dialog s knjigo ritmi poslovne evolucije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije” - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije”. Violeta Bulc in Vida Petrovčič. Ljubljana, 8.6.2006. Sporočilo dogodka?. Vsebina je prava ključna so orodja Mangerje danes zanima odgovor na vprašanje KAKO ? Kakšna so orodja , kakšni so koraki v smer želenih sprememb Načini vodenja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije”' - raphael-mccray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dialog s knjigo ritmi poslovne evolucije

Dialog s knjigo “Ritmi poslovne evolucije”

Violeta Bulc in Vida Petrovčič

Ljubljana, 8.6.2006

sporo ilo dogodka
Sporočilo dogodka?
 • Vsebina je prava ključna so orodja
 • Mangerje danes zanima odgovor na vprašanje KAKO?
 • Kakšna so orodja, kakšni so koraki v smer želenih sprememb
  • Načini vodenja
  • Organiziranost
  • Samozavest
evolucija
Evolucija
 • Izkušnje kažejo, da revolucije puščajo brazgotivne in rane, ki se le težko celijo.
 • Evolucija ponuja možnost prilagajanja, razmisleka, ozaveščanja preteklosti in prihodnosti
 • Dolgoročna rast bazira na korakih, ki vključujejo stalni razmislek
  • Kdo sem, kaj sem, kakšen sem
  • V kaj verjamem
  • Kaj je moje poslanstvo
  • Kaj je uspeh
evolucijske faze poslovnih sistemov
Evolucijske faze poslovnih sistemov
 • Štiri evolucijske faze: Delovno okolje, učeče okolje, misleče okolje in ozaveščeno okolje.
 • Med fazami obstaja logično zaporedje.
 • Za vsako fazo veljajo poslovna pravila, viri in vzvodi, ki jih za stabilno dolgoročno rast ne smemo in ne moremo preskočiti.
 • Vsaka naslednja faza je nadgradnja predhodne.
 • Vsaka nova faza za svoj obstoj nujno potrebuje vitalne sile svojih predhodnic.
evolucija snuje na prilagoditvah in spremembah
Evolucija snuje na prilagoditvah in spremembah
 • Podjetje je živa stvar, ki odraža prostor in čas
 • Ni v naprej predvidljive časovne dinamike
 • Branže, geografsko okolje imajo različna pričakovanja in dinamiko razvoja
 • Odstopanja od povprečja so kazalec napredka
 • Podjetja na “robu branž” – povezovalci – so »naključja« poslovne evolucije, ki definirajo fazne premike.
 • Razumevanje in spremljanje razvoja oz. razvojnih faz poslovnega sistema ter okolja je ključno za razvoj in vzpostavljanja razvojne dinamike
prehodi med fazami in kje je slovenija
Prehodi med fazami in kje je Slovenija?
 • V času in prostoru so prisotne vse faze razvoja, saj vsako podjetje vstopa v poslovni prostor na svojstven način, vsako podjetje je nekaj posebnega
 • Vsaka faza je povezana z različnimi vrednotami, ki oblikujejo odzivanje posameznikov
  • V delovnem okolju prevladuje obramba delovnega mesta, vsak funkcionira zase
  • Misleče okolje temelji na (medfunkcijskem) timskem delu
  • Vprašanje je: Kako spremeniti in uravnotežiti načine vodenja, organiziranost in spodbuditi samozavest posameznikov, ki je ključna za uresničitev sprememb.
 • Slovenska podjetja se večinoma nahajajo v fazi prehoda med delovnim in učečim okoljem
ozave eno okolje
Ozaveščeno okolje
 • Intuicija - zaznati vibracijo v prostoru in času v podporo sklepanju in odločitvam
 • Življenjska energija posameznikov, skupin in podjetij
 • Pomen posameznika raste,
  • skladnost besed in notranjosti
  • zadovoljevanja individualnih potreb.
 • Nove oblike sodelovanja (sobivanje in razvoj) na osnovi intelektualnega kapitala in sistema vrednot.
podjetje prihodnosti
Podjetje prihodnosti
 • Nove tehnologije (IT) podpirajo demokratizacijo razmišljanja in globalizacijo posameznikov
 • V ospredje vstopajo globalni nišni trgi
 • Delovanje v timih postaja ključno
 • Spremenjene vloge managerjev
  • Manager ter vizionar (ponavadi 2 osebi)
  • Doseganje ciljev lastnikov
  • Koordinator razvojnih procesov
  • Postavlja privila igre
  • Razvoj sebe in ljudi vključenih v proces
delo v timih
Delo v timih
 • Zahteva prakso, voljo in željo
 • Razvoj timov zahteva čas (lahko tudi eno leto)
 • Dela v timih se moramo naučiti. Odzivanje je posledica
  • vzgoje
  • (pomanjkanja) samozavesti
  • (premajhne) ambicioznosti
 • Delovanje v mrežah se snuje na odnosu “več deliš, več dobiš”
slide10
Kako?
 • Povezovanje moškega in ženskega principa
  • Jing išče orodja
  • Jang išče cilje
 • Model evolucije poslovnih sistemov pomaga razumeti v kateri fazi je podjetje
 • Podsistemi podjetja morajo biti uravnoteženi
 • Razvoj zahteva evolucijo v kateri je velikokrat ključna faza mirovanja
  • Omogoča čiščenje
  • Urejanje vitalnih razvojnih sil
  • Lansiranje novega
izkustveni model 8 1
Izkustveni model 8+1
 • Kje se odvija posel? Ljudje in odnosi – “posel smo ljudje”
  • Notranji odnosi narekujejo Kako?
  • Zunanji odnosi potrjujejo ali zanikajo kako – odgovarjajo Kaj bo zunanji svet opazil, cenil in bil pripravljen plačati
 • Kritično je testiranje odnosa do sebe
  • Kako nam bodo verjeli, če ne verjamemo sebi
  • Kako bomo spodbujali napredek, če ne napredujemo sami?
 • Vsi posamezniki v podjetju prispevajo k uspehu ali neuspehu na trgu
  • Potreben je razvoj prav vseh posameznikov
imamo izku nje in znanja
Imamo izkušnje in znanja
 • Slovenci imamo izkušnje
  • Znamo se prilagoditi
  • Znamo preživeti turbolence
 • Odlikuje nas distančna drža
 • Mehkoba in ne ekstremnost
 • Izkušnje in znanja, ki smo jih pridobili kličejo v našo sredino ozaveščene posameznike
 • Kaj nam manjka: Znanje in pogum trženja novega!
vsak lahko zmaga
Vsak lahko zmaga
 • Spodbujanje razvoja kritične mase ozaveščenih
 • Ozaveščeni posamezniki temelj ozaveščenih podjetij
 • Priložnosti so, prihodnost si lahko ustvari samo vsak sam
 • Bistveni so kakovostni odnosi
 • Izkušnje štejejo, tudi negativne
ozave ena dr ava in vloga medijev
Ozaveščena država in vloga medijev
 • Ozaveščena država snuje na družbi znanja, mislečemu okolju in inovativnosti
 • Ozavestili smo besedo inovativnost, a kaj pa v resnici pomeni?
  • Pogum in svobodo duha
  • Odprtost, spoštovanje, zaupanje
  • Različnost
  • Brez hierarhije
 • Inovativnost potrebuje decentralistična, ne-hierarhična okolja
 • Mediji lahko podirajo razvoj zdravega jedra, da prostor pridobi samozavest in pogum
 • Da se ustvari pozitivna klima in vrednote ozaveščenega okolja
kam naprej
Kam naprej?
 • Inštitut za poslovno rast in kreativnost (IPRK, www.iprk.si) razvija orodja za prehode v misleča in ozaveščena okolja
 • Moč podjetniške ideje vnaša v prostor samozavest preko razvojnih zgodb slovenskih podjetij
 • Podjetje je živ organizem in taka je knjiga Ritmi poslovne evolucije
ritmi poslovne evolucije
Ritmi poslovne evolucije
 • Vsebina je odraz prostora in časa
 • Namenjena voditeljem, strokovni javnosti, umetnikom, vsem, ki v središče razvoja postavljajo človeka
 • Vsebina se nadgrajuje v dialogu z zainteresiranimi posamezniki, ki sooblikujejo razvoj slovenskih malih in velikih poslovnih sistemov
violeta in dru ina
Violeta in družina
 • Poslanstvo: Prispevati v globalno zakladnico znanja
 • Družina katere vzgoja brez avtoritete moči, na osnovi argumentov in pogajanj je omogočila
  • Vstop v svet brez strahu
  • Pogum za korake v neznano
  • Vztrajnost polna strasti
slide18

“Ritmi poslovne evolucije”

“Knjiga kot živ organizem”

Tiskana knjiga

Zvočna knjiga

E- knjiga

http://www.finance-on.net/ritmi.php

Spletni portal

www.ritmiposlovneevolucije.si

Mag. Violeta Bulc, avtorica

www.ritmiposlovneevolucije.si