Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec
Download
1 / 55

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 366 Views
 • Uploaded on

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. 663 Sayılı KHK. 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011. KHK 8.Madde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ' - reece-freeman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ(SKS)SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ


663 say l khk
663 Sayılı KHK

 • 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011


Khk 8 madde
KHK 8.Madde

 • Mezkur Kararnamenin 8inci maddesi birinci fıkrasının(ı)bendinde yer verilen

  “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak” görevi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.


Shgm y nergesi 1
SHGM Yönergesi -1

 • “Kamu,üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarında

  -Hasta ve çalışan güvenliği ,

  -Hasta ve çalışan memnuniyeti,

  -Verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan

 • Kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamasını izlemek”


Shgm y nergesi 2
SHGM Yönergesi -2

 • “Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri izlemek”

 • Sağlıkta değerlendirici kapasitesini oluşturmak
Sks n n gel m s rec
SKS’NİN GELİŞİM SÜRECİ

 • 1. Dönem Politik Politik Kararlılık

 • 2. Dönem 100

 • 3. Dönem 150

 • 4. Dönem 358

 • 5. Dönem 621

 • 6. Dönem 2013 SKS Akreditasyon


Sks nin haz rlanma a amas
SKS’ nin Hazırlanma Aşaması


Etkinlik

Etkililik

SKS

Güvenlik

Memnuniyet


Sks n n yapisal zell kler
SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

 • Sağlıkta Kalite Standartlarına baktığımızda aşağıdaki hususların sistematiğin önemli yapı taşları olduğunu görmekteyiz. Bu yapı taşları;

 • Boyutlandırma

 • Kodlama

 • Puanlandırma

 • Bilgilendirme Tablosudur.
Aki plani
AKIŞ PLANI

 • Öz Değerlendirme Nedir?

 • Kuruma Olana Faydaları Nelerdir?

 • Öz Değerlendirme Süreci

  Planlama

  Uygulama

  Uygulama Sonrası

 • Son Söz


Z de erlendirme nedir
Öz Değerlendirme Nedir?

 • “Kurumun faaliyetlerinin kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak beli bir plan dahilinde gözden geçirilmesidir.


Sks z de erlendirme tan m
SKS Öz Değerlendirme Tanımı

 • Kalite yönetim direktörünün sorumluğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurumda gerçekleştirilen değerlendirme


Kuruma olan faydalar 1
Kuruma Olan Faydaları 1

Mevcut Durumun Tespiti

Kuvvetli Yönlerini Ve İyileştirmeye Açık Alanları Belirleme

İş Planı ve Stratejilerin Belirlenmesi

Gelişmelerin Ölçülmesi

Süreçlerin objektif olarak gözden geçirilmesi


Kuruma olan faydalar 2
Kuruma Olan Faydaları 2

Mesleki Körlüğün Önlenmesi

Üst Yönetim ve Çalışanlarda Farkındalık

Çalışanların Eğitimi

İyi Uygulamaların Paylaşımı

Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Öncesi HazırlıkDe erlendirme l tleri
Değerlendirme Ölçütleri bağlıdır. Zayıf halkanın sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

 • 00 01 01 04 00 HKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

 • 20 00 01 01 04 01   Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır.

 • 00 01 01 04 02   Öz değerlendirme kalite yönetim biriminin yönetiminde yapılmalı,

 • 00 01 01 04 02   o Öz değerlendirme tüm HKS bölümlerini kapsamalı,

 • 00 01 01 04 02   o Öz değerlendirme planı hazırlanmalı,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalı,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmeli,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir.

 • 00 01 01 04 03   Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir.


Z de erlendirme ne zaman yap l r
Öz Değerlendirme Ne Zaman Yapılır? bağlıdır. Zayıf halkanın sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

 • Her dönem en az bir kez

 • Yılda iki kez


Periyot d z de erlendirme hangi durumlardan yap lmal d r
Periyot Dışı Öz Değerlendirme Hangi Durumlardan Yapılmalıdır?

 • Öz değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluk sayısı en çok olan birimler.

 • DÖF-GRS sayısı dikkat çekici olan bölümler

 • İndikatör sonuç analizlerinde iyileşme kaydedemeyen birimler


Z de erlendirme hangi b l mlerden yap l r
Öz Değerlendirme Hangi Bölümlerden Yapılır? Yapılmalıdır?

 • SKS’de yer alan tüm bölümlerden


Z de erlendirmeyi kim y netir
Öz Değerlendirmeyi Kim Yönetir? Yapılmalıdır?

 • Kalite yönetim direktörü

 • Kalite yönetim birimi

 • Üst yönetim desteği


Z de erlendirme s reci
Öz Değerlendirme Süreci Yapılmalıdır?


1 planlama
1.Planlama Yapılmalıdır?


1 1 ekiplerden aranan zellikler
1.1. Ekiplerden Aranan Özellikler Yapılmalıdır?

 • İletişim becerisi

 • Öz değerlendirme eğitimi

 • SKS hakimiyeti

 • Kalite çalışmalarının gerekliğine olan inanç

 • Gönüllülük

 • Ekip ruhu

 • Objektiflik


1 1 ekiplerden kimler olmal d r
1.1. Ekiplerden Kimler Olmalıdır? Yapılmalıdır?

 • Bölüm kalite sorumluları

 • Kalite çalışanları

 • Kurum yöneticileri1 1 ekipler dikkat edilecek hususlar
1.1.Ekipler Dikkat Edilecek Hususlar Yapılmalıdır?

 • Kendi bölümünün değerlendirilmesinde görev alamaz

 • Üst yönetim tarafında görevlendirme yapılır

 • Değerlendirme formluları hazırlanır

 • Ekip toplantısı yapılır


De erlendirme formlar
Değerlendirme Formları Yapılmalıdır?


1 2 takv m
1.2. TAKVİM Yapılmalıdır?

 • Bölüm kalite sorumlusu ile iletişim

 • Bölüm çalışma saatleri ile uyum

 • Bölüm çalışanlarının katılımı


1 3 bilgilendirme
1.3.Bilgilendirme Yapılmalıdır?

 • Sözel

 • Resmi yazı

 • İntranet

 • Web sayfası


1 3 bilgilendirme1
1.3. Bilgilendirme Yapılmalıdır?


2 uygulama
2. Uygulama Yapılmalıdır?

Bölümlerde Öz Değerlendirme


2 1 uygulama dikkat edilecek hususlar
2.1.Uygulama- Dikkat Edilecek Hususlar Yapılmalıdır?

 • Değerlendirme saatine uyum

 • Ekip üyelerinin değerlendirilecek bölüme birlikte girmeleri

 • Bölüm kalite sorumluları ve çalışanların katılımı

 • Olumlu iletişim yöntemleri

 • Profesyonel davranış

 • Objektif, kanıta dayalı değerlendirme3 uygulama sonras
3.Uygulama Sonrası Yansımaları


Raporlama
Raporlama Yansımaları


3 2 analiz
3.2. Analiz Yansımaları


3 3 payla m
3.3. Paylaşım Yansımaları


3 4 d f a lmas
3.4. DÖF Açılması Yansımaları

 • Sorun:

  • Cerrahi kliniğinde hastaların kullandığı banyo ve tuvaletlerde bulunan hemşire çağrı sistemini kullanılamaması


3 4 d f
3.4.DÖF Yansımaları

 • Sorunun kaynağının tespit edilmesi (kök-neden) analizi

 • Çalışanlara yönelik eğitimler planlaması

 • Hastalara yönelik eğitimler planlanması

 • Hasta uyum eğitimlerin tekrar gözden geçirilmesi

 • Sorumluların belirlenmesi


3 5 yile tirme
3.5. İyileştirme Yansımaları

 • Standart bazında planlama

 • Üst yönetim kararı

 • Bölüm kalite sorumluları ile paylaşım

 • Tüm bölümler için iyileştirme

 • Her kurumun kendine ait özellikleri


3 6 kontrol
3.6. Kontrol Yansımaları


Sonuç Yansımaları

 • İçe dönük değerlendirme

 • Yapılan çalışmalara tutulan ayna

 • Kuruluşun resmi

 • Personeli sürece dahil etme yöntemi

 • Etkili ve iyi bir eğitim aracıad