slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta Renes & Mark Thissen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta Renes & Mark Thissen - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Woon-werkdynamiek in de Randstad W oningbouw in de Noordvleugel als voorwaarde voor economische groei. Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta Renes & Mark Thissen. Verstedelijkingsnota (1976, p.132).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Frank van Oort, Thomas de Graaff, Gusta Renes & Mark Thissen' - raymond-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Woon-werkdynamiek in de Randstad Woningbouw in de Noordvleugel als voorwaarde voor economische groei

Frank van Oort, Thomas de Graaff,

Gusta Renes & Mark Thissen

verstedelijkingsnota 1976 p 132
Verstedelijkingsnota (1976, p.132)

“Over de manier waarop de ruimtelijke ontwikkeling en de sociaal-economische ontwikkeling elkaar beïnvloeden is weinig bekend. Met name over de invloed over en weer van de woonplaatskeuze van mensen en de werkplaatskeuze van bedrijven bestaat nog grote onzekerheid”

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

inleiding
Inleiding
 • Woon-werkdynamiek:
  • “volgt werken wonen” of “volgt wonen werken”?
 • Veel internationaal onderzoek:
  • Gemengde resultaten
 • Beperkt Nederlands onderzoek:
  • Eenduidig: “werken volgt wonen”
  • Echter op COROP en postcode niveau

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

vraagstelling
Vraagstelling
 • Centrale vraagstelling:
  • Wat is de relatie tussen bevolkingsgroei en werkgelegenheidsgroei voor Nederlandse gemeenten?
 • Met aandacht voor:
  • Sectoraal onderscheid
  • Invloed van beleid
  • Ruimtelijke differentiatie: Randstad

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

waarom van belang
Waarom van belang?
 • Woon-werkdynamiek is primair een vraagstuk op gemeentelijk niveau (Nota Ruime)
  • ‘Voor de verdeling van de ruimte voor wonen en werken over gemeenten is het uitgangspunt dat in heel Nederland ruimte wordt geboden aan de natuurlijke lokale bevolkingsaanwas en lokaal georiënteerde bedrijvigheid.’
  • ‘Tijdige en voldoende beschikbaarheid van een bij de [lokale] vraag aansluitend aanbod van ruimte voor wonen, bedrijven en voorzieningen en van ruimte voor alle overige aan verstedelijking verbonden functies.’
 • Tot nu toe weinig inzicht in ruimtelijke verschillen
  • Vraagt de Randstad om hetzelfde beleid als gemeenten in de Intermediaire zone of de nationale Periferie?

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

modelaanpak
Modelaanpak
 • dPi,t =Xβ + dWEi,t + WEi,t-1 – λP Pi,t-1 + andere P-factoren
 • dEi,t =Yδ + dWPi,t + WPi,t-1 – λE Ei,t-1 + andere E-factoren

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

wat volgt wat meer
Wat volgt wat (meer)?

Werken volgt wonen

 • cf. eerder onderzoek
 • Echter:
  • Voornamelijk de verzorgende dienstverlening volgt de bevolking
  • In veel mindere mate industrie en zakelijke dienstverlening
  • C.P. andere groeifactoren wonen (omgeving) en werken (clusters)

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

ruimtelijke differentiatie
Ruimtelijke differentiatie

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

slide9
1958:

Bevolkingsaanwas

Woonwerk dynamiek

Centrale Open Ruimte

Bereikbaarheid en infrastructuur

Stuwende economische sectoren

Economische complementariteit

Militaire en civiele verdediging

Het bestuursgebied

Het Eurogebied

Water en luchtkwaliteit

Spoedige beslissingen geboden!!

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

ruimtelijke differentiatie1
Ruimtelijke differentiatie

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

ruimtelijke differentiatie2
Ruimtelijke differentiatie
 • Nationale woon-werkdynamiek wordt voornamelijk bepaald door dynamiek in de Randstad (‘werken volgt wonen’)
 • In de intermediaire zone complexe dynamiek (‘werken volgt wonen’ en ‘wonen volgt werken’)
 • Weinig dynamiek in de nationale periferie (en zo ja dan ‘wonen volgt werken’)

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

rotterdam aan de telefoon
Rotterdam aan de telefoon….

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

conclusies
Conclusies
 • In het algemeen:
  • ‘Werken volgt wonen’
 • Moet echter genuanceerd worden naar sector, beleid en landsdeel
  • De verzorgende dienstverlening volgt wonen
  • Werk in de Noordvleugel Randstad volgt wonen
 • Woon-werkdynamiek in Nederland wijkt af van andere landen:
  • Grote restricties op woonlocatiekeuze (voornamelijk in de Vinex gemeenten (en) in de Noordvleugel Randstad)
  • Buiten de Randstad meer keuzevrijheid (waardoor wonen beter werk kan volgen)

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

beleidsimplicaties
Beleidsimplicaties
 • Aantrekken van bevolking is buiten de Noordvleugel van de Randstad geen garantie voor grotere werkgelegenheid.
 • Als de zakelijke dienstverlening de bevolking niet in grote mate volgt dan kan dat leiden tot grotere gemiddelde pendelafstanden.
 • In de Nationale Periferie leidt alleen beleid gericht op werkgelegenheidsgroei, bijvoorbeeld door het aanleggen van bedrijventerreinen, slechts in zeer geringe mate tot bevolkingsgroei. Beleid gericht op bevolkingsgroei leidt niet tot significant meer werkgelegenheidsgroei.

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

implicaties randstad in kvs preadvies
Implicaties Randstad (in KVS-preadvies)
 • De woningmarkt is een belangrijke bepalende factor in de toekomstige economische ontwikkeling van de Randstad. Terwijl de economie vooral in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdam-Utrecht) zich bijna als vanzelf verder ontwikkelt in groeisectoren als zakelijke, financiële en creatieve dienstverlening en deze bedrijvigheid ook optimaal fysiek de ruimte krijgt, blijft het hoogwaardige woningaanbod van de hierbij behorende hoog opgeleiden in deze voor hen ook meest populaire woonregio’s sterk achter. Door de huurprijsregulering blijft het bovendien voor economisch uit hun jasje groeiende huurders aantrekkelijk om scheef te (blijven) wonen. Het is vreemd dat het faciliterende woningbouwbeleid kwantitatief en kwalitatief niet aansluit bij het lokaal-economische beleid gericht op clusters, groeisectoren en de beschikbaarheid van goede werklocaties. Hierdoor worden economische agglomeratie-voordelen in de Randstad niet optimaal ontwikkeld en benut.

NL-economic – Van Oort, 17-10-2008

ad