arbeidsm ter i krl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsmåter i KRL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsmåter i KRL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20
raven-turner

Arbeidsmåter i KRL - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
Arbeidsmåter i KRL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbeidsmåter i KRL Alf Rolin

 2. Hva bestemmer metodevalget? • Elevenes alder • Stoff / innhold • Skolens mål • Fagets mål • Utstyr ved skolen • Lærerens personlighet

 3. Prosess-skriving • Loggbok-skriving • Personlig bok: ”Mine tanker om livet”

 4. AKTIVT VERDIVALG 1 • Elevene: besvarer oppgaver og gjør øvelser, som regel individuelt • Læreren: gir utfordrende oppgaver • Rangere svaralternativ:Hva bør prioriteres i kommunen der du bor: å bygge flere daghjem, sykkelstier eller renseanlegg for drikkevann? • Fullføre setninger: De som kjenner meg godt synes at jeg er …

 5. AKTIVT VERDIVALG 2 • Svare ja eller nei:Vil du gjerne ha mange barn? Ha flere venner? Bosette deg i Afrika? • Lage og bearbeide lister: Lag liste over 20 aktiviteter du liker å gjøre. Skriv 20 bak alt som koster mer enn 20 kroner hver gang. Skriv A bak alt du gjør alene. Skriv S ved alt du ønsker å gjøre alene. Skriv MT bak alt du gjerne vil bruke mer tid til.

 6. FANTASIREISER • Elevene: sitter avslappet med lukkede øyne. • Læreren: gir elevene stikkord, og ber dem legge merke til hva de får se for sitt indre øye. • OPPGAVETYPER:En gang ble jeg veldig glad fordi noen ville overraske meg • Hva er en mor? • Hva ser du for deg når jeg sier ordet modig, eller: det var modig gjort! • Hva er et frø? (elevene får holde frø i hånden) • Hva er et brev? Hvem vil jeg sende det til i dag?

 7. SANG: Din tanke er fri!

 8. 2. Jeg tenker hva jeg vil, mitt ønske bestemmer I stillhet blir det til – i ukjente drømmer. Min tanke og lengsel vil bryte ned stengsel Og slik vil det alltid bli: Min tanke er fri! 3. O tvinges vi inn bak jernslåtte dører, Da flykter den vind som tankene fører. Fordi våre tanker kan rive ned skranker. Og slik vil det alltid bli: Vår tanke er fri!

 9. DRAMATISERING - ROLLESPILL • Mye brukt: Den barmhjertige samaritan • Kort vei • fra avisintervju til rollespill: • ”Gutten som tente på kirken”

 10. KLASSEROMSDISKUSJON • Utfordrende spørsmål: • Er religion bra for barn?

 11. Svarmuligheter på spørsmålet: • NEI • Skaper skyldfølelse, angst og skuffelser • Svekker fornuften • Fører til verdensflukt og tro på eventyr • JA • Gir trygghet og mening med livet • Inspirerer til undring • Skaper forståelse for andre kulturer

 12. Bruke bilder og symboler

 13. Tre nivåer i bildeanalyse • Ikonografisk nivå • Opptatt av motiv. Hva bildet forestiller • Formalt nivå • Opptatt av virkemidler. Hvordan bildet er blitt fremstilt • Tematisk nivå • Opptatt av bildets budskap • Viktigst i RLE-undervisningen: • Tematisk nivå

 14. Tekst og bilde 1: Abraham ofrer Isak

 15. Tekst og bilde 2

 16. tekst og bilde 3

 17. Fortelling • Fortelling og kunnskap • Fortellingsformen gjør det lettere å huske et innhold og formidle det videre. • Fortelling åpner også for forståelse • Eksempel: Liknelsen om karavanen gjennom ørkenen

 18. FORTELLING 2 • Fortelling og identitet • Fortellinger kan forme vår identitet. • Viktig å kunne fortelle om • eget liv, familiens bakgrunn, folkets forhistorie • Noen fortellinger kan tolkes både allmennmenneskelig og religiøst, f. eks. fortellingen om den barmhjertige samaritan Annet eksempel: Fortelling om Gud som skaper, gjør den alle til skapninger?

 19. FORTELLING 3 • Kollisjoner og plasseringer • Jødedom, kristendom og Islam har fortellinger om samme begivenheter og samme personer, men likevel med forskjellig innhold. F. eks. fortellingen om Abrahams ofring • Fortellingen plasseres når vi forteller i hvilken tradisjon den (eller versjonen vi har valgt) hører hjemme Eksempel: Fortelling fra kristen kirke i sørstatene i USA på 1950-tallet

 20. FORTELLING 4 • Spesielle utfordringer • Fortelling og forkynnelse • Fortelling og valg av språk: • Høytidelig / uhøytidelig • Fjernt / nært • Fortellingens kontekst • Behov for ”overteksting” til vår samtid?