1 / 13

Informasjonsmøte Lyngdal cup -2013

LYNGDAL CUP - 2013. Informasjonsmøte Lyngdal cup -2013. 1. Lyngdal cup – 2013. Avreise onsdag 31. juli klokken 12:00 fra strandahallen, oppmøte senest klokken 11:40 for de som reiser med bussen.

reegan
Download Presentation

Informasjonsmøte Lyngdal cup -2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LYNGDAL CUP - 2013 • Informasjonsmøte Lyngdal cup -2013 1

 2. Lyngdal cup – 2013 • Avreise onsdag 31. juli klokken 12:00 fra strandahallen, oppmøte senest klokken 11:40 for de som reiser med bussen. • Om noen er påmeldt til buss, men trekker seg fra dette må det meldes til Ole Voll (907 49 997) eller Wenche Nordbø (920 53 441). • Alle lag må ha minimum en lagleder ved avreisetidspunkt for bussen.

 3. Lyngdal cup – 2013 • Fergepenger er inkludert for de som reiser med bussen. • Bussen hjem søndag 4. august har avreise etter at siste lag har spilt ferdig. • Husk kun påmeldte til bussens hjemreise får plass i utgangspunktet, her må foreldre/eller den som har ansvar for påmeldt spiller sikre at vedkommende er med inklusiv bagasje.

 4. Lyngdal cup – 2013 • Innkvartering blir som følger,,,, • Alle må ha med sovepose, liggeunderlag og toalettsaker, det anbefales også tykk/luftmadrass som underlag. • Spillerne skal være på rommet senest klokken 22:00 hver kveld, det skal være ro klokken 23:00. • 2-3 voksne skal overnatte med spillerne hver natt.

 5. Lyngdal cup – 2013 • Det skal være 2-3 vakter/kontaktpersoner på dagtid, en av disse må alltid være ved innkvarteringen, de skal vite hvor spillerne er til en hver tid. • Greit å dele døgnet i 3 med tanke på vakt skifte, en eller to av de som har nattevakt følger til frokost. • Dersom det blir vanskelig å nå frokost pga. kampprogrammet, bør det handles inn noe til enkel frokost av vaktene (dette må betales av lagets felleskasse). Det går busser til og fra overnattingsplass/spiseplass.

 6. Lyngdal cup – 2013 • Det serveres 3 måltider pr. dag, vakter skal alltid følge laget sitt. • Viktig at alle spillere er med på måltider. • Onsdag etter ankomst ca. klokken 17:00 må lagledere informere spillere om regler og kampoppsett. • Opptog i Lyngdal sentrum torsdag ettermiddag/kveld (starter ved idrettsanlegget). Alle spillere stiller i drakt!

 7. Lyngdal cup – 2013 • Fredag arrangeres diskotek på kveldstid. • Lørdag er det grillfest for alle fra Jørpeland, inkludert slekt og venner.. • Alle lag/spillere får gratisbilletter til kino og Sørlandsbadet. Hvert lag må finne sitt passende tidspunkt for badetidspunkt i forhold til kamper. Det anbefales at det er satt opp 2-3 vakter til dette før avreise.

 8. Lyngdal cup – 2013 • Alle spillere skal ha med seg 500kr (5 x hundre lapper) i lommepenger. Disse legges i konvolutt merket spillerens navn og gis ansvarlig lagleder ved avreise. Spillerne får deretter en hundrelapp hver dag i lommepenger (første hundrelapp mottas etter ankomst Lyngdal). • Alle kamper går på kunstgress/gress, alle må ha med en liten sekk med plass til fotballsko, leggbeskyttere og drikkeflaske.

 9. Lyngdal cup – 2013 • Ingen spillere har lov å gå aleine til Lyngdal sentrum, de skal være minimum 3 i lag. • Man skal alltid gi melding til vakt når man går til sentrum etc. • Det finnes en badekulp i elven, her kan man kun bade i følge med voksne, kan være kaotisk, ikke ta med flere en man har kontroll over! • Ingen spillere skal ha med egne baller på reisen.

 10. Lyngdal cup – 2013 • Det blir utlevert telefonliste til alle foreldre som ønsker dette ved ankomst Lyngdal. • Spillere som reiser uten foreldre; dette må være avtalt med aktuell lagleder, samtidig som det er avtalt med noen andre voksne som har ansvaret for din spiller. Ikke gi dette ansvaret til trener/lagledere da de stort sett har nok å tenke på..

 11. Lyngdal cup – 2013 • Det må påregnes litt dugnad for alle foreldre i forbindelse med turneringen, respekter lagleders jobb og vaktlister som utarbeides. • G11 skal stille med 4 voksne til bussene (2 i hver). • G11 skal ha ansvar for referat til SB + lagbilder. • Grill til grillfest + tørkestativ til alle lag, G12

 12. Lyngdal cup – 2013 • Grillmestere + lage salat er G11+J11 • Innkjøp av grillmat er J11 • Ta med Staal fane og vimpler er J12 • Komplett bussliste er G12 • Kontaktpersoner og hovedansvarlig i Lyngdal er Wenche og Ole (begge G12)

 13. Lyngdal cup – 2013 • Alle lagledere sender sine telefonlister over alle foreldre til Wenche som lager en samleliste, både de som er i Lyngdal og de som er en annen plass i verden... • Førtehjelpsskrin med det viktigste skal være på overnattingssted, G12 • I tillegg er det jo allerede utført flere aksjoner for å gjøre denne turen mulig… • Spørsmål??

More Related