Nemzeti Védelmi Szolgálat - PowerPoint PPT Presentation

nemzeti v delmi szolg lat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzeti Védelmi Szolgálat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzeti Védelmi Szolgálat

play fullscreen
1 / 25
Nemzeti Védelmi Szolgálat
400 Views
Download Presentation
elliot
Download Presentation

Nemzeti Védelmi Szolgálat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nemzeti Védelmi Szolgálat 2014. január 14. 1 1

 2. Az NVSZ filozófiája a védelmi jelleg dominanciája nyitottság a védett szervek és az állampolgárok felé határozott fellépés a korrupció és a belső bűnözés ellen 2 2

 3. Az NVSZ által védett állomány

 4. Az NVSZ szervezeti felépítése

 5. KSZVSZ Igazgatóság 5

 6. KSZVSZ Igazgatóság által védett állomány 6

 7. A NAV Főosztály védelmi tevékenysége hivatásos pénzügyőrök kormánytisztviselők (adóigazgatás) 7 7

 8. VÁMIGAZGATÁS • - a határátkelőhelyekhez köthető csempészet • - a mélységi ellenőrzésekhez kapcsolódó korrupció

 9. ADÓIGAZGATÁS - adóelkerülés és jogosulatlan adó visszaigénylés

 10. BŰNÜGY • büntetőeljárások befolyásolása • belső információk és minősített adatok kiszolgáltatása

 11. A BÁH Főosztály védelmi tevékenysége • korrupciós bűncselekményekkel érintett területek: • - a bevándorlási és az állampolgársági ügyek • - az egyszerűsített honosítási eljárások 11 11

 12. A KSZ Főosztály védelmi tevékenysége • korrupciós jellegű bűncselekmények megelőzése és felderítése • - működési engedély kiadása iránti eljárás • - tűzvédelmi tervek és tűzvizsgálati anyagok készítése • tűzvédelmi bejárások • - veszélyes áruk szállítása és tárolása 12 12

 13. A Korrupció Elleni Főosztály által védett személyi kör Védett állomány: kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, akik akik tevékenységük során döntés előkészítő, döntéshozó és ellenőrző feladatokat látnak el. 13 13

 14. A Korrupció Elleni Főosztály által védett állomány tevékenysége állampolgársági, menekültügyi, idegenrendészeti, szabálysértési, építésügyi, ingatlan-nyilvántartási, munkavédelmi eljárás és munkaügyi ellenőrzés; közbeszerzési eljárás, költségvetési pénzeszközökkel, állami vagyonnal való gazdálkodás; állami támogatásra irányuló eljárás; állami támogatások felhasználásának vizsgálata, a felhasználással való elszámoltatás. 14 14

 15. Az NVSZ feladatai a személyi állomány védelme belső bűnmegelőzés, bűnfelderítés megbízhatósági vizsgálat kifogástalan életvitel ellenőrzés 15 15

 16. Bűnmegelőzés, bűnfelderítés Bűnmegelőzés: visszatartás a jogsértő cselekmények elkövetésétől figyelem felhívása a külső fenyegetésekre figyelem felhívása a helytelen magatartások következményeire Bűnfelderítés: bűncselekmény gyanújának megállapítása, vagy kizárása 16 16

 17. Az NVSZ bűnfelderítő tevékenysége bűncselekmények: védett állomány tagja által elkövetett más személlyel közösen elkövetett a védett állomány sérelmére elkövetett hozzátartozó vagy más kapcsolata sérelmére elkövetett 17 17

 18. A bűnfelderítés speciális eszköze: a megbízhatósági vizsgálat (I.) élethelyzet mesterséges létrehozása az érintett döntési szabadsága nem korlátozható titkos információgyűjtés lehetősége a vizsgálat dokumentálása szoros ügyészi felügyelet 18 18

 19. A megbízhatósági vizsgálat (II.) elrendelhető: hivatásos állomány tagja kormánytisztviselő köztisztviselő közalkalmazott vonatkozásában gyakorisága: évente legfeljebb 3 alkalommal Időtartama: 15 nap 19 19

 20. A megbízhatósági vizsgálat (III.) befejezése: NVSZ főigazgatója határozattal bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén feljelentés megtétele az érintettet értesítése 3 munkanapon belül 20 20

 21. Kifogástalan életvitel ellenőrzés (I.) alanya: hivatásos állomány tagja hivatásos állományba jelentkező kezdeményező: állományilletékes parancsnok miniszter védett szerv vezetője országos parancsnok gyakorisága: miniszter által meghatározott (legfeljebb évente) soron kívül 21 21

 22. Kifogástalan életvitel ellenőrzés (II.) elrendelő: az NVSZ főigazgatója határideje: 30 nap egy alkalommal 30 nappal hosszabbítható, ellenőrzés eszközei: személyügyi adatbázis rendészeti szervek nyilvántartásai környezettanulmány 22 22

 23. Kifogástalan életvitel ellenőrzés (III.) befejezése: határozattal az ellenőrzés eredményének közlése érintettel keletkezett iratok megsemmisítése eredménye: kifogásolható életvitel esetén a szolgálati viszony megszüntethető jogorvoslat: munkaügyi bíróság 23 23

 24. A KSZVSZI további intézkedései az integritás biztosítása érdekében • az együttműködés erősítése (védett szervekkel és társszolgálatokkal) • folyamatos információcsere • jelzések, javaslatok • tájékoztató előadások • javaslatok a belső ellenőrzés fokozására

 25. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Tomin Szilvia r. ezredes Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság igazgató 25