nespecifick st evn z n ty v d tsk m v ku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nespecifické střevní záněty v dětském věku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nespecifické střevní záněty v dětském věku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Nespecifické střevní záněty v dětském věku - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

Nespecifické střevní záněty v dětském věku. Nespecifické střevní záněty (NSZ). idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease) Crohnova nemoc (CD) ulcerózní kolitida (UC) etiologie nejasná přirozený průběh charakterizován obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbací.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nespecifické střevní záněty v dětském věku' - rasul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nespecifick st evn z n ty nsz
Nespecifické střevní záněty (NSZ)
 • idiopatická chronická onemocnění(IBD – inflammatory bowel disease)
 • Crohnova nemoc (CD)
 • ulcerózní kolitida (UC)
 • etiologie nejasná
 • přirozený průběh charakterizován obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbací
nsz epidemiologie
NSZ - epidemiologie
 • prevalence severojižní gradient UC 150/100 000 CD 50/100 000
 • incidence 5 (2,5-6)/100 000 ve věku 0-20let- UC zůstává konstantní- CD se zvyšuje v posledních 10 letech
patogeneze nsz
Patogeneze NSZ
 • genetika- riziko NSZ v rodinách postiženého pacienta 7-22% - oba rodiče s NSZ – riziko NSZ pro dítě 35%
 • vlivy prostředí- cigaretový kouř- skladba jídelníčku- infekce (mycobacteria, spalničky)
p znaky nsz
Příznaky NSZ
 • chronická bolest břicha (CAP)jeden z hlavních příznaků pacientů s NSZ
 • CAP postihuje 10-15% jinak zdravých dětí a adolescentů

děti s NSZ mezi dětmi s CAP (pod 1%)

extraintestin ln manifestace
Extraintestinální manifestace
 • klouby - kolitická artritida- axiální artritida (ileosakrální), HLA B27+
 • kůže- erythema nodosum- pyoderma gangrenosum- aftózní stomatitida, gingivitida- psoriasa
extraintestin ln manifestace1
Extraintestinální manifestace
 • oči- záněty uvey, corney, retiny, optického nervu- u dětí velmi vzácné- katarakta, glaukom (nežádoucí účinky léčby steroidy)
 • skeletální systém- osteoporóza
p znaky nsz1
Příznaky NSZ
 • CD - příznaky se objevují pomalu a mohou být nespecifické (bledost, změny nálad, zástava růstu, hmotnostní úbytek)- diagnóza je stanovena pozdě(diagnostická latence 12 měsíců)
 • UC – rozhodující příznak stolice s krví(90% pacientů)- diagnóza je stanovena mnohem dříve (diagnostická latence 6 měsíců)
ulcer zn kolitida
Ulcerózní kolitida
 • vždy postihuje rektum a šíří se proximálně do ostatních částí tlustého střeva
 • ulcerózní proktitida- postiženo rektum
 • pankolitida- postiženo celé tlusté střevo
 • zánět postihuje sliznici
 • postižení je difůzní
crohnova nemoc
Crohnova nemoc
 • postihuje kteroukoliv část zažívacího traktu od dutiny ústní až po anus
 • segmentální postiženískip oblasti(úseky nepostižené ostře ohraničené od postižených)
 • postižení transmurální (celá stěna)
 • forma - zánětlivá, infiltrující - stenozující - fistulující
nsz odli nosti
CD

postihuje:

kteroukoliv část trávicí trubice od úst až po anus, nejčastěji TI

celou stěnu

segmentálně

UC

postihuje:

rektum a může postupovat aborálním směrem až do céka

sliznici

difůzně

NSZ - odlišnosti
diagn za nsz
Diagnóza NSZ
 • anamnéza
 • fyzikální vyšetření
 • laboratorní vyšetření
 • diagnostický ultrazvuk břicha (stěna střevní)
 • endoskopie + biopsie (flexibilní rektosigmoideoskopie, ezofagogastroduodenoskopie, koloskopie)
 • histologické vyšetření bioptických vzorků
 • radiologie
fyzik ln vy et en
Fyzikální vyšetření
 • antropometrické parametry(výška, hmotnost/věk, úplná výšková křivka k dokumentaci růstové rychlosti, hodnocení puberty dle Tannera)- pokles v percentilových pásmech nebo umístění pod 3.percentilem spolu se zpomalením (zástavou) růstové rychlosti – rozpoznání nemoci v časném stadiu
 • ústní dutina (afty, gingivitida,…)
 • kůže, klouby
 • palpace břicha (rezistence)
 • per rektum (fistule, perianální dermatitida,…)
fyzik ln vy et en suspektn z diagn zy nsz
Fyzikální vyšetření suspektní z diagnózy NSZ

Pacienti s píštělemi a fisuramimimo č. 6 a 12 a enterorhagií

podezřelí z NSZ a mají být endoskopováni

laboratorn vy et en
Laboratorní vyšetření
 • FW, CRP
 • Hb, leukocyty, trombocyty, MCV
 • sérové železo, ferritin, sTR
 • CB, albumin, prealbumin
 • ALT, AST, GMT, ALP, urea, kreatinin, S-amylasa, S-lipasa
 • sérové elektrolyty, osmolalita
 • m+s, kultivace moči
 • stolice kultivace, paraziti, OK, Clostridium toxin
 • Widal, yerzinie, chlamydie, CMV
 • ANCA, ASCA, IgGAME
endoskopie s histologi u cd
Endoskopie s histologií u CD
 • EGD, koloskopie s terminální ileoskopií (v analgosedaci nebo CA)
 • biopsie
 • histologie - epiteloidní granulomy
endoskopie a histologie u uc
Endoskopie a histologie u UC
 • rektoskopie
 • kompletní koloskopie(určení extenze nemoci a odebrání bioptických vzorků pro histologické vyšetření)
 • histologie - akutní nebo chronický zánět
radiologick vy et en
CD

tenké střevo - enteroklýza- pasáž

tlusté střevo- irrigografie

UC

- irrigografie

Radiologické vyšetření
diferenci ln diagn za nsz
Diferenciální diagnóza NSZ
 • infekční enteropatie- virové, bakteriální, parazitární
 • potravinová alergie
 • hemolyticko - uremický syndrom
 • Hennoch Schonlein purpura
 • radiační proktitida
diferenci ln diagn za nsz1
Diferenciální diagnóza NSZ
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)
 • lymfom tenkého střeva
 • deficit STH
 • gluten sensitivní enteropatie (celiakie)
 • juvenilní revmatoidní artritida
 • hematologická onemocnění (leukemie)
 • chronické granulomatózní onemocnění
l ba nsz
Léčba NSZ

Konzervativní nebo chirurgická

Cíl léčby

 • dosáhnout remise
 • zajistit věkově odpovídající somatický a psychosociální vývoj
 • zabránit komplikacím
l ba nsz1
Léčba NSZ

Léčba závisí na

 • typu nemoci (CD, UC)
 • aktivitě nemoci (indexy aktivity, PCDAI, UCAI) mírná, střední, vysoká aktivita
 • lokalizaci nemoci
glukokortikosteroidy
Glukokortikosteroidy

indikace

 • 5-ASA nebo SASP neefektivní (CD, UC)
 • postižení horní části GI traktu u CD(jícen až jejunum)
 • extraintestinální manifestace u CD

nejzávažnější vedlejší účinek léčby – růstová retardace, osteoporóza

budesonid - topicky účinný steroid, počet vedlejších účinků podstatně nižší

azathioprine 6 mp
Azathioprine, 6-MP

indikace

 • chronické aktivní onemocnění (CD, UC)
 • fistulující forma CD

vedlejší účinky

 • horečka, pankreatitida, GI intolerance, častější infekce
 • pankreatitida – celoživotní kontraindikace

pravidelný laboratorní monitoring (leukocyty, amyláza v séru)

nástup účinku s latencí 2-9 měsíců

antibiotika metronidazol
Antibiotika - metronidazol

hypotéza

 • některé bakteriální antigeny jsou schopné spustit patologickou imunitní odpověď ve střevní sliznici

indikace

 • postižení tračníku
 • perianální fistule

léčba je dlouhodobá

cyclosporin a antitnf infliximab
Cyclosporin A, antiTNF(infliximab)

Cyclosporin A

 • léčba akutní ataky UC
 • vedlejší účinky - hypertrichóza, gingivální hyperplázie

antiTNF indikace u CD

 • pacient refrakterní na léčbu GCS a IS
 • fistulující forma CD

chimerická monoklonální protilátka proti TNF, nejdůležitější prozánětlivý cytokin

nutri n enter ln l ba nel u cd
Nutriční enterální léčba (NEL) u CD
 • NEL je srovnatelná s GCS ve svém protizánětlivém účinku
 • nemá žádné nepříznivé vedlejší účinky!
 • mechanismus působení?redukce prozánětlivých slizničních cytokinů (IL-1, IL-10, INF)
nutri n enter ln l ba nel u cd1
Nutriční enterální léčba (NEL) u CD
 • NEL podávána 4-8 týdnů
 • pacienti mohou pouze vodu nebo čaj
 • množství NEL odpovídá kalorické potřebě pacienta + doplnění existujícího deficitu
 • perorálně (sipping), PEG, PEG/J, PEJ
 • účinnost u Crohnovské kolitidy je kontroversní
 • NEL není účinná u pacientů s UC
probiotika
Probiotika
 • žijící mikroorganismy
 • pozitivní účinek u pacientů s NSZ
 • Lactobacillus GG, E. Coli Nissle, Saccharomyces Baulardii
vitam ny stopov prvky
Vitamíny, stopové prvky

Substituce

 • vitamínu B12(ileocekální resekce, vysoká aktivita zánětu v ileocekální oblasti)
 • vitamínů B6, A, E, D, C, kyseliny listové
 • železa, kalcia, magnesia
 • zinku, selenu

modulární dietetika (Fantomalt, Protifar)

enterální výživa (Fresubin, Nutridrink)

psychoterapie
Psychoterapie
 • NSZ jsou chronická celoživotní onemocnění s obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbací
 • velmi stresující pro postižené dítě a jeho rodinu (rodiče, sourozence)

psychoterapie je jednou z důležitých částí léčby NSZ

chirurgick l ba u cd
Chirurgická léčba u CD
 • riziko relapů  syndrom krátkého střeva
 • 30 - 45% pacientů

indikace

 • rezistence k medikamentózní léčbě
 • chronický subileus (striktury)
 • zpomalení/zástava růstu, puberty
 • fistule, abscesy, perforace
 • nekontrolovatelné krvácení
chirurgick l ba u cd1
Chirurgická léčba u CD

postoperační komplikace

17% pacientů

 • stenóza v anastomóze
 • vznik fistulí
 • absces
chirurgick l ba u uc
Chirurgická léčba u UC

vzácně nutná

indikace

 • nekontrolované krvácení
 • toxické megakolon

3 základní chirurgické přístupy

 • totální kolektomie s ileostomií
 • kolektomie s ileoanální anastomózou
 • kolektomie s proktomukosektomií a vytvořením ileoanálního pauche
uc riziko karcinomu tlust ho st eva
UC - riziko karcinomu tlustého střeva
 • pankolitida – riziko ca. se  po 8-10 letech trvání UC o 0,5-1%/rok
 • levostranný typ - riziko ca. se zvyšuje po 20 letech trvání UC
 • proktokolitida – riziko ca. jako v běžné populaci
 • vzniku karcinomu předchází dysplastické změny sliznice
 • prevence karcinomu tlustého střeva - kontrolní koloskopie v intervalu 1 rok s etážovitým odběrem biopsií tračníku a 10cm