Pediatria - PowerPoint PPT Presentation

sirius
pediatria n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pediatria PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 80
Download Presentation
Pediatria
387 Views
Download Presentation

Pediatria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pediatria Odporúčaná literatúra: Stanislav Križan : Pediatria, SAP,s.r.o. 2004

 2. Reprodukcia • Ako vzniká nový človek?

 3. Pohlavné orgány ženy

 4. Rozdelenie detského veku • Novorodenecké obdobie – začína narodením dieťaťa a trvá 28 dní. Novorodenec sa prispôsobuje život. Podmienkam mimo matkinho organizmu. Od okamihu narodenia začína samostatne dýchať, prijímať potravu, vylučovať odpad. látky z tela. • Dojčenské obdobie – končí dosiahnutím jedného roka. Prvý rok: intenzívny rast – strojnásobí sa hmotnosť, narastie o 25 cm. Význam prirodzenej výživy pre normálny rast dieťaťa (somatický i psychický). Vývin mozgu, citový vývin, obranyschopnosť voči infekciám → význam správnej životosprávy dojčiacej matky. • Obdobie batolaťa – od 1 do 3 rokov- (rozvíjanie motorických a psychických funkcií, reč, základné hygienické a spoločenské návyky). - Od 3 do 6 rokov – predškolský vek(zmeny proporcietela, obratnosť, zdokonalenie reči, vytváranie povah. Vlastností – význam cieľavedomej výchovy. – • Školský vek od 6. roku – ( zvyšuje sa psychická kapacita, znaky osobnosti, nadania, talent – dôlež. obdobie pre duševný vývin) • Dospievanie – trvá 8 – 10 rokov. Zrýchlený rast a vývin. - puberta – vylučovanie hormónov pohlavných žliaz, tvorba zárodočných buniek, ukončenie vývinu pohlav. orgánov, vývin sekundár. pohlav. znakov.

 5. Rast dieťaťa Rast dĺžky, hmotnosti tela a jeho častí Regulácia rastu: hormóny, výživa, sociálne podmienky Najväčší rast je : v maternici– plod - ., pred a počas puberty Hodnotenie hmotnosti a výšky: - priemerná hmotnosť alebo výška je v rozsahu + 2 – až - 2 smerodatnej odchýlky v grafoch medzi 3. a 97. percentilom

 6. Novorodenec • Plod je uložený vo vodnom prostredí – v plodovej vode. • Po pôrode sa životné podmienky zmenia a preto sa dieťa musí adaptovať na nové prostredie. Adaptácia väčšinou prebieha hladko, s krátkou adaptačnou krízou – prechodným poklesom teploty, poklesom glukózy v krvi, hmotnosti a novorodeneckou žltačkou.

 7. Popôrodná adaptácia • Dýchací systém Počas pôrodu sa v pôrodných cestách stlačí hrudník a vytlačí sa tekutina z dýchacích ciest. Po pôrode vytlačenú tekutinu z pľúc nahradí vzduch. Pľúca začnú dýchať . Pre rovnomerné plnenie pľúcnych mechúrikov vzduchom je potrebný faktor povrchového napätia – surfaktant . • Krvný obeh sa prispôsobí novým podmienkam  

 8. Popôrodná adaptácia • Úbytok hmotnosti dieťaťa • Prvá stolica – smolka - do 12 h po pôrode • Regulácia teploty tela: je nedostatočná – riziko podchladenia • Funkcia obličiek je nedokonalá - problém s vylúčením nadbytku vody a sodíka • Zvýšený rozpad červených krviniek- erytrocytov- je príčinou žltačky l novorodenca Pôrodná hmotnosť donoseného novorodenca je 3000-3500g, pôr.dĺžka: 48-50 cm

 9. Novorodenecké obdobie Charakteristika: 1. Biologické osamostatnenie a adaptácia na nové podmienky 2. Pohybový vývin pohyby hlavou, končatinami, mimické svaly 3. Rýchly rast 4. Zmyslové vnímanie ZRAK( svetlo / tma/ lesklé predmety), SLUCH , ČUCH 5. Psychický vývin • Rýchle učenie • Rozvoj pozornosti • Socializácia

 10. Vyšetrenie a ošetrenie novorodenca Vitálne funkcie - hodnotenie dýchanie, akcia srdca, farba kože, svalový tonus, reakcia na podráždenie • Zistenie pôrodného poranenia , vrodených chýb, infekcie • Uloženie novorodenca na prsník matky ( podpora dojčenia, citová väzba)

 11. Hodnotenie novorodenca po pôrode podľa Apgarovej Hodnotí sa v 1.,5.a 10 minúte po narodení, ak je celkový počet bodov 8-10 do 5 minút dieťa je zdravý novorodenec.

 12. Nedonosený novorodenec • Dieťa narodené pred 37.týždňom tehotenstva Príčiny: Matka -ochorenie, mladé matky, zlé socioekonomické podmienky, drogy, alkohol Placenta – porucha funkcie Dieťa – viac plodov, infekcia, vrodené chyby

 13. Nedonosený novorodenec Funkčné prejavy • Poruchy dýchania • Problémy sania, prehĺtania, trávenia • Zlá regulácia teploty tela • Znížená imunita • Znížená činnosť obličiek-opuchy • Málokrvnosť + riziko krvácania

 14. Novorodenec – problémy dýchania Prejavy: Dýchanie : neprítomné, nepravidelné, povrchné Koža : bledá, šedá, chladná chladné končatiny Príčiny • Útlm dychového centra (napr. matka dostávala lieky na tíšenie bolestí) • Nepriechodné dýchacie cesty ( hlieny, krv) • VCH dýchacích ciest • Aspirácia – vdýchnutie hlienov, plodovej vody a pod. do dýchacích ciest

 15. Žltačka- ikterus Príčiny: • pri rozpade erytrocytov sa uvoľňuje žlté farbivo- bilirubín • Žltačka je nahromadenie bilirubínu v koži a) Fyziologická – bežná žltačka b) Pri nadmernom rozpade Er vzniká závažná žltačka- najčastejšou formou je Hemolytická choroba novorodenca. Príčiny: • nezhoda v Rh systéme : matka je Rh negat, dieťa Rh+ • nezhoda v AB0 systéme: matka má krvnú skupinu 0 , dieťa má skupinu A, alebo B Pri hromadení Bi v krvi je riziko poškodenia mozgu!!!

 16. Rh inkompatibilita

 17. HIV pozitívne dieťaAký je rozdiel medzi “mať HIV” a “mať AIDS” ? • Ak HIV vnikne do tela, dieťa„má HIV“- Je HIV pozitívne • HIV sa diagnostikuje testami z krvi • Ak sa imunitný systém účinkom HIV oslabí, dochádza k oportunným infekciám, osoba “má AIDS” • Sú špecifické kritéria pre diagnózu AIDS

 18. Klinický obraz • výraznérozdiely priebehu choroby • Postihuje lymfatické uzliny + aspoň ďalšie dve lokality • Pokles hmotnosti minimálne o 10% • Kolísavé výkyvy telesnej teploty (zriedka >38 °C) • Opakované hnačky a nočné potenie • Neskôr typické infekcie, resp. neoplastické- nádorové - prejavy • Ťažký priebeh, 50-80% mortalita

 19. Dojčenie a zdravie dieťaťa Viac ako 400 vedeckých publikácií dokumentuje výhody dojčenia. Odporúčanie WHO a UNICEF: „Všetky deti majú byť výlučne dojčené prvých 6 mesiacov a dojčenie má pokračovať do 2. roku života a dlhšie“ Dojčenie poskytuje dieťaťu krátkodobé a dlhodobé výhody. • dojčenie v prvých 6 mesiacoch optimalizuje zdravotný stav a vývin dieťaťa, • znižuje výskyt hnačiek a alergie • znižuje riziko infekcie • optimalizuje rast a vývin mozgu • chráni dieťa pred civilizačnými chorobami

 20. Ochrana dieťaťa pred infekciou

 21. VÝZNAM KOLONIZÁCIE ČREVA BIFIDOVOU FLÓROU

 22. Dýchacia sústava • Dýchacie cesty (nosohltan, hrtan, priedušnica, priedušky) - privádzajú kyslík do pľúc. • Pľúca , v ktorých dochádza k výmene dýchacích plynov.

 23. Pľúcne mechúriky - alveoly

 24. Choroby dýchacej sústavy Odlišnosti u malých detí ktoré zvyšujú výskyt chorôb dýchacích ciest : • úzka nosová dutina a hrtan • Riziká: opuch slizníc, zúženie priechodnosti, problémy dýchania Priedušky sú úzke ich stena je poddajná Riziká: nepriechodnosť dychových ciest - dusenie+ vznik zápalu

 25. Akútne choroby dýchacieho systému Infekcie : pôvodcovia: vírusy, menej často baktérie • Nádcha –upchatý nos- problémy dýchania a kŕmenia • Angína : zápal mandlí a nosohltana– prejavy: pocit sucha, teplota, únava-bolesti pri prehĺtaní • Otitída – zápal stredného ucha :plač, horúčka, citlivé uši, príp. výtok z uší

 26. Akútne choroby dýchacieho systému Laryngitída – zápal hrtana Prejavy : Zvýšená teplota, štekavý kašeľ, dušnosť, dýchavica Bronchitída- zápal priedušiek : Zriedkavá u malých detí Prejavy :nádcha - teplota- kašeľ- u malých detí dýchavica Pneumónia – zápal pľúc : závažná choroba v detskom veku –najmä vírusová Prejavy : zvýšená teplota, dušnosť, kašeľ, v ťažkých prípadoch zlyhanie srdca, poruchy vedomia

 27. Chronické choroby dýchacieho systému Cystická fibróza ( CF – choroba slaných detí ) je dedičná choroba vyskytuje sa u 1 z 5000 detí Gén pre CF je na 7. chromozóme choroba slaných detí Klasická forma postihuje • dýchací systém • pankreas : porucha trávenia bielkovín,cukrov, tukov • pečeň: u 20-60% detí • Nos: tvoria sa polypy • Viskózny – lepkavý hlien Postupne vzniká malabsorbčný syndróm Dg: potný test- analýza DNA Liečba: celoživotná ( ATB, enzýmy, dychové cvičenia, kaloricky bohatá strava

 28. Chronické choroby dýchacieho systému ASTMA zápalové ochorenie –príčina je precitlivenosť na alergény, pri kontakte –opuch steny dýchacích ciest- tvorba hlienu- Príčiny: • alergia na peľ, plesne, srsť zvierat ) • dedičnosť - • nedojčenie, alebo iba krátkodobé dojčenie- vírusové infekcie- u 50% detí začína do 2. roku života Typické prejavy: • sipenie , dusí sa a kašle • záchvatová výdychová dýchavica najmä v noci • „pískanie“ pri námahe

 29. Tráviaca sústava Tráviacu sústavu tvorí: • 1. ústna dutina a pažerák • 2. žalúdok • 3. tenké a hrubé črevo.

 30. Žalúdok • Pri trávení sa do žalúdka vylučujú žalúdočné šťavy: HCL (kyselina chlorovodíková), pepsín (enzým – štiepi bielkoviny, zráža mlieko), hlien (je zásaditý a chráni sliznicu žalúdka pred poškodením HCL a pepsínu) pylorus

 31. Tenké črevo • Hlavné miesto trávenia • Je zložené z 3 častí: dvanástnika (do neho priteká žlča tráviace šťavyz pankreasu), lačníka a bedrovníka • Jeho výstelku tvoria klky (drobné prsty) • Každý klk obsahuje krvnécievy (resorbujú väčšinu potravy) a lymfatické cievy (resorbujú tuky)

 32. Choroby tráviacich ústrojov • DÁVENIE - oblúkom najmä u dojčiat vracanie školských detí – zvratky páchnu to acetóne • NECHUTENSTVO: zdanlivé – napr. prekrmovanie (rodičia nevedia o skutočnej potrebe jedla dieťaťa príznakové: pri infekcii • BOLESTI BRUCHA – psychicky podmienené  môže byť časté u školákov  častá pri závažnej chorobe : akútnej, aj chronickej • ZÁPCHA – príčiny: nevhodná strava( málo vlákniny-málo tekutín) psychické problémy Akútny zápal žalúdka- AKÚTNA GASTRITÍDA : baktériová / vírusová. prejavy: dávenie, bolesti brucha, nechutenstvo HNAČKOVÉ CHOROBY DOJČIAT : infekčné- alebo neinfekčné Prejavy: časté riedke stolice, úbytok hmotnosti, dávenie, až šokový stav

 33. Choroby tráviacich ústrojov CHRONICKÉ PORUCHY VÝŽIVY • OBEZITA • ZÚŽENÝ PYLORUS- PYLOROSTENÓZA: Prejavy: od 2.-4. týždňa života- spastické vracanie – obstipácia (zápcha)- neprospievanie- dieťa hltavo pije.Liečba: chirurgická • GER - gastroezofageálny reflux – návrat potravy zo žalúdka do pažeráka.- pri opakovanom: poleptanie sliznice- jazvy- chronické ochorenie pľúc.Dg: meranie pH v pažeráku • GASTRITÍDA- zápal sliznice žalúdka Helikobakter pylori – pôvodca chronického zápalu – možnosť tvorby vredov- a rakoviny. Prejavy: opakované bolesti brucha + nechutenstvo

 34. Choroby tráviacich ústrojov MALABSORBČNÝ SYNDRÓM: porucha trávenia- vstrebávania- a pohybov tenkého čreva. Môže byť vrodená, alebo získaná • veľké brucho • tenké a chudé končatiny • dieťa mrzuté • stolica je objemná-zapácha- veľký obsah tuku – pri poruche absorbcie cukrov: časté vodnaté a kyslé stolice CELIAKIA – prejavy viď vyššie alergia na lepok ( pšenica, ovos, jačmeň)- sliznica čreva vyhladená.atrofická pri prechode na zmiešanú stravu: možnosť veľkých strát tekutín až šoku.Dg: biopsia čreva + dôkaz protilátok proti gliadínu

 35. PEČEŇ • Výživné látky získané z potravy sa vedú z čreva priamo do pečene. Funkcie pečene: • spracovanie bielkovín, cholesterolu,vitamínov • tvorba a uskladňovanie krvných bielkovín • likviduje škodlivé látky • uskladňovanie cukrov , vitamínov a železa V pečeni sa tvorí žlč, ktorá prichádza do dvanástnika a pomáha pri rozkladaní tukov

 36. Ochorenia pečene • Vírusový zápal pečene – Hepatitída vyvolaná vírusom A,B,C • poruchy spracovania bielkovín, tukov, alebo cukrov • Porucha trávenia • Malátnosť, bolesti brucha, nechutenstvo • Žltačka • Bledá farba stolice • Chronická hepatitída B, C Prejavy: žltačka, nechutenstvo, bledé stolice Postupné poškodenie funkcie pečene CIRHÓZA PEČENE – degenerácia tkaniva so znížením funkcie

 37. CHOROBY PANKREASU Akútna pankreatitída Príčiny: • infekcia vírusom, • alkohol, drogy • niektoré lieky (antibiotiká, a i.) Prejavy: Intenzívna bolesť brucha, pokles tlaku krvi, vracanie, horúčka, šok Dg: UZ, CT

 38. Význam krvi • Preprava kyslíka, živín, hormónov, minerálnychlátok, solí - DO BUNKY • Preprava škodlivých, odpadových látok a oxidu uhličitého - Z BUNKY • Transport protilátok na ochranu proti infekcii • Zabezpečenie stálej teploty tela

 39. Zloženie krvi • Krvná plazma • Červené krvinky - erytrocyty • Biele krvinky - leukocyty • Krvné doštičky - trombocyty • Biele krvinky - Dospelý človek má asi 5,5 l krvi, ktorá prúdi krvným obehom – v krvných cievach.

 40. Krv = červené + biele krvinky + krvné doštičky + plazma

 41. Červené krvinky - erytrocyty • prenášajú kyslík k bunkám • obsah. červené farbivo-HEMOGLOBÍN • majú piškótovitý tvar • nemajú jadro • vznikajú v kostnej dreni • zanikajú v slezine Anémia = málokrvnosť-(prejavy: únava, dušnosť, neprospievanie, bledá koža a sliznice )

 42. BIELE KRVINKY - LEUKOCYTY • Majú na starosť obranu organizmu pred infekciami (fagocytózou,tvorbou protilátok) • majú jadro • vznikajú v kostnej dreni (monocyty), lymfocyty v lymfatických uzlinách a v slezine

 43. Funkcie leukocytov Obrana organizmu

 44. Krvné doštičky - trombocyty • Majú na starosť zrážanie krvi – zastaviť krvácanie • Sú bezjadrové nepravidelné útvary • Tvoria sa v červenej kostnej dreni • Množstvo trombocytov v 1 μl krvi kolíše okolo 150 000 až 350 000

 45. Choroby krvi ANÉMIE - málokrvnosť prejavy: únava, bledosť, dušnosť, dlhotrvajúce a závažné anémie môžu byť príčinou poškodenia mozgu dieťaťa • v detskom veku časté - veľké nároky na krvotvorbu + časté infekcie Rozdelenie anémií • zo zvýšených strát • po krvácaní • hemolytické – rozpad erytrocytov • poruchy tvorby erytrocytov znížená tvorba – príčiny: nedostatok „stavebných látok“ pre tvorbu Er : (železo, kyselina listová, a i.) po infekcii , Poškodenie kostnej drene, vrodené choroby Er

 46. Choroby bielych krviniek Zníženie počtu leukocytov– príčiny : niektoré infekcie, lieky, krvné choroby prejavy: horúčka, tvorenie vriedkov na slizniciach Zvýšenie počtu leukocytov • pri zápalových ochoreniach • leukémia

 47. Krvné skupiny Systém ABO • Podstatou systému krvných skupín je existencia dvoch typov aglutinogénov na povrchu erytrocytov: A a B • a dvoch typov protilátok v krvnej plazme: anti A a anti B. • Poznáme 4 typy krvných skupín: A, B, AB a 0. Rh faktorje skupina 13 antigénov, najvýznamnejší je aglutinogén D. Človek so znakom D na erytrocytoch je Rh pozitívny, ak ho nemá, je Rh negatívny.

 48. Tab. AB0 systém krvná skupinaaglutinogényaglutiníny A Aanti B 41,5% B Banti A14,1% ABA a B -6,6 % 0 - anti A a anti B37,8%

 49. Obehová sústava Obehová sústava rozvádza krv do všetkých častí tela. Centrom celej sústavy je srdce. Tepny (artérie) odvádzajú krv zo srdca a žily (vény) ju zasa vracajú do srdca.

 50. Obeh krvi srdcom a pľúcami