ochrona prawna funkcjonariusza publicznego w zwi zku z pe nieniem czynno ci s u bowych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH. Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH' - reba


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ochrona prawna funkcjonariusza publicznego w zwi zku z pe nieniem czynno ci s u bowych

OCHRONA PRAWNAFUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

Przygotowała:

Pedagog szkolny

mgr M. Paczkowska

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela

art. 63. Nauczyciel korzysta w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych.

Organ prowadzący szkołę obowiązany jest z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

art 222 kk
art. 222 kk

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego

lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku

zpełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie,

Karzeograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się

funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić

od jej wymierzenia

slide5

Przestępstwo to nie wiąże się z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – nie powoduje zmian anatomicznych ani fizjologicznych organizmu.

Naruszenie nietykalności cielesnej nie pozostawia na ciele śladów lub są one jedynie nieznaczne i przemijające ( siniaki, zaczerwienienia, zadrapania ).

Typowe działania to:

 • uderzenie,
 • kopnięcie,
 • popchnięcie,
 • przewrócenie,
 • pociągnięcie za włosy,
 • oplucie,
 • rzucenie w osobę jakimś przedmiotem,
 • oblanie wodą lub nieczystościami.
art 223 kk
art. 223 kk

Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami

lubużywając broni palnej, noża lub innego podobnie

niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego,

dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego

lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku

z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawieniawolności od roku do lat 10.

art 224 kk
art. 224 kk.

Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na

czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego

organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega

karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę

bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo

osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub

zaniechania prawnej czynności służbowej.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek

określony w art. 156 §1kk lub w art. 157 § 1kk, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art 226 kk
art. 226 kk

Kto znieważa funkcjonariusza publicznego albo osobę

dopomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem

obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do roku.

zniewaga
Zniewaga

- to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby wyrażoną zwykle w postaci epitetu słownego, ale można ją też wyrazić:

pismem, wizerunkiem, obelżywym gestem, działaniem

lub zaniechaniem.

O uznaniu danego zachowania za zniewagę decydują utrwalone zwyczaje społeczne, a nawet środowiskowe.

Zniewaga może być dokonana w obecności osoby znieważonej

albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze,

aby zniewaga do tej osoby dotarła.

art 229 kk
art. 229 kk

1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej

lubosobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku

z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia

wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

4. Kto osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. 

odpowiedzialno za zniewa enie funkcjonariusza publicznego
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNIEWAŻENIE FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO
 • Do 17 roku życia
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia 26.10.1982r. O postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Po ukończonym 17 roku życia
 • Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń
 • Sąd Rejonowy
 • Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 1 roku.
naruszenie nietykalno ci cielesnej
NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

Do 17 roku życia

Po ukończonym 17 roku życia

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia 26.10.1982r. O postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń
 • Sąd Rejonowy
 • Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 3 lat.
czynna napa na funkcjonariusza publicznego
CZYNNA NAPAŚĆ NA FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO

Do 17 roku życia

Po ukończonym 17 roku życia

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Środki wychowawcze przewidziane w ustawie z dnia 26.10.1982r. O postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Kodeks Karny lub Kodeks Wykroczeń
 • Sąd Rejonowy
 • Grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności do 10 lat.