html5-img
1 / 9

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó. Általános forgalmi adó. Fogalma: olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a forgalmazás és szolgáltatás nyújtásakor minden fázisában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. Jellemzői: általános, forgalomhoz kapcsolódik, többfázisú, nem halmozódik,

reeves
Download Presentation

Általános forgalmi adó

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Általános forgalmi adó

  2. Általános forgalmi adó Fogalma: olyan többfázisú nettó forgalmi adó, amelyet a forgalmazás és szolgáltatás nyújtásakor minden fázisában meg kell fizetni a hozzáadott érték után. Jellemzői: • általános, • forgalomhoz kapcsolódik, • többfázisú, • nem halmozódik, • szervezet semleges, • verseny semleges, • közvetett adó.

  3. Általános forgalmi adó Értékesítés: a termék tulajdonjogának, kezelői jogának átruházása vagy szolgáltatás teljesítése ellenérték fejében. Az áfa szempontjából megkülönböztetünk: • adóköteles értékesítést és • adómentes értékesítést.

  4. Általános forgalmi adó a.) Adóköteles értékesítés: az az értékesítés vagy teljesített szolgáltatás, amely ellenértéke után a törvényben meghatározott adót meg kell fizetni. b.) Adómentes értékesítés: lehet az adó alóli mentesség illetve alanyi adómentes. Adó alóli mentesség: olyan tevékenységek, amelyek jellemzően társadalmi közös fogyasztásként valósulnak meg. Pl.: postai szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, stb. Alanyi adómentesség: választani lehet, ha az árbevétel nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. 2010. évben ………………..Ft

  5. Általános forgalmi adó Áfa alapja: a termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásánál a teljesítésért járó ellenérték. adóalap + adóalapot növelő tételek - adóalapot csökkentő tételek = módosított adóalap

  6. Általános forgalmi adó Adómértéke: - adómentesség (közösségen belül) - 5 % (emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, fehér bot vakoknak, Braille-tábla fémből, távhőszolgáltatás, megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforrás, stb.) - 18 % (tej és tejtermékek, ízesített tej, gabona, liszt, keményítő vagy tejfelhasználásával készült termékek, kereskedelmiszálláshely-szolgáltatások) - 25 % ( minden, ami az előzőekbe nem sorolható be)

  7. Általános forgalmi adó Az áfa csoportosítása: 1.) vásárláskor: előzetesen felszámított áfa - levonható - le nem vonható (törvény nevesíti: ólmozatlan és ólmozatlan üzemanyag, parkolási díj, személygépkocsi beszerzés, stb,) nyilvántartása: 466. Előzetesen felszámított áfa szla. 2.) értékesítéskor: a fizetendő áfát a vevővel fizetettjük meg nyilvántartása: 467. Fizetendő áfa szla. Minden értékesítésről és szolgáltatás nyújtásáról számlát vagy készpénzfizetési számlát kell kiállítani, amelynek törvényi szabályai vannak. Csak ennek alapján lehet az áfát elszámolni.

  8. Általános forgalmi adó A fizetendő áfát és az előzetesen felszámított áfát a bevallási időszaknak megfelelően rendezni kell az adóhatósággal. Fizetendő áfa - Előzetesen felszámított áfa Elszámolandó áfa - ha „+” akkor az áfát be kell fizetni - ha „–” akkor az áfát vissza lehet igényelni. Nyilvántartása: 468. Áfa pénzügyi elszámolási számla

  9. Általános forgalmi adó A 466. Előzetesen felszámított áfa számla egyenlege megmutatja, hogy a vállalkozásnak milyen összegű követelése van a költségvetéssel szemben. (kontra-passzív számla) A 467. Fizetendő áfa számla egyenlege megmutatja, hogy a vállalkozásnak milyen összegű kötelezettsége van a költségvetéssel szemben.

More Related