Youth use chilling or killing
Download
1 / 53

Youth & Use chilling or killing? - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Youth & Use chilling or killing?. PAOG 18 oktober 2011 dr. I.J.J. Aben. Programma. Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering Motivatie voor behandeling Behandelaanbod J&M. Programma. Chilling or killing? (filmpjes) Use your brain (quiz) Vroegsignalering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Youth & Use chilling or killing?' - reid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Youth use chilling or killing
Youth & Usechilling or killing?

PAOG

18 oktober 2011

dr. I.J.J. Aben


Programma
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Programma1
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Chilling or killing
Chilling or killing?

Filmpje

Filmpje2


Programma2
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Use your brain

Use your brain!

Onjuist

Het gebruik onder 15-18 jarigen bleef stabiel (ca. 75%). Onder 12-14 jarigen daalde het zelfs van 47 naar 32%.

Het alcoholgebruik onder jongeren (12-18 jr.) steeg de laatste jaren (2003 – 2007).

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain1

Use your brain!

Juist

Onder reguliere middelbare scholieren (12-18 jr.) is het aantal recente gebruikers geleidelijk afgenomen tot 6% van de meisjes en 10% van de jongens.

Het cannabisgebruik onder middelbare scholieren is zowel bij meisjes als bij jongens de laatste jaren (1996-2007) afgenomen.

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain2

Use your brain!

Juist

Het percentage zware drinkers (12 jr en ouder) is afgenomen van 14 naar 10% (1,4 miljoen mensen). De afname geldt voor alle leeftijdscategorieën.

‘Heavy drinking’ (>6E op ten minste 1 dag/week) is de laatste jaren, tussen 2001 en 2008, afgenomen.

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain3

Use your brain!

Onjuist

Het gebruik is het hoogste in Spanje (20%) en even hoog in Frankrijk (15%)

Het cannabisgebruik onder scholieren is in Nederland hoger dan in andere Europese landen waar geen gedoogbeleid wordt gevoerd.

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain4

Use your brain!

Onjuist

Het aantal verwijzingen naar ambulante verslavingszorg steeg van ca. 2000 naar ca. 8000 (over alle leeftijdsgroepen). Dit kan echter ook wijzen op betere gezondheidszorgfaciliteiten en vroeger hulpvragen.

Door stijging van het aantal probleemgebruikers van cannabis is het aantal dat hulp zoekt tussen 1994 en 2008 verviervoudigd.

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain5

Use your brain!

Onjuist

Het gebruik van cocaïne is vooral hoog onder partygangers (12%) en club- en discotheekbezoekers (3-6%).

Cocaïne is vooral populair bij hoogopgeleide workaholics (30-40-jarigen) in het bank- en bedrijfsleven. Onder partygangers blijft het relatief zeldzaam (<5%).

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain6

Use your brain!

Juist

Speed wordt veelal gesnoven, XTC meestal geslikt. XTC wordt in de party-scene meer gebruikt dan speed: 24% vs. 7%. XTC is in tegenstelling tot speed en cocaïne niet snel verslavend en leidt zelden tot een hulpvraag.

Speed en XTC zijn beide pepmiddelen maar bevatten niet dezelfde werkzame stof: speed bevat amfetamine, XTC bevat MDMA.

(Nationale drug monitor 2009)


Use your brain7

Use your brain!

Juist

GHB = gammahydroxyboterzuur, een narcosemiddel dat sinds de jaren 90 als partydrug en afrodisacum wordt gebruikt. Het werkt ontremmend en licht euforiserend.

In 2007 had 0,6% van 12-18 jarigen het ooit gebruikt.

GHB is net als alcohol een verdovend middel en wordt onder reguliere midelbare scholieren zelden gebruikt.

(Nationale drug monitor 2009)


Programma3
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Fasen van gebruik
Fasen van gebruik

Kennismaken

Experimenteren

Geïntegreerd gebruik

Excessief gebruik (misbruik)

Verslaving

In alle stadia is misbruik mogelijk!!


Signalen herkennen
Signalen herkennen

Somatisch

Anorexie, snelle gewichtsdaling, wijde/nauwe pupillen, jeuk/krabben, sedatie/anergie, slapeloosheid, etc.

Psychologisch

Somberheid, concentratiezwakte, nalatigheid, afstandelijkheid, desinteresse/onverschilligheid, interesse voor middelen, gedragsproblemen, ‘ongelukjes’, maandagmorgen ‘blues’

Sociaal

Problemen met naasten, verlies van vrienden/verandering van vriendenkring, isolement, schoolverzuim, slechtere schoolprestaties, politie/justitie


Youth use chilling or killing

Misbruik

Eenpatroon van onaangepastgebruik van eenmiddel

datsignificantebeperkingen of lijdenveroorzaakt

Eén of meer van (periode 12 mnd):

 • Herhaaldelijkgebruik, waardoorverzaken van verplichtingen (werk, school, thuis)

 • Gebruik in gevaarlijkesituaties (bijv. autorijden)

 • Herhaaldelijk in aanrakingkomen met justitie (middelengerelateerd)

 • Persisterendgebruikondanksaanhoudendeproblemen

(DSM-IV)


Youth use chilling or killing

Afhankelijkheid

Eenpatroon van onaangepastgebruik van eenmiddel

datsignificantebeperkingen of lijdenveroorzaakt

Drie of meer van (periode 12 mnd):

 • Tolerantie

 • Onthoudingsverschijnselen

 • Gebruik van groterehoeveelheden, langeretijd

 • Gebruikersgedrag is tijdsintensief

 • Beperktsociaal-maatsch. functioneren

 • Willenmaarnietkunnenstoppen

 • Volharding in gebruikondanksbesef van negatievegevolgen

(DSM-IV)Be nvloedende factoren
Beïnvloedende factoren

Biopsychosociaal model

Biologisch

Erfelijke kwetsbaarheid, psychiatrische ziekten (schizofrenie, bipolaire stoornissen, angst, depressie, ADHD, eetstoornissen etc.)

Psychologisch

Temperament, persoonlijkheid/-stoornissen (copingsvaardigheden, moeite met aanpassen, stemmingswisselingen, gedragsstoornissen, hyperactiviteit/impulsiviteit sensation seeking, beïnvloedbaarheid, terugtrekgedrag, etc.), delinquent gedrag

Sociaal

Gezinskenmerken (KOPP/KVO, pedagogische stijl, betrokkenheid, conflicten), peer-group pressure, schoolproblemen, etc.


Programma4
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Motivatie cyclus
Motivatie cyclus

Proschaska &

Di Clemente


Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering

Gespreksattitude

-motivatie komt uit de patiënt, niet van buitenaf

-het is de taak van de patiënt zijn/haar ambivalenties op te lossen

-de gesprekstoon en tempo zijn rustig en uitnodigend

-directe overreding helpt hierbij niet

-wel directief in helpen om ambivalentie te onderzoeken en op te lossen

-motivatie is geen ‘trait’ maar fluctueert met de interpersoonlijke interactie

-geen doctor-centered houding maar (gespreks)partner

Miller & Rollnick (1999)


Motiverende gespreksvoering1
Motiverende gespreksvoering

Gesprekstechnieken

-reflectief luisteren ter exploratie van het referentiekader van patiënt

-accepteren en bevestigen van (de uitspraken van) de patiënt

-ontlokken en bekrachtigen van ‘veranderuitspraken’*

-monitor de veranderbereidheid, vermijd weerstand door te proberen te overreden

-bevestig de patiënts vrijheid om eigen keuzes te maken

* Zelf-motiverende uitspraken, eigen probleeminzicht, zorgen, verlangens en intenties om te veranderen, verandercapaciteit

Miller & Rollnick (1999)Motiveren bij de ggd
Motiveren bij de GGD

 • Motiverende gespreksvoering als risicozorg

 • Neem de tijd

 • Betrek ouders maar spreek de jongere (ook) alleen

 • Streef niet naar motivatie voor behandeling maar voor een vervolggesprek


Programma5
Programma

 • Chilling or killing? (filmpjes)

 • Use your brain (quiz)

 • Vroegsignalering

 • Motivatie voor behandeling

 • Behandelaanbod J&M


Behandeling j m
Behandeling J&M

Aanmelding

 • Verwijzers: BJZ, huisartsen, jeugdartsen, specialisten

 • Toeleiders: o.a. school, 1e lijns psychologen, Jeugdzorg

  Intake

 • Probleemanamnese, speciële anamnese (gebruik), tractusanamnese (neurol., psychiatrische), gezinsanamnese, sociale anamnese, VG, FA, etc.

 • Mentale status

 • Hulpvraag, motivatie

  Diagnostiek

 • Psychiatrisch onderzoek, psychologisch onderzoek, gezinsonderzoek, somatisch onderzoek

  Adviesgesprek/behandelplan

 • Overeenstemming diagnose? Motivatie? Individueel of gezinsbenadering?


Casemanagement
Casemanagement

 • Coördinerende schakel tussen hulpverleners

  Huisarts, BJZ, schoolmaatschappelijk werk, etc.

 • Hulp bij maatschappelijke vragen

  Gericht op het leven weer op de ‘rails’ krijgen

 • Beschikbaarheid voor ‘crisis’ tijdens kantooruren

 • Individuele ‘leefstijl’-trainer


Leefstijltraining ca 10 sessies
Leefstijltraining (ca.10 sessies)

 • Motivering

  • Motivatiecyclus (Prochaska & Di Clemente)

  • Motiverende gesprekstechniecken (Miller & Rollnick)

 • Psycho-educatie

 • CGT principes

  • Gebruiksregistratie dagboek, functionele en holistische analyse, de 5 G’s, cue exposure met responsepreventie

 • Terugvalpreventie en ‘harm reduction’

  • Signalerings- en hanteringsplan

 • Keuzethema’s

  • Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, leren ontspannen, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding, etc.


Urinedrugscreening
Urinedrugscreening

 • Vertrouwen herstellen van de omgeving

 • Extra motivatie

 • Controle op risicogedrag

 • Bij positieve test niet sanctionerend optreden maar stimuleren van functionele coping


Ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding

 • Ouders betrekken bij behandeling

 • Gemeenschappelijke probleemdefinitie

 • Psycho-educatie

 • Herstellen ouder-kind relaties

 • Pedagogische ondersteuning

 • Taxatie gezinsproblematiek


Farmacotherapie
Farmacotherapie

 • Vermindering onthoudingsverschijnselen

 • Vermindering zucht

 • Substitutie

 • Behandeling co-morbiditeit (bijv. ADHD)


Ambities voor de toekomst
Ambities voor de toekomst

 • Evidence-based behandelstrategieën

  • Gezinstherapie (MDFT, MSFT)

  • Zelfhulp; Internetbehandeling

  • Community reinforcement approach?

  • Contingency management?

 • Behandelsettingen: ook dagbehandeling

 • Academisering / Regionaal expertise centrumRisicogedrag en druggebruik
Risicogedrag en druggebruik

“Drugs zijn alle stoffen die inwerken op het centraal zenuwstelsel en om die reden worden gebruikt”


Werking van drugs
Werking van drugs?

Verdovende drugs

Alcohol, opiaten, kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen, GHB

Stimulerende drugs

XTC, speed, cocaine, koffie & thee

Waarnemingsveranderende drugs

XTC, cannabis, LSD, paddo’s


Youth use chilling or killing

Verdovend:

 • Verlaagde hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur, bloeddruk

 • Verkleinde pupillen, vertraagde reflexen

 • Ontremming, verlaagd bewustzijn in verschillende gradaties

 • Verwardheid, desoriëntatie


Youth use chilling or killing

Stimulerend:

 • Verhoogde hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, bloeddruk, reflexen

 • Vertraagde stofwisseling

 • Vergrote pupillen

 • Hartkloppingen

 • Risico op uitdroging, insulten


Youth use chilling or killing

Bewustzijnsveranderend:

 • Coördinatiestoornissen, desoriëntatie, derealisatie, depersonalisatie

 • Droge mond en keel, slikstoornis

 • Afwisselend overmatig beweeglijk en dan weer stram en stijf

 • Overschatting van eigen vermogens, suïcidaalWelke middelen zijn hot
Welke middelen zijn ‘hot’?

 • Paddo’s

 • GHB

 • Ketamine

 • Khat

 • Heroine

 • Tabak

 • Alcohol

 • Cannabis

 • XTC (MDMA)

 • Amfetaminen

 • Cocaine

 • Crack / basecoke


Youth use chilling or killing

Alcohol

 • Alcohol ontstaat door gisting van granen of vruchtensuikers

 • In elk standaard glas zit evenveel pure alcohol, namelijk 10 gram

 • Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof.


Risico s van alcohol
Risico's van alcohol

 • Dingen doen waar je spijt van krijgt

 • Lichamelijke klachten: lever, maag, hersenen, hart en bloedvaten , zenuwstelsel en kanker

 • Gevaar bij verkeersdeelname

 • Geweld tijdens het uitgaan

 • Ongevallen thuis en op het werk

 • Lichamelijk en geestelijk verslavend


Hasj en wiet
Hasj en wiet

 • Hasj en wiet (marihuana) zijn afkomstig van de hennepplant, de cannabis sativa

 • De hennepplant wordt al duizenden jaren gekweekt voor haar vezels, zaden en olie

 • Men kan het roken, eten en drinken


Effecten van hasj en wiet
Effecten van hasj en wiet

 • Euforische stemming

 • Versterking zintuiglijke prikkels/ waarneming veranderd

 • Onverschilligheid

 • Honger “vreetkick”

 • Lach- en giechelbuien “lachkick”

 • Lacunes in korte-termijn-geheugen


Risico s van hasj en wiet
Risico’s van hasj en wiet

 • Schadelijk voor de luchtwegen

 • Negatieve invloed op psychische klachten

 • Desinteresse in andere zaken/ ontnemen van ambities (zorgeloosheid)‏

 • Geestelijk verslavend


Speed
Speed

 • Amfetaminen zijn langs chemische weg gefabriceerde stimulerende middelen

 • In het verleden zijn amfetaminen in de geneeskunde gebruikt tegen depressies en als eetlustremmer

 • Men kan het slikken, spuiten en snuiven


Effecten van speed
Effecten van Speed

 • Oppeppend effect, lichaam en geest

 • Actief, alert, zelfverzekerd

 • Prikkelbaar, onrustig

 • Knarsetanden, snel bewegen van kaken

 • Angstig, met name bij uitwerking

 • Na zo'n 4 tot 8 uur is de speed uitgewerkt


Risico s van speed
Risico’s van Speed

 • Hoge hartslag en bloeddruk

 • Gewichtsverlies

 • Oververhitting

 • Uitdroging

 • Ernstige depressieve klachten

 • Chronische vermoeidheid,

 • Slapeloosheid

 • Geestelijk verslavend


Youth use chilling or killing

Nationale prevalentie:

 • Risicogebruikers alcohol 820.000

 • Alcohol verslaafden 320.000

 • opiaatverslaafden 26.000-30.000

 • Risicogebruikers Cocaïne 55.000

 • Medicatie verslaafden (benzo’s/

  opiaatachtige pijnstillers) 600.000

 • Gokverslaafden 70.000

 • Gebruikers van soft-drugs 408.000

Bron: NDM 2005


Hoe groot is het probleem
Hoe groot is het probleem?

Alcohol Nicotine Cannabis AndereAlgemene bevolking (2005)

– % actueel 78% 27,5% 5,4% 0,3-0,4– Trend ↔ ↓ ↔ ↔ – Internationaal: = = (↓) +/-

Jeugd (2003)– % actueel 58% 20% 9% 0,5-1,2%– Trend J: ↔ ↓ J: ↓ +/-

M: ↑ M: ↔– Internationaal (15/16 jr.) ↑ = = +/-

Bron: Nationale Drug Monitor 2007


Hoe groot is het probleem1
Hoe groot is het probleem?

13

16

ooit actueel

Alcohol 79% 43%

Tabak 60% 32%

Cannabis 6.8% 2.9%

XTC 0.7% 0.3%

Cocaïne 1.1% 0.4%

Speed 1.3% 0.4%

ooit actueel

91% 77%

60% 32%

28% 14%

5.6% 2.3%

4.0% 1.2%

3.4% 1.1%