Strategi til forebyggelse af gr smarksparasitter og salmonella m m
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Grovfoderseminar 2002. V/ dyrlæge Astrid Mikél Jensen Dansk Kvæg. S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt. Strategi til forebyggelse af. Græsmarksparasitter Hvilke parasitter? Parasitternes livscyklus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strategi til forebyggelse af gr smarksparasitter og salmonella m m

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m.

Grovfoderseminar 2002

V/ dyrlæge Astrid Mikél Jensen

Dansk Kvæg

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Strategi til forebyggelse af
Strategi til forebyggelse af Salmonella m.m.

 • Græsmarksparasitter

  • Hvilke parasitter?

  • Parasitternes livscyklus

  • Parasitternes overlevelse i græsset

  • Sådan forebygger man

  • 2 eksempler, hvor det gik galt

 • Salmonella

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Parasitter p gr s
Parasitter på græs Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.pptIndvoldsorm er vanddyr
Indvoldsorm er vanddyr Salmonella m.m.

 • Æg larve (L3) er afhængig af temperaturen (optimum 20-25° C)

 • Jo højere luftfugtighed – jo længere overlevelse

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Larver af l betarmorm spredes med regndr ber til gr sset
Larver af løbetarmorm spredes med regndråber til græsset Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


L be tarmorms livscyklus
Løbe-tarmorms livscyklus Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Indvoldsorm
Indvoldsorm Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Forl b af lungeormudbrud
Forløb af lungeormudbrud Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Coccidiers livscyklus
Coccidiers livscyklus Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Driftsforhold som fremmer opformering og smitte med coccidier p gr s
Driftsforhold, som fremmer opformering og smitte med Salmonella m.m.coccidier på græs

 • Permanent kalvefold

 • Brat foderskifte fra mælk til græs

 • Manglende energiindhold i græsset

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Ikke medicinske metoder til at forebygge indvoldsorm
Ikke-medicinske metoder til at forebygge indvoldsorm Salmonella m.m.

 • Sen udbinding

 • Nedsætte belægningsgraden

 • Foldskifte til ren mark i juli

 • 1. årsgræssere sammen med 2. årsgræssere eller goldkøer (NB! De skal bindes ud samtidig)

 • Tilskudsfodring på græs i august

 • (Små kalve på efterårsgræs)

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Forebyg mod l be tarmorm ved foldskifte midt i juli
Forebyg mod løbe-tarmorm ved foldskifte midt i juli Salmonella m.m.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Forebyg mod l be tarmorm ved fold skifte midt i juli til k ernes gr sareal
Forebyg mod løbe-tarmorm ved fold- skifte midt i juli til køernes græsareal

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Strategisk program mod l betarmorm
Strategisk program mod løbetarmorm køernes græsareal

 • Kvierne må ikke være behandlet med ormemiddel ved udbinding

 • 4-6 uger efter udbinding indsamles frisk afsat gødning fra 5 kvier

 • Gødning skal

  • være fra 1.årsgræssende kvier

  • opsamles i hvert sit bæger

  • køles ned og sendes til laboratorium samme dag

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Ydelsestab
Ydelsestab køernes græsareal

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Afgr sningstiden har v ret for lang i forhold til gr soptagelsen
Afgræsningstiden har været for lang i forhold til græsoptagelsen

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Risiko for lungeorm hos malkek er reduceres ved
Risiko for lungeorm hos malkekøer reduceres ved: græsoptagelsen

 • At have et tilstrækkeligt stort græsareal

  • Minimum 0,30 ha pr. ko ved afgræsning dag og nat

  • Minimum 0,15 ha pr. ko ved afgræsning dag eller nat

 • At veksle mellem afgræsning og slæt

 • At afpasse afgræsningstiden til græsoptagelsen

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Afgr sningssystemet har ikke forebygget mod l be tarmorm
Afgræsningssystemet har ikke forebygget mod løbe-tarmorm græsoptagelsen

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Gylle til afgr sningsgr s en n dl sning p grund af smitterisiko
Gylle til afgræsningsgræs græsoptagelsenEn nødløsning på grund af smitterisiko

Hvis følgende karenstider overholdes, er smitterisikoen minimal:

 • Ikke lagret gylle (frisk gylle) – enten slæt efter udbringning eller mindst 60 dage inden afgræsning.

 • Lagret eller afgasset gylle (fra biogasanlæg) mindst 30 dage inden afgræsning.

 • Kun voksne dyr på de gyllegødede marker.

 • Brug kun gylle fra egen besætning.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt


Decimeringstider for nogle sygdomsfremkaldende bakterier i gylle
Decimeringstider* for nogle sygdomsfremkaldende bakterier i gylle

Decimeringstid = T-90 = Den tid, der gpr indtil 90% af bakterierne er dræbt.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt