chov n chitosanu ve form film
Download
Skip this Video
Download Presentation
CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ. Vypracovaly: Hana Ivanišová Bohumila Nová Vedoucí práce: Ing. Lenka Martinová, CSc. Cíl práce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ' - rasul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chov n chitosanu ve form film

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ

Vypracovaly: Hana Ivanišová

Bohumila Nová

Vedoucí práce: Ing. Lenka Martinová, CSc.

c l pr ce
Cíl práce
 • najít vhodné rozpouštědlo pro chitosan, které je biodegradabilní a zdraví neškodlivé a především, které by bylo zároveň síťovacím činidlem
slide3
v dnešní době jsou polymery stále

více využívány v každodenní praxi

 • jedním z oborů, které tyto polymery denně potřebují, je zdravotnictví
  • ošetření velkých poranění, šití ran, péče o inkontinentní pacienty, používání jednorázových oblečení na operačním sále či jednorázové sterilní povlečení
 • v lékařství zaujímají velkou část využívaných polymerů, polymery biodegradabilní, které se vyznačují svojí rozložitelností za určitých, předem stanovených podmínek
slide4
jednou z těchto látek, která je hodně žádaná ve zdravotnictví je chitosan, který se využívá např. jako obvazový materiál
 • chitosan je v určitých fázích hojivý a má hemostatické účinky
 • vodorozpustné vodné systémy odebírají tekutiny z rány tzv. exudát nebo krev
pou it slo ky
Použité složky
 • Chitosan – MH 100.000
 • Kyselina citrónová – trojfunkční kyselina, MH 210,14
 • Kyselina octová – monofunkční kyselina, MH 60,05
 • Kyselina polyakrylová – polyfunkční kyselina, MH 100.000
 • Kyselina fosforečná – katalyzátor esterifikace, MH 98, koncentrace 98 %
 • Polyethylenoxid – MH 100.000
chitosan
Chitosan
 • získává se deacetylací chitinu, který je hlavní komponentou koster mořských korýšů
 • chitin byl objeven také v houbách a ve hmyzu
 • je to pořádná houba, dokáže absorbovat čtyř až šestinásobek své váhy
kyselina citr nov
Kyselina citrónová
 • 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová kyselina
 • kyselina citrónová je při pokojové teplotě bílá, krystalická látka, lidskému organismu přirozená
 • v dnešní době převažuje průmyslová výroba pomocí kultury Aspergillus niger
kyselina octov
Kyselina octová
 • kyselina methankarboxylová
 • kyselina octová je jedním z přirozených metabolitů v živých organismech, vyskytuje se běžně v rostlinách, a to jak jako volná kyselina, tak ve formě solí (octanů), ve větším množství je obsažen v kvasícím ovoci, jako následný fermentační produkt přeměny sacharidů
kyselina polyakrylov
Kyselina polyakrylová
 • nedaří se zvláknit čistý chitosan, proto byla využita kyselina polyakrylová
 • prop-2-enová kyselina
 • je nejjednodnušší nenasycená organická kyselina
 • čistá je bezbravá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem.
 • rozpouští se ve vodě
slide11
bylo připraveno několik filmů s různými recepturami
 • po rozpuštění chitosanu se filmy zasušily v silikonové formě při teplotě 60 oC
 • silikonová forma byla použita z důvodu antiadheze, bylo nutné zasušené filmy jednoduše z matrice vyjmout
 • po zasušení byly vzorky síťovány při teplotě 100 oC, 110 oC, 120 oC, 130 oC a 140 oC, po dobu 15, 30 a 60 minut
slide12
Připravené vzorky filmů:
 • A 3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové
 • B 4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové a kyseliny octové v poměru 1 : 1
 • 1 3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové + 5% roztok kyseliny polyakrylové
 • 2 3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové + 10 % roztok kyseliny polyakrylové
 • 3 3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové + 15 % roztok kyseliny polyakrylové
 • 4 4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové a kyseliny octové v poměru 1 : 1 + 5 % roztok kyseliny polyakrylové
 • 5 4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové a kyseliny octové v poměru 1 : 1 + 10 % roztok kyseliny polyakrylové
 • 6 4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové a kyseliny octové v poměru 1 : 1 + 15 % roztok kyseliny polyakrylové
 • 7 5 % chitosan + 5 % roztok kyseliny polyakrylové + 5 % roztok polyetylenoxidu
 • A1 3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové se stopou kyseliny fosforečné
 • B1 4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrónové a kyseliny octové v poměru 1 : 1 se stopou kyseliny fosforečné
slide13
po zesítění byly vzorky dány do deionizované vody a byla pozorována úspěšnost zesítění
 • rozpustnost vzorků byla hodnocena po 5, 10, 15, 30 a 60 minutách a po 1 dni a 1 týdnu
 • byla pozorována rozpustnost či nerozpustnost vzorků a jejich zbotnání
 • Stupně hodnocení zesíťovaných vzorků
  • 0 – okamžitá rozpustnost hned po styku s deionizovanou vodou
  • 1 – rozpustil se do doby 1 hodina
  • 2 – rozpustil se po době 1 den
  • 3 – nezozpustil se, stále drží po době rozpouštění 7 dnů
  • 4 – rozpadl se při dotyku po době rozpouštění 7 dnů
slide16
chitosan není ve vodě rozpustný, proto musí být rozpuštěn například v nějaké z kyselin
 • byly hledány takové kyseliny, které chitosan rozpustí a následně jej mohou i zesíťovat
 • zárověň musí být zdravotně nezávadné
 • za jednu z takových kyselin je považována kyselina citrónová
 • filmy z chitosanu a této kyseliny síťované při teplotě 100°C po dobu 15 – 60 minut jsou dobře zesíťované – test rozpustnosti
slide17
stabilita filmů, vyrobených z chitosanu, kyseliny citrónové a kyseliny octové, je vyšší při teplotách síťování 110 °C a 120°C
 • filmy, které se vizuálně jeví nejlépe, jsou filmy s obsahem polyfunkční kyseliny polyakrylové, která byla přidávána pro možnost zvlákňování, v koncentraci 5 % nebo 10 %
 • na rozdíl od vzorků s kyselinou citrónovou nebo kyselinou citrónovou a octovou, nezvětšily svůj objem a jejich tvar zůstal zachován, vzorky jsou pevné a elastické
doporu en pro dal pr ce
Doporučení pro další práce
 • kyselina citrónová je lidskému organismu přirozená, proto by se další práce měly zaměřit na možnost zvlákňování chitosanu s využitím kyseliny citronóvé jako rozpouštědla a zároveň i síťovadla
ad