v znamn osobnosti francouzsk revoluce robespierre danton marat brissot desmoulins n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Významné osobnosti francouzské revoluce Robespierre, Danton, Marat, Brissot, Desmoulins PowerPoint Presentation
Download Presentation
Významné osobnosti francouzské revoluce Robespierre, Danton, Marat, Brissot, Desmoulins

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Významné osobnosti francouzské revoluce Robespierre, Danton, Marat, Brissot, Desmoulins - PowerPoint PPT Presentation

reese-fletcher
246 Views
Download Presentation

Významné osobnosti francouzské revoluce Robespierre, Danton, Marat, Brissot, Desmoulins

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Významné osobnosti francouzské revoluceRobespierre, Danton, Marat, Brissot, Desmoulins www.zlinskedumy.cz

 2. významný jakobín představitel krajní levice, nekompromisní stoupenec jakobínského revolučního a politického teroru jeden z autorů Deklarace práv člověka a občana lidem zvaný Neúplatný v čele Výboru pro veřejné blaho postupně se obrátil i proti svým bývalým nejbližším spolupracovníkům – např. Dantonovi V době diktatury ztratil podporu veřejnosti – zatčen a popraven gilotinou Maximilien Robespierre(1758 – 1794) [1]

 3. patřil mezi hlavní představitele revoluce členem klubu kordeliérů strhující řečník velký požitkář – milovník žen, dobrého jídla a pití kritizoval jakobínský teror 1794 ve vykonstruovaném procesu obviněn mj. z korupce a spiknutí, zatčen a popraven Georges Danton(1759 – 1794) [2]

 4. lékař a publicista patřil mezi jakobíny fanatický zastánce teroru vydával noviny Přítel lidu zavražděn girondistkou Charlottou Corday, která ho probodla dýkou, když ležel ve vaně Jean Paul Marat(1743 – 1793) [3]

 5. Jacques Pierre Brissot(1754 – 1793) • vůdce umírněných republikánů – girondistů • bojoval za demokratickou společnost • odmítal zbytečné násilí a krveprolévání • vzdělaný, aktivní, ale nedokázal zabránit radikalizaci revoluce • zatčen a popraven za jakobínského teroru [4]

 6. Camille Desmoulins(1760 – 1794) • právník, žurnalista, jeden ze zakladatelů klubu kordeliérů • blízký přítel Dantona, člen Konventu • pro kritiku jakobínů spolu s Dantonem zatčen a popraven [5]

 7. Otázky k procvičení • 1. Kdo vydával noviny Přítel lidu? • 2. Který z revolucionářů měl přezdívku Neúplatný? • 3. Jak zemřel J. P. Marat a proč? • 4. Víte, který slavný herec vytvořil hlavní roli ve francouzském filmu Danton?

 8. 5. Který významný malíř namaloval tento obraz zavražděného Marata? V jakém uměleckém slohu? [6]

 9. Otázky s odpověďmi: • 1. Kdo vydával noviny Přítel lidu? Jean Paul Marat • 2. Který z revolucionářů měl přezdívku Neúplatný? Maxim. Robespierre • 3. Jak zemřel J. P. Marat? Byl zavražděn ve vaně girondistkou Charlottou Corday • 4. Víte, který slavný herec vytvořil hlavní roli ve francouzském filmu „Danton“? Gérard Depardieu

 10. 5. Který významný malíř namaloval obraz zavražděného Marata? V jakém uměleckém slohu? Jacques Louis David, klasicismus

 11. Zdroje obrázků: • [1] AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 26.2.2013]. Volné dílo. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre • [2]CARON, J. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Danton • [3] AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Marat • [4] AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pierre_Brissot • [5] AUTOR NEUVEDEN. www.wikipedia.cz [online]. [cit. 26.2.2013]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW:http://cs.wikipedia.org/wiki/Camille_Desmoulins • [6] DAVID, Jacques Louis; WEB GALLERY OF ART .Wikipedia [online]. [cit. 30.5.2013]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na: WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Marat