T mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Pácin községben. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában. NEVELŐTESTÜLET FELADATAI. A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismerése. Hospitálások a bevont pedagógusok csoportjaiban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - redell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0047Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáférés Pácin községben

Kompetencia alapú programcsomag bevezetése az óvodában


Nevel test let feladatai
NEVELŐTESTÜLET FELADATAI

 • A kompetencia alapú óvodai programcsomag megismerése.

 • Hospitálások a bevont pedagógusok csoportjaiban.

 • Rendszeres konzultáció az illeszthetőség kérdéseiről.

 • Döntés az adaptálás mértékéről.

 • Az óvodai szintű bevezetés megtervezése a módosított HOP nyomán


Nevel tet let feladatai
NEVELŐTETÜLET FELADATAI

 • „Programmódosító” munkacsoport felállítása.

 • Módosítási folyamat megtervezése, megvalósítása.

 • A program módosítása oly módon, hogy:

  „ az intézmény pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa.”

 • Legitimációs eljárások lefolytatása.

 • Minőségfejlesztés megtervezése


A projekt megval sul s rt felel s szem lyek
A projekt megvalósulásáért felelős személyek:

 • Czinke Zoltánné óvodavezető

 • Jánoskovics Lászlóné szakmai vezető

 • Zsoldos Attiláné bevont pedagógus


Munk nkat seg t szak rt ink
Munkánkat segítő szakértőink:

 • Bódi Ferencné folyamatszaktanácsadó

 • Cseke Gábor IPR mentor

 • Nagy György IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó


Elv gzett tov bbk pz seink
Elvégzett továbbképzéseink:

CZINKE ZOLTÁNNÉ

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

JÁNOSKOVICS LÁSZLÓNÉ

1. Az intézményvezetés feladatai az új oktatás szervezési feladatok intézményi tervezésében 30 ó.

2. Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó

3. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó


T mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben

SZABÓ GYÖRGYNÉ.

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

ZSOLDOS ATTILÁNÉ:

1.Integrációra érzékenyítő (IPR light) 30 ó.

2. Óvodai IPR továbbképzési program 30 ó

3. Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása 30 ó.

4. Hatékony tanuló-megismerési technikák 30 ó

5. IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 30 ó.

6. Informatikai alapozó képzés 30 ó.

7. Kooperatív tanulás30 ó.


Projektjeink
PROJEKTJEINK

1. ÉRIK A SZŐLŐ – Szüreti témahét

2. ADVENTI HÍRNÖK – Adventi témahét

3. ÖRÜLJETEK ANGYALOK – Karácsonyi témahét

4. SZAGOS HÚSVÉT REGGELE – Húsvéti témahét

SAJÁT INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ:

 • ÉLET EGY RENESZÁNSZ KASTÉLYBAN

 • NÁD ALÓL ÉS VÍZ ALÓL


Adapt ci j gyakorlat tv tele
ADAPTÁCIÓ, JÓGYAKORLAT ÁTVÉTELE:

TEDD ÉS MONDD Anyanyelvi program és jógyakorlat adaptálódott a székesfehérvári Napsugár Óvodától.

A szakmai együttműködés lehetővé teszi:

- szakmai megújulást

- horizontális tanulás lehetőségét

- anyanyelvi kultúra fejlesztését


Mi rt v lt sz ks gess a kompetencia alap oktat s
MIÉRT VÁLT SZÜKSÉGESSÉ A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS?

 • Megváltozott a társadalmi környezet

 • Információrobbanás

 • Globalizáció

 • Tudástartalmak változása

 • Demokratizálódási folyamat

 • A megszerzett tudást a gyerekek nehezen tudják alkalmazni a gyakorlatban


A kompetencia fejleszt s alapelvei
A KOMPETENCIA FEJLESZTÉS ALAPELVEI:

 • gyermekközpontú, differenciált módszertan

 • változatos tanulásszervezési megoldások

 • tevékeny gyermeki magatartás

 • kooperáció, csapatmunka

 • a gondolkodási képességek fejlesztése

 • probléma megoldási stratégiák kialakítása


Az vodapedag gus feladata az alapelvek t kr ben
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:

 • Hozzásegíti a gyereket a tapasztalati úton történő ismeretszerzéshez (játék, művészetek, alkotó munka, saját tevékenység)

 • Differenciált bánásmód

 • Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a különbözőség felé fordulás mindenkinek természetes

 • Olyan légkör kialakítása, ahol igénnyé válik a csoporttal való együttműködés (játék, közös tevékenység, közösen végzett feladat, tanulási formák)


Az vodapedag gus feladata az alapelvek t kr ben1
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA AZ ALAPELVEK TÜKRÉBEN:

 • Biztonságot nyújtó szokásrendszer kialakítása

 • Egészséges életmód iránti igény kialakítása (életritmus, napirend, mozgásigény)

 • Megalapozza a környezettudatos magatartást

 • A családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése (folyamatos párbeszéd rendszer)

 • Iskolára alkalmas gyerekek nevelése


A program kiemelt c lja
A PROGRAM KIEMELT CÉLJA:

 • A pedagógiai fejlesztés a kisgyermekkor életkori sajátosságait tartja szem előtt.

 • Teret ad:

  - az egyéni sajátosságok felszínre kerülésének

  - az egyéni bánásmód érvényesítésének

  - a sokoldalú képességfejlesztésnek

 • Egyszóval minden gyerekre, aki többek között abban azonos, hogy más…


Az voda s a csal d kapcsolata
AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD KAPCSOLATA

 • Gyermeknevelésünk a családi nevelés tiszteletén alapszik

 • A nevelésben a család elsődleges szerepe megmarad

 • A gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős és egyenrangú nevelőpartneri viszonyban valósítjuk meg

 • Törekszünk az őszinte párbeszéd kialakítására

 • Az együttműködés formáit az óvoda és a család együtt dolgozza ki

 • Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről


Az vodai let tev kenys gform i
AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI

 • Játék, játékba integrált tanulás

 • Külső világ tevékeny megismerése

 • Mese, vers, dramatikus játék

 • Ének-zene, énekes játékok

 • Vizuális nevelés

 • Mozgás, mozgásos játékok

 • Munka jellegű tevékenységek


Sszegz s
ÖSSZEGZÉS:

 • Szükségessé vált a szakmai megújulás

 • A családi nevelés, és annak hagyománymegtartó hatása megingott

 • A megvalósítás során szem előtt tartottuk, hogy a gyermekek minél több tapasztalathoz jussanak, élményeket éljenek át, s természetes kíváncsiságuk kielégüljön.

 • Témáink feldolgozása során kibontakozott gyerekek aktivitása, érdeklődése, kíváncsisága.


Tapasztalat
TAPASZTALAT:

 • Az új módszerek színesítették a napi munkát.

 • Fejlődött módszertani kultúránk.

 • Gazdagodtak a gyerekek ismeretei.

 • Sokkal több élményt éltek át, nyitottabbak.

 • Mélyültek érzelmeik, fejlődtek erkölcsi értékeik, toleranciájuk.

 • Az óvoda sikeresen oldotta meg az integrált nevelés feladatait, ezzel biztosítva a gyermekek esélyegyenlőségét.

 • Felerősödött az információáramlás.


V rhat eredm ny
VÁRHATÓ EREDMÉNY:

 • A kompetencia alapú programcsomag beépül a helyi nevelési programba:

 • A nevelőmunkába bekerül az új tartalom, a módszerek és eszközök alkalmazása.

 • Óvodáskor végére a gyerekek még nyitottabbá válnak, jó kommunikációs készséggel és szerteágazó ismeretanyagnak köszönhetően egymásra épített tudásanyaggal kerülnek az iskolába.

 • Megvalósul az intézmény tartalmi, módszertani megújulása.


T mop 3 1 4 08 2 2008 0047 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s p cin k zs gben

„Csináljon bármit,

Ami nyitogatja szemét és eszét,

Szaporítja tapasztalatait,

Ő azt hiszi csak játszik.

De mi tudjuk mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,

Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!”

(Varga Domokos)