slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MECANISME SIMPLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MECANISME SIMPLE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

MECANISME SIMPLE - PowerPoint PPT Presentation

bailey
1412 Views
Download Presentation

MECANISME SIMPLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MECANISME SIMPLE

 2. De-a lungul timpului, oamenii au inventat maşini care să le uşureze munca. Aceste maşini au în alcătuirea lor mecanisme simple. Este mai uşor să ridici o greutate cu ajutorul unui scripete, este mai uşor să mişti o greutate mare folosind o pârghie, pe un plan înclinat greutăţile pot fi ridicate mai uşor. Astfel au fost construite și piramidele egiptene.

 3. PÂRGHIA Def.O pârghie este o bară rigidă ce se poate roti în jurul unui punct fix, numit punct de sprijin. Asupra unei pârghii acţionează două forţe: - forţa activă(pune în mişcare pârghia); - forţa rezistentă (forţa care trebuie în-vinsă).

 4. Cu roșu este marcată forța activă, iar cu albastru cea rezistentă Tipuri de pârghii PÂRGHIA DE TIP II La pârghia de tip II punctul de sprijin se află la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de aplicaţie al forţei active. Exemple: roaba, etc. PÂRGHIA DE TIP I La pârghia de tip I punctul de sprijin se află între punctele de aplicaţie ale forţelor. Exemple: foarfece, rangă. PÂRGHIA DE TIP III La pârghia de tip III punctul de sprijin se află la un capăt, iar la celălalt capăt se află punctul de aplicaţie al forţei rezistente. Exemple: peseta, etc.

 5. Pentru orice pârghie distanţa de la punctul de sprijin la direcţia uneia din forţe reprezintă braţul forţei respective (b). Raportul forţelor este egal cu raportul invers al braţelor, dacă pârghia este în echilibru.

 6. SCRIPETELE Def. Un scripete este alcătuit dintr-o roată cu şanţ pe muchie care se poate roti în jurul unui ax central. De axul roţii este fixată o furcă, prevăzută cu un cârlig de prindere. Prin şanţul scripetelui este trecut un fir (cablu) inextensibil. În timpul utilizării, scripetele poate fi fix sau mobil.

 7. SCRIPETELE FIX Def. Un scripete fix este folosit pentru a schimba, convenabil, direcţia şi sensul de acţiune al forţei active. La echilibru, modulul forţei active este egal cu modulul forţei rezistente: F=R

 8. SCRIPETELE MOBIL Def. La un scripete mobil, în echilibru, forţa activă are valoarea de două ori mai mică decât a forţei rezistente.

 9. PLANUL ÎNCLINAT Def. Un plan înclinat este un plan care formează un unghi ascuţit cu planul orizontal. Un plan înclinat se reprezintă cu ajutorul unui triunghi dreptunghic. Elementele unui plan înclinat sunt: - lungimea planului înclinat; - înălţimea planului înclinat; - unghiul planului înclinat.

 10. Forţa F necesară urcării uniforme, fără frecare, a unui corp, cu valoarea greutăţii G, pe un plan înclinat de înălţime h şi lungime l are valoare :

 11. Bibliografie: 1. www.Wikipedia.com 2. Mircea Nistor , Fizica. Manual pentru clasa a VII-a, Editura ALL