t c sa lik bakanli i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 84

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON. Yetişkin Temel-İleri Yaşam Desteği. Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Resüsitasyon sonrası bakım.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t c sa lik bakanli i

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

yeti kin temel leri ya am deste i
Yetişkin Temel-İleri Yaşam Desteği
 • Temel Yaşam Desteği
 • İleri Yaşam Desteği
 • Resüsitasyon sonrası bakım
slide3

Hastane içinde gelişen kardiyak arrest sonrası temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ilk dakikalar içinde yapılan müdahaleler zinciri olup, arasındaki bölünme gereksizdir. Bütün sağlık çalışanları kardiyak arresti tanıyabilmeli, yardım çağırabilmeli ve KPR’a başlayabilmelidir.

slide4

Toplumların çoğunda acil yardım servislerinin haberdar edilmesinden, kazazedeye ulaşılmasına kadar geçen zaman (müdahaleye başlama süresi) 8 dk veya daha uzundur.Bu dönemde kazazedenin hayatta kalma şansı yaşam zincirinin ilk 3 halkasının çevrede bulunanlar tarafından erken başlatılmasına bağlıdır.

slide5

Çevrede bulunanlar tarafından uygulanacak CPR kardiyak arrestte hayatta kalma şansını iki üç kat arttırmaktadır.

t emel y a am d este i
Temel Yaşam Desteği
 • Havayolu obstrüksiyonu, yabancı cisim

aspirasyonu, inme, miyokard enfarktüsü, boğulma,

duman inhalasyonu, elektrik çarpması vb gibi

durumların sonucunda

solunum arresti olan hastalar

 • Ventrikül fibrilasyonu, ventrikül taşikardisi, asistol,

nabızsız elektriksel aktivite gibi

kardiyak arrest gelişen hastalar

zaman serebral perf zyon
Zaman - Serebral Perfüzyon

KPSR’e başlanmazsa

0 – 4 dk. Beyin hasarı yok

4 – 10 dk. Beyin hasarı

başlar

>10 dk. Geri dönüşümsüz

hasar

slide8

Yaşam Zinciri

Erken tanı

Yardım isteme

Resusitasyon

sonrası bakım

Erken defibrilasyon

Erken KPR

Kardiyak arresti

önlemek için

Yaşam kalitesini

korumak için

Kalbi tekrar

çalıştırmak için

Zaman kazanmak için

Temel Yaşam Desteği

t emel y a am d este i1
Temel Yaşam Desteği

Basit hava yolu araçları dışında hiçbir

araç gereç kullanmaksızın, hava yolu

açıklığının devam ettirilmesi ve solunum

ile dolaşımın desteklenmesini ifade eder.

temel ya am deste i
Temel Yaşam Desteği
 • Güvenlik
 • Bilinç kontrolü
 • A:Hava yolu açıklığı sağla
 • B:Solunumu değerlendir:max 10 sn.
 • C:Dolaşım (karotis):5 sn
 • OED kullanımı
tyd uygulama s
TYD Uygulaması
 • ÖNCE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİN

SAĞLANMASI !

 • Kazazedeyi kontrol et ve yanıtı

değerlendir

  • Hafifçe omuzlarından sars
  • “İyimisin?” diye sor
tyd uygulama s1
TYD Uygulaması

Sözel olarak veya hareketle yanıt var

 • Bulduğun pozisyonda bırak
 • (Derlenme pozisyonu)
 • Durumunu kontrol et
 • Yardım iste
 • Düzenli olarak tekrar
 • değerlendir
slide14

Sözel olarak veya hareketle yanıt yok ise:

 • Yardım çağırınız…
 • Hava yolunu kontrol ediniz…
 • Dolaşımı kontrol ediniz...
slide15
Yabancı cisimlerle solunum yolu tıkanmış olan

hastalara, yabancı cismi çıkarmak için gerekli

işlemleri uygulamak

  • Sırta vurma
  • Karına bastırma (Heimlich Manevrası)
yabanc cisim obstr ksiyonu

Ciddiyeti değerlendir

Ciddi tıkanma

ÖKSÜREMEZ

Orta tıkanma

ÖKSÜREBİLİR

Öksürmeye teşvik et

Şuur yok

Şuur var

Cisim çıkana

ya da

öksüremeyene dek devam

KPR

5 sırta vuru

5 abdominal bası

Yabancı cisim obstrüksiyonu
a havayolu a kl n n sa lanmas
A-Havayolu Açıklığının Sağlanması

Head Tilt-Chin Lift

Boyun ekstansiyonu (Baş geri)

Çene kaldırılması(Çene yukarı)

Jaw Thrust

Çene asılması

Sadece sağlık personeli

slide19

Airway

No 2: Beyaz

No 3: Yeşil

No 4: Sarı

No 5: Kırmızı

airway
Airway

Orofarengeal airway

Bilinci kapalı hastalarda kullan

Tecrübeli kişilerce uygulanmalı

Nazofarengeal airway

Bilinci tam kapanmamış ya da trismus

olan hastalarda kullan

Kafa tabanı kırıklarına dikkat!!

slide21

B.Solunum

 • Bak-dinle-hisset
 • Solunum yok
 • 2 etkili solunum
 • Her nefes 1 saniyede ve
 • gözle görülür şekilde göğüs
 • kafesi kalkmalı
slide22

B. Solunum

 • Ağızdan ağıza
 • Ağızdan burna
 • Ağız maske
 • Maske balon
slide23

C. Dolaşım

 • Sağlık personelince yapılır
 • ve nabız kontrolü<10 sn
 • olmalı
 • Erişkinde karotis nabzı
 • (Çocuk; femoral arter, bebek;
 • brakial arter)
dola m
Dolaşım

İşaret parmağı ve orta parmak ile kaburgaların alt sınırlarını belirleyin.

dola m1
Dolaşım

Parmakları bitişik tutup, kaburgalar ile sternumun kesiştiği yerden iki parmak yukarısını tespit edin.

.

dola m2
Dolaşım

Öteki elin topuğunu işaret parmağının yukarısına sternum üzerine koy

dola m3
Dolaşım

Her iki elin parmaklarını birbirleriyle kilitleyin. Uygulama yapacağınız basıncın kaburgalar üzerine gelmeyeceğinden kesinlikle emin ol

dola m4
Dolaşım

Göğsün erişkinde 4 – 5 cm çökmesini sağlayın

Kompresyonu 100/dk olacak şekilde ayarla

en s k yap lan yanli lar
En sık yapılan YANLIŞLAR

Yanlış el pozisyonu: organ yaralanması

Bası arasında gevşemeye izin verilmemesi

Zıplayan kompresyonlar

Göğsü yeterince çöktürememe

Kurtarıcı solukta çok fazla hava verme (aspirasyon)

Heimlich manevrasında yanlış el pozisyonu (organ yaralanması)

.

d kkat
DİKKAT !

Etkili göğüs kompresyonları sert ve hızlı bastır şeklinde yapılmalıdır.

Her kompresyondan sonra göğüs normal pozisyona gelmeli,komp=relaksasyon olmalıdır.

Kurtarıcı solunum, göğsü yükseltmelidir

Solunum kontrolü en fazla 10 sn sürmeli

Dolaşım bulgularını kontrol etmeden kompresyonlara başlayın.

Göğüs kompresyonlarındaki duraksama koroner perfüzyon basıncının belirgin olarak düşmesine neden olur.

slide32
Sternum ortasına dominant elin üzerine diğer elin

ayası yerleştirilir.

 • Dirsekler bükülmeden dakikada 100 bası
 • Kompresyon / ventilasyon

oranı 30/2

 • Entübasyon sonrası

asenkronize dakikada 8-10

soluk

d defibrilasyon
D. Defibrilasyon
 • Tanıklı VF arresti olgularında, erken-kaliteli bir

KPR ve erken defibrilasyon sağ kalım ve hastaneden

taburculuk oranlarını anlamlı olarak arttırır.

 • Arreste tanık olunmuşsa ve OED varsa defibrilasyon
 • Arrest tanık olunmamışsa veya alana ulaşmak >4-5

dakika ise defibrilasyon öncesi KPR

 • Bir şok sonrası 5 siklus KPR (2 dakika), sonra

ritmin değerlendirilmesi

slide34

Ani kardiyak arrest gelişen kazazedelerin %40 ında ilk ritm analizinde ventriküler fibrilasyon görülür.Ancak ilk EKG kaydı yapılıncaya kadar bu ritim kötüleşerek asistoliye dönmektedir.Henüz VF mevcut iken cevrede bulunanlar süratle hareket ederlerse hastanın yaşama şansı artar fakat ritim bozulup asistoliye döndükten sonra başarılı resüstasyon gerçekleştirmek zordur.

Optimum tedavi, süratle başlanacak CPR (göğüs komp. ve kurtarıcı soluk) ile birlikte defibrilasyondur.

d defibrilasyon1
D.Defibrilasyon
 • Erişkin defibrilasyonu
  • Monofazik manual defibrilatörler ile 360J
  • Bifazik defibrilatörler ile150-200J
  • OED kullanımı
prekordial thump
Prekordial Thump
 • Tanık olunmuş kardiyak arrest
 • Monitörize edilmiş
 • 20-30 cm yükseklik
 • Sternum ortası
 • 30 sn içinde (tercihen ilk 10 sn’de)
 • Öneri düzeyi  class belirsiz
leri ya am deste i ama lar
İleri Yaşam Desteği Amaçları

Erken ve etkin ventilasyon

Erken ve etkin dolaşım

Monitorizasyon ile aritmileri tanınma

Parenteral ilaçların uygulanması

leri ya am deste i la lar
İleri Yaşam Desteği İlaçları

Adrenalin

Atropin

Amiodarone

Lidokain

Magnezyum

Bikarbonat

adrenalin
Adrenalin

Anti-aritmik ve vazokonstriktör ilaç

3 – 5 dk arayla

1 mg IV

0.01 mg/kg IV

Üst sınır yok resüsitasyon süresince

atropin
Atropin

Parasempatolitik (kalp hızını arttırıcı)

3 – 5 dk arayla

1 mg IV

0.01 mg/kg IV (pediatrik)

En az 0.5 mg

Toplam 0.04 mg/kg  3 mg(erişkin)

magnezyum
Magnezyum

Hipomagnezemi

Torsades des Pointes

Digoksin toksisitesi

amiodarone
Amiodarone

Cordarone® amp= 150 mg Amiodarone

150 mg IV + 20 cc D5W içinde (15 dk sonra gerekirse tekrar)

Toplam doz 300 mg

bikarbonat
Bikarbonat

Hasta yeterince ventile edilmeden kesinlikle verilmemeli

Bilinen hiperkalemik metabolik asidoz

Salisilat ve TCA overdoz

1 mEq/kg IV

Üst sınır yok

pH kontrolü

.

hangi la lar endotrakeal t pten
Hangi İlaçlar Endotrakeal Tüpten

Adrenalin

Atropin

Lidokain

Diazem

Naloksan

2 – 2.5 katı SF ile sulandırılmalı

Ardından 4-5 kez ambulamalı

pu lar
İpuçları

Resüsitasyonda IV yol SF veya RL ile açılmalı

En az 18 G ile antekubital bölgeden

Her ilaç sonrası 20 cc SF ve kolu yukarı kaldır

eri kinde en s k arrest nedeni
Erişkinde en sık arrest nedeni...

Ani kardiak ölüm

Ventriküler fibrilasyon (kardiyak arrest anında en sık görülen ritimdir.

Nabızsız Venriküler Taşikardi

Nabızsız Elektriksel Aktivite

Asistoli

algoritmalar
Algoritmalar

Kardiyak Arrest Algoritmi

Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim

(Şoklanabilir ve Şoklanamaz):

Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir)

Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz)

Asistoli (Şoklanamaz)

Bradikardi Algoritmi

Taşikardi Algoritmi

50

kardiyak arrest
Kardiyak Arrest

ŞOKLANMAZ

NEA, ASİSTOL

ŞOKLANIR

VF/ nVT

 • KPR sırasında
 • Elektrotların kontrolü
 • Hava/iv yolu aç, O2 ver
 • Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme
 • 3-5 dk da bir adrenalin
 • NEA(hız<60/dak) ve
 • Asistolide 3 mg atropin

1 şok

150-200J bifazik

360 J monofazik

KPR 30:2

2 dk

KPR 30:2

2 dk

Ritim kontrolü

Ritim kontrolü

51

slide55
Kardiyak arrest ile bağlantılı kalp ritimleri iki gruba ayrılır;şok uygulanan ritimler (VF,nabızsız VT) ve şok uygulanmayan ritimler( asistoli ve NEA )

İki grup arasındaki temel fark defibrilasyondur.

ok uygulanan ritimler
Şok Uygulanan Ritimler

Kardiyak arrest doğrulandıktan sonra yardım çağırılmalı(defibrilatör ayarlanmalı) veCPR’a göğüs kompresyonları ile başlanmalıdır.

VF/VT doğrulanır ise bir şok uygulayın,şoktan hemen sonra ritmi değerlendirmeden ve nabzı kontrol etmeden göğüs kompresyonlarına başlayın ( K/V oranı 30:2 )

(150-200 bifazik,360 j monofazik)

KPR’a 2 dak.süreyle devam edilmeli ve sonra kısa sürede nabız kontrol edilmeli hala VF/VT devam ediyorsa ikinci şok uygulanır ve yine 2dak KPR uygulanır.

slide57
Monitör değerlendirilir VF /VT devam ediyorsa adrenalin verilir ve hemen 3. şok uygulanır.

3. şoktan sonra VF/VT devam ederse 300mg amiadaron İV verilir.

Göğüs kompresyonları ve şok uygulanması arasındaki süre kısaldıkça şokun başarı olasılığı artar.

Arrest ritmi ne olursa olsun dolaşım geri dönene dek her 3-5 dak.da bir, 1 mg adrenalin uygulanmalı ve algoritmin her iki döngüsünde bir tekrar edilmelidir.

vf nvt devam ediyorsa
VF- NVT devam ediyorsa

Ritim

kontrolü

Adrenalin 1 mg iv

Her 3-5 dak da bir

2. Şok

2 dk KPR

VF-NVT

Amiodaron 300 mg iv

Lidokain 1 mg/kg

Magnezyum 1-2 gr

(Torsades de Pointes için)

3.şok

Ritim

kontrolü

2 dk KPR

VF-NVT

İlk basamağa

dön

58

hava yolu ve ventilasyon
Hava yolu ve ventilasyon

Deneyimli personel göğüs kompresyonlarına ara vermeden laringoskopiyi denemelidir.

Alternatif olarak kompresyonlara ara vermemek için entübasyon denemesi ertelenebilir! Denemelerin hiçbiri 30 sn’den daha uzun sürmemelidir.

Entübasyon sonrası kompresyonlara,ventilasyonlar sırasında ara verilmeksizin 100/dak devam edilir.10/dak. Ventile edilir.

CPR yorucu olduğu için ,kompresyonları uygulayan kişi

2 dk’da bir değiştirilmelidir.

ok uygulanmayan ritimler
Şok Uygulanmayan Ritimler

İlk monitörize edilen ritim NEA veya asistoli ise 30:2 oranında KPR başlanır ve damar yolu açılır açılmaz 1mg adrenalin uygulanır.

Asistoli vagal tonus ile tetiklenebildiği için, 3 mg atropin bolus verilir.

2 dak KPR’dan sonra ritim yeniden kontrol edilmelidir.

nab zs z elektriksel aktivite nea asistoli ok uygulanmaz
Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)

Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen

monitörde idiyoventriküler, bradiasistolik ritimler

görülmesi NEA olarak tanımlanır.

Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi

edilir ancak farklı olarak monitördeki kalp

hızının 60/dak altında olması durumunda

Atropin verilir.

61

nab zs z elektriksel aktivite nea asistoli ok uygulanmaz1
Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)

Atropin 0.5 mg altında verilmemelidir.

2.- 3. derece bloklarda atropin yerine pacemaker

kullanımı önerilmektedir.

Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.

62

geri d nd r lmesi olas ritimler 4h ve 4t ler
Geri döndürülmesi olası ritimler:4H ve 4T’ler

4H’LER:Hipoksi

Hipovolemi

Hiperkalemi

Hipotermi

slide64
4T’LER: Tansiyon pnömotoraks

Tamponad

Toksik maddeler

Tromboemboli

slide65
NEA

ASİSTOLİ

65

slide66
Organize bir ritim varsa nabzı kontrol et,nabız yoksa KPR’a devam.

Ritim VF’ye dönüşürse VF algoritmasını uygula.

bradikardi algoritmas
Bradikardi algoritması
 • Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak

tanımlanır.

 • Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi<40 atım/dk

olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik

durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda

yararlıdır.

 • Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın

klinik durumunun stabil olup olmadığıdır.

bradikardi algoritmas1
Bradikardi algoritması

Stabil olmayan hastada;

 • Düşük CO gösteren bulgular
  • terleme
  • soğuk
  • soluk
  • şuur bozukluğu
  • hipotansiyon
 • Kalp yetmezliği
 • Ciddi iskemik göğüs ağrısı
slide70

Bradikardi (Yetişkin))

Havayolu aç ve solunumu sağla

O2 ver

Monitör / Defibrilatör bağla

Damaryolunu aç

Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları

Evet

Hayır

 • Bunlardan en az bir tanesi var mı ?
 • SistolikKB < 90 mmHg
 • Kalp atım hızı < 40 atım/ dak
 • TA bozan ventriküler aritmi
 • Kalp yetersizliği
 • Bilinç düzeyinin azalması
 • Göğüs ağrısı
 • Solunum sıkıntısı

Atropin

0.5-1mg IV

Yeterli

cevap?

Hayır

 • Asistoli riski var mı ?
 • Önceden asistoli hikayesi
 • Möbitz Tip II AV blok
 • Totalkalp bloğu +geniş QRS
 • Ventriküler duraklama > 3sn

Evet

 • Pacemaker hazırlığı
 • Atropin 0,5mg IV en fazla
 • 3mg olacak şekilde tekrar
 • Adrenalin 2-10 mcg/ dak
 • Dopamin 2-10 mcg/ dak

Hayır

Altta yatan sebepleri araştır

Uzman konsültasyonu

ta ikardi algoritmas
Taşikardi algoritması
 • Advers belirti

Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers

belirti ve semptomların var olup olmaması belirler.

 • Düşük kardiyak debinin klinik bulguları:

Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler

(artmış sempatik aktivite)

Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı)

Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

ta ikardi algoritmas1
Taşikardi algoritması
 • Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında

gerçekleşir.

 • Çok yüksek kalp hızlarındadiastol kısalacağından

koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine

neden olur.

 • Geniş komplekstaşikardiler, dar kompleks

taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere

edilirler.

slide77

ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması

 • Ritim monitörizasyonu, TA, SpO2
 • Yapılabiliyorsa 12 kanal EKGkaydı
 • Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (örn. elektrolitbozulukları)

Taşikardi (Yetişkin)

Hasta stabil mi?

Stabil olmayan hastanın bulguları:

1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı

3. SistolikKB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği

(Semptomlar kalp hızı >150 vuru/ dkiken ortaya çıkması)

 • Kardiyoversiyon

(Senkronize)

 • İv yol aç
 • Sedasyonve analjezi ile uygula

Stabil

değil

Stabil

QRS

Dar (< 0.12 sn)

Geniş (> 0.12 sn)

Ritm düzenli mi ?

Ritm düzenli mi?

Düzenli

Düzensiz

Düzensiz

Düzenli

 • Vagal manevraları uygula
 • IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula.
 • Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır:
 • Diltiazem veya B bloker ile hızın kırılması
 • Ritim muhtemel
 • Atriyal fibrilasyon,

MAT,atriyal taşikardi

 • Kalp hızı kontrolü:
 • Diltiazem veya B bloker
 • VT veyatanımlanamayan bir riitm):Amiodaron 150 mg IV/ >10 dak.
 • Aberan iletili SVT düşünülüyor ise:

Adenosine 6 mg

 • Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı
 • Torsades de pointes ise; Magnesium2 g/5dak
 • Aberan iletili AF ise B bloker veya diltiazem
 • WPW+AF ise Amiodaron 150 mg

Hayır

Normal sinus ritmi sağlandı mı?

Evet

Uzman konsültasyonu

Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı

ta ikardi algoritmas2
Taşikardi algoritması
 • Adenozin doz:

6 mg iv bolus→ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar

 • Beta bloker doz:

Metaprolol 5mg iv 5 dk bir total doz 15 mg

Esmolol 0.05 mg/kg/dk

 • Kalsiyum kanal blokeri doz:

Diltiazem 0.25 mg/kg → 0.35 mg/kg

Verapamil 5mg 15-30 dk bir total doz 20 mg

ta ikardi algoritmas3
Taşikardi algoritması
 • Amiodaron150 mg iv→total doz 2.2gr/gün
 • Mg1-2 gr iv 20 dak
slide80

Kardiyak arrest sonrasında yaşam şansını şüphesiz olarak yükselten girişimler VF/VT için erken defibrilasyon, hızlı ve etkin bir temel yaşam desteğidir.İleri hava yolu girişimi ve ilaç uygulamaları İYD girişimleri arasında yer almasına rağmen, kardiyak arrest sonrasında yaşayan ve hastaneden taburcu olan hasta sayısını arttırdıkları gösterilememiştir.

slide81

Resüsitasyon sonrasında kalpte bir kez stabil bir ritim ve yeterli kardiyak output sağlandıktan sonra,kişinin hayatta kalmasını belirleyen en önemli organ beyindir.

Hastane dışı kardiyak arrest sonrasında yoğun bakıma yatırılan ve ölenlerin üçte ikisi nörolojik hasar nedeniyle yaşamlarını yitirmektedirler.

.