1 / 8

Български Композитори класици

втора генерация!. Български Композитори класици. Ивайло , Петър , Веселин , Георги В и Евгени. П. Стайнов. В. Стоянов. М. Големинов. Меню. П. Владигеров. Ф. Кутев. Л. Пипков.

remedy
Download Presentation

Български Композитори класици

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. втора генерация! Български Композитори класици Ивайло, Петър, Веселин, Георги В и Евгени

  2. П. Стайнов В. Стоянов М. Големинов Меню П. Владигеров Ф. Кутев Л. Пипков

  3. Роден e в Кюстендил.Бащаму, ПетърГолеминов е юрист. Когато е на 7 години, семейството се премества в Горна Джумая (днешенБлагоевград) Вземауроци по теория на музиката при проф. Н. Атанасов. През 1927 г. постъпва в Държавнатамузикална академия в София, където учи цигулка при Т. Торчанов, камерна музика при А. Стоянов и теоретичнимузикалнидисциплини при Д. Христов, Н. Атанасов и др. През 1931-34 г. следва композиция в Париж („Скола канторум"), при известнияфренски композитор и педагог Венсанд'Енди, и диригентство при Марсел Лабе. Взимауроци от именития композитор Пол Дюка в „ЕколНормал“. Завършва „Скола Канторум“ съсзлатенмедал Марин Големинов Известно произведение: „Нестинарка“ – балет

  4. Петко Стайнов е роден на 1 декември 1896 г. в г. Казанлък. На 11-годишна възрастзагубванапълнозрението си, вследствие нараняване на едното око, довело до влошение и на другото. Завършва Института за слепи в София (1915), къдетомузикалнатамударба се проявява за първипът. Тогаваправипървите си композиционниопити. През 1920 г. заминава за Германия и в продължение на една година посещавачастенмузикален лицей в Брауншвайг. През 1923 г. завършваДрезденската консерватория с две специалности: композиция и пиано. Завръща се в Казанлъкпрез 1924 г. и създавапървата си значителнатворба - симфоничнатасюитаТракийскитанци. Петко Стайнов Известно произведение: „Тракийски танци“ – сюита

  5. Роден на 20 април 1902 г. в Шумен, в семейството на Анастас Стоянов, бъдещият композитор израства в среда с прогресивнивъзгледи. Родственивръзкисближаватсемейството с ДобриВойников. Музикатазаема важно място в живота на Веселин Стоянов още в детскитемугодини. Той учи пиано първоначално при баща си, а след това - от 1922 г. - при своя брат Андрей Стоянов в Държавнатамузикална академия. Там той проявявакачествата си и таланта на пианист с големивъзможности. ЗавършваМузикалната академия като пианист през 1926 година. Веселин Стоянов Известно произведение: „Бай Ганьо“ – сюита

  6. Роден е на 6 септември 1904 г. в Ловеч, в семейството на ПанайотПипков. Правипървите си музикалниопитипрез 1918 г. От 1919 г. учи в Музикалното училище в София в класа по пиано при професорХенрихВизнер и Иван Торчанов. Любомир Пипковнаписвапървиятхимн на ПФК Левскипрез 1921 г. когато е само на 16 години. През 1923 г. написва „22 вариации за пиано“. ЗаминавазаПарижпрез 1926 г., където учи в Ecolenormaledemusique: композиция при Пол Дюка, пиано при ИвонЛефебюр. Слушалекциите по история на музиката на Надя Буланже. Презтезигодининаписва „Клавирно трио“, "баладата„Конници“ (1929) и „Първи квартет„“ (1928). Завършваобразованито си с отличие и награда (1932) Любомир Пипков Известно произведение: „Обичам те родино“ – песен

  7. ПанчоВладигеров е композитор, музикант, диригент, педагог и общественик от българско-еврейскипроизход, роден в Швейцария, но прекаралпо-голямата част от живота си в България. Той е изтъкнатмузикален педагог — сред неговитевъзпитанициса много българскикомпозитори и световноизвестнипианистикатоАлексиВайсенберг и Милчо Левиев. По време на берлинския си период (1912 — 1932) Владигеровпечеликато композитор два пътиМенделсоновата награда. Първияпъття е за „Концерт за пиано и оркестърNr. 1“ (с това произведение по-късно се дипломирасветовноизвестниятдиригентХерберт фон Караян), a вторияпътВладигероввзиманаградата за оркестрациите си на „Копнеж“, „Страст“ и „Изненада“ от клавирнияцикъл „Десетимпресии“ (1920). Панчо Владигеров Известно произведение: „Вардар“ – рапсодия

  8. Филип КутевТенев е български композитор и диригент, създател на най-големиябългарскифолклоренансамбъл, койтоднес носи неговотоиме. Роден е в град Айтос. Учи цигулка при проф. Ханс Кох (1922). Завършвамузикално училище (1926) и Педагогическияфакултет на Консерваторията (1930). Работикатокапелмайстор на военния духов оркестър на 24-ти пехотен полк в Бургас, наследявайки Георги Шагунов, а след това и на 6-ти пехотен полк в София. През1935 година пише "Българска рапсодия" Филип Кутев Известно произведение: „Димянинка“ – преработка

More Related