J sz nagykun szolnok megyei civil szolg ltat k zpont
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ. 5000 Szolnok, Baross u. 56. Tel. / fax: 56 / 221-882 E-mail: szolnok@ciszok.t-online.hu web: szolnok.nonprofit.hu. NEA Kollégiumok – tevékenységek. Működési pályázati segédlet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rehan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J sz nagykun szolnok megyei civil szolg ltat k zpont

Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ

5000 Szolnok, Baross u. 56.

Tel. / fax: 56 / 221-882

E-mail: szolnok@ciszok.t-online.hu

web: szolnok.nonprofit.huJ sz nagykun szolnok megyei civil szolg ltat k zpont

Működési pályázati segédlet

A Nemzeti Együttműködési Alap kiírta az idei működési pályázatot

NEA-12-M kóddal. A határidő az elbíráló Kollégiumtól függ, a fő tevékenységi körnek megfelelő Kollégiumhoz lehet pályázni.Nea kedvezm nyezettek
NEA kedvezményezettek

Szövetség

Alapítvány, egyesület

„Határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány”

Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen támogatható!


Eper rendszer
EPER rendszer

Az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben (EPER)

– aki még nem tette meg – idén is meg kell újítania a regisztrációt.

Az EPER rendszer a www.eper.hu oldalon, a bal felső sarokban található EPER logóra kattintva érhető el.


Saj t adatok regisztr ci s nyilatkozat
Saját adatok – Regisztrációs nyilatkozat

Ellenőrizzék le a pályázatkezelő rendszerben a Saját adatok menüpontban, hogy helyesek-e a szervezet adatai. Szükség esetén frissítsék adataikat.

Ezt követően a Regisztrációs nyilatkozatot 1 példányban ki kell nyomtatni. A kinyomtatott verzióban az 5. oldalon a megfelelő rész a nyilvánosságról (az IGEN szó) aláhúzandó. Ezt cégszerűen (bélyegzővel ellátva) alá kell írni, nyomtatott betűvel is ki kell tölteni a nevet, dátumozni, a 6. és a 7. oldalon is. Amennyiben bármi hiányzik (aláírás/bélyegző/dátum, stb.), úgy érvénytelen a nyilatkozat! Erről készítsünk egy másolatot saját részre, amit fűzzünk le!

Az eredeti, gondosan kitöltött példányt postán küldjék el a Wekerle Sándor Alapkezelő címére:

1088 Budapest, Múzeum utca 17.


Eper k lts gt r t si d j
EPER költségtérítési díj

 • 2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni, amelynek összege 3.000,-Ft.

 • NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni.

  A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128-00000000.

 • A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!

 • Az átutalt összegnek be kell érkeznie a pályázat beadási határidejének lejártáig!


B r s gi kivonat
Bírósági kivonat

A Törvényszékről friss bírósági kivonatot kell kikérni (ügyfélfogadási időben), amelyet beszkennelve fel kell tölteni az EPER rendszer Dokumentum beküldőjén keresztül (papír alapon NEM kell beküldeni).


Sz mviteli besz mol s k zhaszn s gi jelent s
Számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés

A számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés eredeti példányát beszkennelve (oldalhű digitális másolat) az EPER rendszerben a pályázat véglegesítésének napjáig küldjék be a Dokumentum beküldőn keresztül.

Amennyiben még nincs kész a 2011. évi számviteli beszámoló/közhasznúsági jelentés, addig benyújthatják a működési pályázatukat a 2010. évivel is.

A 2011. évi közhasznúsági jelentést , még a korábbi formátumnak megfelelően kell elkészíteni.


Obh k zz t tel
OBH - Közzététel

A szervezet közgyűlése által elfogadott és záradékolt, cégszerű aláírással ellátott 2011. évi számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést (ezt csak a közhasznú jogállású szervezeteknek) – az előírt formában és módon – az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH) 2012. május 31-ig ajánlottan+tértivevénnyel be kell küldeni! Cím: Budapest 1363 Pf. 24/1.

A postai feladószelvényt meg kell őrizni, amelyet beszkennelve az EPER rendszer Dokumentum beküldőjén keresztül fel kell tölteni, legkésőbb a szerződéskötésig!


Fontos
Fontos!

 • A 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés OBH-hoz történő megküldése előfeltétele annak, hogy bármilyen önkormányzati támogatást a civil szervezet megkaphasson.

 • Igazolási mód: a postai feladóvevény.


Formai hi nyp tl s
Formai hiánypótlás

Nagyon fontos változás, hogy ez évtől formai hiánypótlásra nincs lehetőség!

Formai hibás pályázat esetében az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelennek nyilvánítja és elutasítja!

A formai hibák felsorolását részletesen tartalmazza az Pályázati útmutató 30. oldala. Javasoljuk, hogy a pályázat formai ellenőrzését előzetesen végezzék el a szervezetek az említett útmutató 31-33. oldalai segítségével!


Tartalmi hi nyp tl sr l
Tartalmi hiánypótlásról

 • Az esetleges tartalmi hiánypótlásról az Alapkezelő az EPER rendszeren keresztül értesíti a Pályázót, a hiánypótlást 8 napon belül kell a civil szervezetnek elvégeznie az EPER rendszerben. Tartalmi hiánypótlásra csak 1 alkalommal nyílik lehetőség.


Finansz roz si form k
Finanszírozási formák

 • Utófinanszírozás: a támogatás egyösszegű kifizetése a beszámoló elfogadása után. Alapértelmezett eset.

 • Előfinanszírozás: a támogatási igényben kérhető!

  Az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján 2012.04.01-től az előfinanszírozás definíciója:

 • "(2) Előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor."

 • A módosult rendelkezés értelmében a támogatásból finanszírozott kiadások felmerülése a támogatás jóváírása előtt is történhet.


M k d si c l t mogat s
Működési célú támogatás

 • Ettől az évtől kezdve csak elektronikus formában lehet pályázni!

 • Működési támogatás: minimum 250.000 Ft, maximum 5 millió Ft

 • A NEA pályázatok esetében minimum 10 %-os saját erőt kell vállalni, amelynek biztosítása egyaránt történhet készpénzben vagy természetben (a tavalyihoz hasonló módon). Az önerővel is el kell majd számolni a pályázat elszámolása során!


K z rdek nk ntes munka
Közérdekű önkéntes munka

 • Mivel önrészként közérdekű önkéntes munka értéke is elszámolható a pályázat során, továbbá a közhasznúsági kritériumok között is szerepel az, hogy szervezetenként minimum 10 fő közérdekű önkéntes tevékenykedjen, fokozottan ajánlott a 2005. évi LXXXVIII. törvény hatálya alá bejelentkezni.

 • Az önkéntes munkával kapcsolatban az Önkéntes Centrum munkatársai adnak felvilágosítást.

  Telefon:56/513-000


M k d si c l t mogat s1
Működési célú támogatás

 • Adományok után járó normatív kiegészítés:

  • A civil szervezet által gyűjtött és az állami adóhatóság felé elektronikusan bevallott adományok után járó 5%-os kiegészítés

  • Előző évre vonatkozó számviteli beszámoló alapján

  • Felhasználás: működési célú költségekre

  • Nincs bírálat!


Egyedi t mogat si k relem

Egyedi támogatási kérelem

A közigazgatási és igazságügyi miniszter egyedi döntése alapján,

az Alap támogatási forrásának 10%-áig.

A támogatási igény adatait tartalmazó kérelmet a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve, postai úton kell benyújtani.


El rhet s gek
Elérhetőségek

A pályázati kiírás és a pályázati útmutató, amelynek elolvasása feltétlen szükséges a sok változás miatt, megtalálhatók honlapunkon (szolnok.nonprofit.hu) a friss menüben a hírek almenüben.

Esetleges kérdéseikkel keressenek meg minket e-mailben (szolnok@ciszok.t-online.hu) vagy munkaidőben az 56/221-882 telefonszámon.


J sz nagykun szolnok megyei civil szolg ltat k zpont

Köszönöm a figyelmüket!

Pollákné Cser Edit

Civil Ház vezető