hracata y nel k devlet yardimlari ker m do anay uzman e posta doganayk@dtm gov tr l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr PowerPoint Presentation
Download Presentation
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 98
rosie

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr - PowerPoint PPT Presentation

188 Views
Download Presentation
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KERİM DOĞANAY UZMAN e-posta: doganayk@dtm.gov.tr
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARIKERİM DOĞANAYUZMANe-posta: doganayk@dtm.gov.tr

 2. İhracata Yönelik Devlet Yardımları • Yurtdışı Ofis-Mağaza Yardımı • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi • Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi

 3. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi • Pazar Araştırması Desteği • Eğitim Yardımı • İstihdam Yardımı • Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

 4. KOBİ TANIMI Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ)’ler • 1-250 arasında işçi istihdam eden • Gerçek usulde defter tutan • İmalat sanayi alanında faaliyette gösteren • Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 2 Milyon ABD Doları karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir.

 5. SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ

 6. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ 02.07.2004 tarih ve 25510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 7. SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR

 8. A-Normal Yörelerde • ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE, • AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, • 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, • EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 500.000YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

 9. B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde • ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, • AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, • 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, • EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 250.000YTL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

 10. YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 11. (97/9)  (2005/4) R.G.Yayın Tarihi 25.11.2005

 12. DEĞİŞİKLİKLER 97/92005/4 • Destek Süresi: 2Yıl  3Yıl • Birim Sayısı 5  7 • Destek Oranı: %50-30  %50 • Distribütörlük Anlaşması Kapsam Dışına çıkarıldı.

 13. DEĞİŞİKLİKLER • Maksimum limitler artırıldı • Yurtdışı birimi olmasa da tanıtım desteğinden faydalanma imkanı • Yurtdışı Marka Tescil Faaliyeti dahil edildi

 14. (2005/4) SAYILIYURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİHAKKINDA TEBLİĞ

 15. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI AMAÇ Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda gerçekleştireceği tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleriile yurt dışında mal ticareti amacıyla açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanması

 16. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ

 17. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ

 18. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

 19. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI ORGANİK BAĞIN KURULMASI Organik Bağın; 1) Tüzel kişilik olarak kurulması 2) Ortaklar kanalıyla kurulması

 20. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan;

 21. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

 22. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Sağlanan Destekler V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000$ desteklenmektedir.

 23. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI SÜRELER • Destek Süresi: 3 Yıl • Fatura İbraz Süresi: Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay • Demirbaş Desteği İçin Müracaat Süresi: Desteklenen ilk kira fatura tarihinden itibaren 6 ay

 24. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI SÜRELER • Tanıtım Desteğinde Destek Süresi Başlangıcı: Tanıtıma ilişkin destek müracaatı yapılan ilk fatura tarihi • Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Fatura/Ödeme belgesi ibraz Süresi: 18 Ay • Destek Müracaatı Yurtdışı birim açılıp ilgili harcamalar yapıldıktan sonra yapılır.

 25. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI UYARI!  Ödemeler mutlaka bankacılık kanalıyla yapılmış olmalıdır. Yurtdışı birimin her halükarda Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılmış olması gerekmektedir.

 26. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Not: Yurtdışı birim yabancı bir şirketle ortaklık şeklinde kurulmuşsa destek miktarları ortaklık oranında yeniden değerlendirilir.

 27. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

 28. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI AMAÇ İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması

 29. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 30. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları),

 31. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları),

 32. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI III- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra:

 33. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları),

 34. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları),

 35. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), • - Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları)

 36. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI - Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) %50 oranında desteklenir.

 37. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI IV- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin:

 38. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, • Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,

 39. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri,

 40. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; • 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri,

 41. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • 2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, • 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri,

 42. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir.

 43. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • V- TURQUALITY®Programının Desteklenmesi • Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; • Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,

 44. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,

 45. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

 46. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI • TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, • TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, • yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

 47. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ • Başvuru, markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza yapılmaktadır. • Her firmanın iki markasına ilişkin başvurusu dikkate alınmakta olup, diğer tüm İhracata Yönelik Devlet Yardımları düzenlemelerinde olduğu gibi, 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki başvurularda da herhangi bir sektör ayrımı gözetilmemektedir.

 48. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ PROJE ÖNERİ FORMU • Proje Öneri Formu’nda; firmalarımızın finansal derinlikleri, markalarını yurt dışında konumlandırmak için şimdiye kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları, yıllık markalı ihracat miktarları ve hedef pazar olarak belirledikleri ülkeler, markasını bu ülkelerde güçlendirmek için yapmayı planladığı faaliyetlere ilişkin bilgiler istenmektedir.

 49. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ PROJE ÖNERİ FORMU • Başvuran firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı tescil belgeleri, ticaret sicil kaydı, kapasite raporu, bilançosu vb. belgeler de istenen belgeler arasında yer almaktadır.

 50. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU SONUCU • Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde, başvurunun uygun görülmesi halinde, destek kapsamına alındıkları hususu bir yazıyla kendilerine bildirilmektedir.