slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chào mừng quý Thầy Cô đến thăm lớp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chào mừng quý Thầy Cô đến thăm lớp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Chào mừng quý Thầy Cô đến thăm lớp - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Chào mừng quý Thầy Cô đến thăm lớp. KIỂM TRA BÀI CŨ:. MC: 15. Vì -10 < -9 nên . <. Vậy :. Câu hỏi : (6.0 đ) Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? . Áp dụng : (4.0 đ) So sánh hai phân số :. Giải. Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì ?. +. +. =.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chào mừng quý Thầy Cô đến thăm lớp' - rasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Chào mừng

quý Thầy Cô đến thăm lớp

slide2

KIỂM TRA BÀI CŨ:

MC: 15

Vì -10 < -9 nên

<

Vậy :

Câu hỏi : (6.0 đ)Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ?

Áp dụng: (4.0 đ)So sánh hai phân số:

Giải

slide3

Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì ?

+

+

=

Làm thế nào để tính tổng của hai phân số không cùng mẫu ?

= ?

slide4

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

2

-5 + 3

3

2

3

5

1

1

5

2

2 + 3

+

7

9

8

8

5

9

7

7

1

7

7

-2

-4

-5

-7

3

-5

-3

-2

1

5

9

5

7

1

9

1

?1

c)

Cộng các phân số sau:

7

+

+

-9

-3 + 1

2 +(-7)

6

18

5

9

a)

+

-14

?2

-5 + 3 =

+

=

=

= -2

Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ.

21

b)

+

1/ Cộng hai phân số cùng mẫu:

=

=

Quy tắc này vẫn được áp dụng đối với các phân số có tử và mẫu là các số nguyên:

+

=

=

+

=

=

=

Giải

Vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1.

Ví dụ:

slide5

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

+

+

=

Hình vẽ này thể hiện qui tắc gì ?

tử cộng tử

Cộng 2 phân số cùng mẫu

giữ mẫu chung

slide6

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

2 . Cộng hai phân số không cùng mẫu

Ta đã biết hai phân số không cùng mẫu luôn có thể đưa về hai phân số cùng mẫu

Làm thế nào để cộng hai phân số không cùng mẫu ?

Ta cũng đã biết cộng hai phân số cùng mẫu

. Đưa về hai phân số có cùng một mẫu.

. Tính tổng hai phân số cùng mẫu.

Các Nhóm tính và tìm kết quả trong 3 phút.

slide7

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

a

b

2

a + b

+

3

m

m

m

10 +(-9)

-3

-1

3

15

5

7

1

1

10

-9

15

15

15

1/ Cộng hai phân số cùng mẫu:

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

=

2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu:

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

=

=

=

+

+

< 3 >

< 5 >

?3

Cộng các phân số sau:

a)

= ?

<5>

b)

= ?

<3>

<2>

= ?

c)

+

=

<7>

slide9

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

lưu ý :

_Số nguyên a có thể viết là

VD :

_Nên đưa về mẫu dương .

VD :

_Nên rút gọn trước và sau qui đồng .

VD :

_Có thể nhẩm mẫu chung nếu được .

VD :

slide10

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Bài 42 a, c /26: Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể):

a /

c /

Bài 43 a, c/ 26:

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số:

a /

c /

slide11

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

CỘNG HAI PHÂN SỐ

QUI ĐỒNG MẪU

CÙNG MẪU

KHÁC MẪU

TỬ + TỬ

GIỮ MẪU CHUNG

slide12

Hướng dẫn học ở nhà:

-Học lại cách quy đồng mẫu nhiều phân số.

-Học quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu.

-Làm BT 44,45,46 / 26- SGK