

keurmerk product

max havelaar -

het boek

gelijkenis patronen bij google
gelijkenis-“patronen” bij Google

site 1

site 2

site 3

site 4

site 5

site 6

site 7

site 8

site 9

hyperlinks

goede

site

similar

site

similar

site

similar

site

similar

site

similar

site

similar

site

similar

site

slide44

"similar pages" add-on

gebruikt combinatie van

content en link-structuur

maar:

"similar pages"

blijkt dus

geen "pages"

maar "sites"

te vergelijken

terugkoppeling1
terugkoppeling

gebruiker klikt bij relevante hit op “more like this”

 • computer zoekt op grond van daarin aanwezige termen of patronen naar daarop lijkende documenten

bijv.: Scirus, Google

Similar_Pages (Firefox Add-on)

Autonomy

gebruiker markeert relevante hits

 • zoektermen of patronen die in die documenten voorkomen krijgen hoger gewicht
  • bij toekomstige zoekacties krijgen documenten met die termen of patronen een hogere berekende relevantie

bijv.: Autonomy

en ook personal Google?

kiezen van juiste betekenis of context

(door gelijkenis of door

personalisatie van relevance ranking)

 betere precisie

precisie verbeterend
precisie-verbeterend

relevance ranking automatisch

onderscheiden van context/betekenis

statistiek (clusty, quintura, scirus) automatisch

kennisregels + mens-gedefinieerde

categorieën (northernlight, verity) half-automatisch

woordrelaties in semantisch netwerk half-automatisch

“more-like-this” vanuit document

in goede context (scirus, google) automatisch

recall verbeterend
recall-verbeterend

meenemen van woordvarianten

word-stemming (pas op: taalafhankelijk) automatisch

fuzzy search automatisch

did-you-mean automatisch

toevoegen van andere termen

statistiek (scirus) automatisch

semantisch netwerk half-automatisch

synoniemenlijst half-automatisch