slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä Samuel Juntunen Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö. S. Taustoitusta ja perusteluja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rayya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä

Samuel Juntunen

Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö

S

slide2

Taustoitusta ja perusteluja

 • Kaikki tieto elinikäisestä oppimisesta osoittaa, että korkein pätevyys saavutetaan formaalisen peruskoulutuksen ja (vähintään) ammatillisen peruskoulutuksen yhdistelmällä
 • Matalan koulutustason maissa 90% ihmisistä jotka aloittavat koulutuksen eivät vie sitä tutkintoon asti. Tästä seuraa, että työelämässä tai muussa toiminnassa hankitut tiedot, taidot ja osaaminen jäävät näkymättömiin
 • Sertifioitu koulutus edustaa ja antaa muodollisen suojan tiedoille, taidoille ja osaamiselle (Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.)
slide3

Taloudelliset edut: aika, joka pätevyyden hankkimiseen menee on lyhyempi, se mahdollistaa inhimillisen pääoman hyödyntämisen tuottavammin ja antaa paremmat mahdollisuudet sijoittua työelämään ihmisen tosiasiallisia taitoja vastaaviin tehtäviin

 • Koulutukselliset edut: tunnistaminen tukee ihmisen elinikäistä oppimista ja itsetuntemusta
 • Sosiaaliset edut: parantaa epäedullisessa asemassa olevien ihmisryhmien pääsyä jatko-opintoihin ja työmarkkinoille
 • Psykologiset edut: tunnistaminen toimii psykologisena kannustimena, koska se tekee ihmiset tietoisiksi heidän kyvyistään ja tarjoaa ulkopuolelta annettua tunnustusta heidän kyvyistään

(Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.)

slide4

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa:

 • Työryhmä esittää, että korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu
 • Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä näkyväksi aiemmin hankkimaansa osaamista, saada arvio osaamisestaan sekä saada päätös osaamisen tunnustamisesta. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4.)
slide5

Työpajoissa tapahtuvan oppimisen tulee olla tukemassa virallista koulutusjärjestelmää (Hallitusohjelma 2011.)

 • Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ensimmäiseksi strategiseksi päämääräksi on kirjattu työpajojen tai muiden työvaltaisten ympäristöjen, tässä yhteydessä oppimisympäristöjen ja ammatillisen koulutusjärjestelmän, sopimuksellinen ja valtakunnallinen yhteistyö
 • ”Opinnollistamistyö on työpajakentän merkittävin innovaatio vuosiin” (Markku Hassinen, TPY 2011).
slide6

Ajantasainen koulutus työelämään hakeuduttaessa ja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

 • Pajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen (perustehtävää unohtamatta)
 • Työpajatyön yleisen imagon nostaminen (perustuen todellisiin laatukriteereihin)
slide7

Lähestymistavat tilanteen mukaan

• Case lähestyminen: Pajaopiskelijalle laaditun hopsin mukainen töiden tarkastelu

• OPS edellä: Työpajaympäristön tutkiminen ao. alan opsin pohjalta, vastaavuus työpajalla tehtävien töiden ja opsin välillä

• Työt edellä: Työpajan kaikki työtehtävät kirjataan ja etsitään OPSista vastaavuus

slide8

Uusi Väylä Ammattiin

 • UVA 2 / 1.1.2012 – 31.12.2013 (30.6.2014)
 • Hallinnoijana Tornion Työvoimalasäätiö
 • Kumppanit: Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Seita-säätiö, Romotke, Kokkotyö-säätiö, Simon ja Tervolan työpajat
 • Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Bovallius ammattiopisto.
 • Meri-Lapin Te-toimisto ja Työvoiman palvelukeskus
slide9

Laajemmalla rintamalla pureudutaan asian ytimeen

 • Toiveena uudet avaukset ja tietojen monipuolinen vaihto
 • Ns. seinätön paja ja opinnollistamistyön ulottaminen yrityksiin luonteva seuraava vaihe
 • Kokeiluista käytännöksi ja laajempi hyödynnettävyys
slide10

Työvalmentaja

• Oman pajan työtoiminnan tarkastelu oppimismahdollisuuksien näkökulmasta

• Oman pajan työtoimintaa vastaavan alan/alojen tutkintoperusteisiin tutustuminen

• Työtoimintojen tunnistaminen suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaito-vaatimuksiin

• Oppimisympäristön tunnistaminen yhteistyössä oppilaitoksen ammattiopettajan kanssa

• Suunnitelman laatiminen yhdessä yksilövalmentajan (ja opettajan kanssa)

• Pajaopiskelijan oppimisen kirjaaminen ja arviointi

slide11

Yksilövalmentaja

• Oikea-aikaisuudesta huolehtiminen

• Oppimistavoitteiden selvittäminen ja suunnitelman laatiminen yhdessä työvalmentajan (ja opettajan kanssa)

• Esteiden poistaminen ja etenemismahdollisuuksien selvittäminen

• Motivointi ja kannustaminen

slide12

Opettaja

• Oppimisympäristön tunnistaminen

• Opitun tunnustaminen

• Opiskelijan tuki ja ohjaus

ad