INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE - PowerPoint PPT Presentation

raymond-dyer
institutii mecanisme si terminologii comunitare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE
201 Views
Download Presentation

INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INSTITUTII, MECANISME SI TERMINOLOGII COMUNITARE (I.M.T.C.)

 2. PREMISELE APARIŢIEI COMUNITĂŢILOR EUROPENE • 1948: Tratatul de la Bruxelles Uniunea Europei Occidentale; • 1949: Tratatul de la Washington NATO; • 1948: Organizaţia Europeana de Cooperare Economică (1960Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare); • 1949: Consiliul Europei [1950 (Roma): Convenţia Europeană a Drepturilor Omului); • 1949: Consiliul de Ajutor Economic Reciproc; • 1955: Pactul de la Varşovia;

 3. PROCESUL DE FORMARE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE • 1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului • Jean Monnet propune ca producţia de cărbune şi oţel din Franţa şi Germania să fie administrată de către un organism supranaţional; • 1950: Robert Schumann propune înfiinţarea unei pieţe comune a cărbunelui şi oţelului, condusă conform metodelor supranaţionale; • 1950 Paris: Conferinţa interguvernamentală; • 1951: Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (intrat in vigoare in 1952 pt. 50 de ani);

 4. INALTA AUTORITATE: instituţie de decizie supranaţională, care leagă statele semnatare din punct de vedere juridic în domeniul producţiei de cărbune şi oţel; • CONSILIUL DE MINIŞTRI: dă avizul conform, în anumite situaţii; • ADUNAREA PARLAMENTARĂ (COMUNĂ): are rol consultativ; • CURTEA DE JUSTIŢIE

 5. OBIECTIVELE C.E.C.O. • Expansiunea economică; • Ocuparea forţei de muncă; • Creşterea nivelului de trai al celor care munceau în industria minieră şi siderurgică; • Prevenirea exploatării excesive a materiilor prime; • Crearea pieţei unice pentru cărbune şi oţel;

 6. 2. COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ (C.E.E.) ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE (EURATOM) • 1952 se semnează un tratat privind înfiinţarea Comunităţii Europene pentru Apărare; • Priectul de constituire a C.E.A. este abandonat in 1954, ca urmare a refuzului Franţei de a deschide dezbaterea asupra autorizaţiei de ratificare; • 1955: Conferinţa de la Messina pune bazele pentru relansarea europeană; • 1956: incep negocieri privind crearea a doua uniuni: • O uniune economica generala; • O uniune in domeniul utilizarii pasnice a energiei atomice.

 7. 25 martie 1957: Tratatele de la Roma: • Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene are ca obiective: • expansiunea comerciala internationala a economiei occidentale, • crearea unei pieţe in care intreprinderile sa poata actiona intr-o concurenta loiala si reala pentru profitul comun al tuturor partenerilor, • eliminarea obstacolelor in ceea ce priveste libera circulatie a persoanelor, marfurilor si capitalurilor.

 8. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM) • Scopul EURATOM este de a pregati, in domeniul productiei, conditiile formarii si dezvoltarii rapide a industriei nucleare a celor sase; • Din punct de vedere comercial Tratatul favorizeaza exploatarea in comun a mijloacelor statelor si intreprinderilor vizate;  Structura institutionala in urma Tratatelor de la Roma:  câte o Comisie (pentru fiecare organizatie) – atributii executive;  câte un Consiliu – organism legislativ;  câte o Adunare – atributii de control politic;  câte o Curte de Justitie – atributii in domeniul jurisdictional

 9. 1965: Tratatul de la Bruxelles (Tratatul de fuziune) • Unifica executivele si legislativele celor trei Comunitati; • Se infiinteaza o singura Comisie si un singur Consiliu; • Scopul fuziunii: • O singura administratie; • Un singur buget; • Un singur statut al personalului.

 10. EXTINDEREA COMUNITATILOR EUROPENE • 1951:Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg; • 1973: aderă Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; • 1981: aderă Grecia; • 1986: aderă Spania şi Portugalia; • 1995: aderă Austria, Finlanda şi Suedia; • 2004: Cipru, Malta, Ungaria, Polonia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia; • 2007: Bulgaria, România

 11. ASPECTE PRIVIND EVOLUTIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 1985: Acordul de la Schengen: • Este semnat de către Guvernele statelor uniunii vamale Benelux, ale Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze; • Are ca scop suprimarea graduală a controlului vamal la graniţele comune; • 1986: Actul Unic European • Vizeaza aspecte privind: • procesul de realizare a pieţei interne comunitare; • Aduce modificari ale Tratatelor constitutive ale Comunitatilor Europene; • Dezvoltarea cooperării politice europene; • Menţionează ca obiectiv al statelor membre Uniunea Europeană

 12. 1992:Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene menţionează cei trei piloni pe care se intemeiază Uniunea Europeană:  1.Comunităţile Europene: se pune accentul pe: - principiul subsidiarităţii; - crearea cetăţeniei europene; - uniunea economică şi monetară; - întărirea rolului Parlamentului European

 13. 2. Politică externă şi de securitate comună; • 3. Justiţie si afaceri interne 1997 Tratatul de la Amsterdam; 2001 Tratatul de la Nisa; 2004 Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, summit-ul de la Bruxelles; 2007 Tratatul de la Lisabona