Download
b na l e nde koruma tekn kler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

734 Views Download Presentation
Download Presentation

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer

 2. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ • BAKIM (Maintenance) • BASİT ONARIM (Rehabilitation) • ESASLI ONARIM-RESTORASYON (Restoration) • SAĞLAMLAŞTIRMA (Consolidation) • BÜTÜNLEME (Reintegration) • YENİLEME (Renovation) • TEMİZLEME (Liberation) • YENİDEN YAPIM- REKONSTRÜKSİYON (Reconstruction) • ANASTİLOSİS (Anastylosis) • TAŞIMA (Moving) • RESTİTÜSYON (Reconstitution)

 3. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BAKIM (Maintenance): Binaya ömrünü devam ettirebilmesi için yapılan müdahalelerdir. En temel iki özelliği: • Periyodik olarak uygulanması • Binanın tasarımında-strüktüründe ve malzemesinde değişiklik yapılmaması ÖRNEK: Çatı aktarımı, boya, badana yapılması

 4. Kayseri:İncesu İngiltere:Dorset, Kırsal konut dokusu Yerel mimarinin ve malzemenin sürekli bakım ile korunması İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi İtalya: Umbria, Ortaçağ Şatosu

 5. Strazburg-2005

 6. Strazburg-2005

 7. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BASİT ONARIM (Rehabilitation) : Binaların ahşap, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen malzemelerine yapılan müdahale işlemidir. İki farklı uygulama tekniği söz konusudur: • Özgün malzemeyi onararak tekrar kullanmak • Eski ile uyumlu günümüz malzemesini kullanmak

 8. Portekiz: Porto tarihi kent merkezi – 2003 (WHL 1998)

 9. Afyon: Kadınana İlkokulu-1926 - 2005

 10. Giresun - 2006

 11. Ula:Çakırhan Konağı

 12. Midyat - 1998

 13. Diyarbakır -1992

 14. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ ESASLI ONARIM-RESTORASYON (Restoration) : Mevcut yapının rölövesine dayalı olarak strüktür vemalzemede yapılacak esaslı müdahaleleri kapsar. En temel özellikleri: • Tarihi araştırma yapılması, rölöve hazırlanması • Mevcut yapının yıkılmadan onarılması • Farklı problemlerde farklı müdahale yöntemleri

 15. ESASLI ONARIM - RESTORASYON TÜRLERİ SAĞLAMLAŞTIRMA (Consolidation) : Strüktürde oluşmuş bozulmalar; (duvar çatlakları, döşeme-duvar bağlantılarının açılması) • var olanı çıkartıp yerine yenisini koymak • var olanı onararak sağlamlaştırmak kiriş ve destek takviyesi / kesit büyütme BÜTÜNLEME (Reintegration) : Yapının yıkılmış, çökmüş olan kısımlarının yeni malzeme ile tamamlanması işlemidir • Yapının yıkılmamış kısmına zarar vermemek • Yeni malzeme ile yapıldığının belli olması • Yapının özgünlüğünü değiştirici uygulamalardan kaçınılması

 16. İngiltere: Manchester-15.yy- Depo binasından Kültür - Müze

 17. ESASLI ONARIM - RESTORASYON TÜRLERİ YENİLEME (Renovation) : İşlev değişikliğinin söz konusu olduğu durumlarda yapının plan tipinin ve malzemesinin değiştirilmesi (Kervansaray, Konak Konut =>otel, pansiyon Hamam=>çarşı, Medrese=>Kültür Merkezi) • Yapının bugünkü yaşama uyarlanması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır • Yapının bütünlüğünün bozulmaması ve özgün haline döndürülebilir olması ilkesi TEMİZLEME (Liberation): Binanın özgün durumunu bozan sonraki dönem eklerinden temizlenmesi işlemi • Tarihsel belge ve sanat değeri taşımayan eklerin kaldırılması • Bilimsel araştırma yöntemleri ile tespit edilmesi • Yapının özgünlüğüne zarar vermeden titizlikle uygulanması

 18. Kıbrıs, Kervan Saray otel Kayseri: Kervansaray, İncesu Eminönü: Binbir Direk Sarnıcı Lokanta Haliç: Aynalıkavak Kasrı Türk Çalgıları Müzesi

 19. Safranbolu:Konuttan “Selvili Köşk’e” Bartın: Konut

 20. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ REKONSTRÜKSİYON (Reconstruction): Yıkılmış ve yok olmuş ya da harap durumda bir yapının eski ve yeni malzemeler kullanılarak en özgün haliyle yeniden inşa edilmesi • Yapının kent silueti açısından vazgeçilmez değere sahip olması • Yeni malzeme kullanım oranının restorasyona göre yüksek olması / Tümüyle yeni malzeme kullanılması • Türkiye’de son beş yıla kadar restorasyon adı altında rekonstrüksiyon uygulamalarının yapılması RESTİTÜSYON (Reconstitution): Kısmen ya da tamamen yıkılmış binaların ilk tasarımlarını çeşitli belgelere dayalı olarak plan-kesit-cephe-perspektif olarak çizim vb tekniklerle ifade edilmesi

 21. Paris-Notre-Dame Kilisesi 2004 Paris-Notre-Dame Kilisesi II. Dünya Savaşı sonrası

 22. Sümela Manastırı -2006

 23. İstanbul: Moda-üç ahşap konut ve uygulama sonrası

 24. İstanbul: Feneryolu: Restorasyon (!) Rekonstrüksüyon

 25. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ • ANASTİLOSİS (Anastylosis) • Kısmen ya da tamamen yıkılmış binaların orijinal • parçalarının bir araya getirilerek yeniden inşası • Arkeolojik alanlarda uygulanması İngiltere: South Yorkshire Kalesi 1147 Erken Gotik İzmir:Efes Kütüphanesi MS:120 - Roma

 26. Afrodisyas,2007

 27. Portekiz: Evora - Diana Tapınağı WHL-1998

 28. Kapadokya, 2007

 29. Kapadokya, 2007

 30. Kapadokya, 2007

 31. Kapadokya, 2007

 32. Kapadokya, 2007

 33. Kapadokya, 2007: turizm ve koruma

 34. BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ TAŞIMA (Moving) : Yerinde korunması mümkün olmayan binaların malzemelerinin bilimsel teknikler kullanarak sökülmesi ve başka bir yerde aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi

 35. TARİHİ ÇEVREDE YENİ BİNA AYNEN KOPYALAMA (Replication) : Tarihi doku içerisindeki mevcut yapıların cephe düzeni ve malzemelerinin AYNEN KOPYA EDİLEREK boş parsellerde yeni yapı inşa edilmesi DOLGU (Infill) : Tarihi doku içerisindeki mevcut yapıların cephe düzeni ve malzemelerinin GENEL KARAKTERİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK boş parsellerde yeni yapı inşa edilmesi

 36. Strazburg-2005

 37. Prag - 2002