Luento 6
Download
1 / 28

Luento 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Luento 6. Aluksi: Kertaus ja täydennys. 13. Tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen (s. 84->). 13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät 13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät 13.1.3. Johto 13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luento 6' - rania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luento 6

Luento 6

Aluksi: Kertaus ja täydennys

ITK 211-Luento 6


13 tietoj rjestelm n kehitt miseen osallistuminen s 84
13. Tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen (s. 84->)

 • 13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen

  • 13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät

  • 13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät

  • 13.1.3. Johto

 • 13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio

 • 13.3. Kehitysryhmän sisäiset tekijät

ITK 211-Luento 6


13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 84->)

 • Miksi järjestelmien kehittämiseen tulisi osallistua muitakin kuin ATK-ammattilaisia?

  • Vastuukysymykset

  • Eettiset syyt

  • Valtasyyt

  • Taloudelliset syyt

ITK 211-Luento 6


13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 1 tietoj rjestelm n kehitt j t
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 84->)13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät

 • TJ-kehittäjät voidaan jakaa

  • määrittelijöihin

  • suunnittelijoihin

  • ohjelmoijiin

 • On mahdollista, että sama henkilö hoitaa kaikkia rooleja.

ITK 211-Luento 6


13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 2 tietoj rjestelm n k ytt j t s 85
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 84->)13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät (s. 85 ->)

 • pieni organisaatio vastaan iso

 • toimenkuvan ja kokemuksen mukaan jaottelu

  • Operationaaliset käyttäjät

  • Esimies-käyttäjät

  • Johtajatason käyttäjät

 • käyttäjien jaottelu kokemuksensa perusteella

  • amatöörit, (innokkaat) noviisit, ammattilaiset

 • käyttäjien valinta kehityshankkeeseen (s. 86)

ITK 211-Luento 6


13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 3 johto
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 84->)13.1.3. Johto

 • Johdolla omia intressejä

  • Operationaalinen johto

  • Tietohallinnon johto

  • Yleisjohto

ITK 211-Luento 6


13 2 k ytt jien ja kehitt jien v linen kommunikaatio s 86
13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio (s. 86 ->)

 • syitä vastarintaan (s. 87)

 • ongelmiin ajaantumiseen syyt

 • mitä voidaan tehdä ongelmien ratkaisemiseksi? (s. 88)

ITK 211-Luento 6


13 3 kehitysryhm n sis iset tekij t s 88
13.3. Kehitysryhmän sisäiset tekijät (s. 86 ->)(s. -> 88)

 • Mihin aika menee tietojärjestelmätyössä?

  • johtopäätökset tästä

 • Miten työntekijät voidaan jaotella heidän työntekomotiivinsa mukaan?

  • kolme ryhmää

  • kaikkia tyyppejä pitää saada projektiryhmään (s. 89)

  • ryhmän päällikkö tehtäväorientoitunut

ITK 211-Luento 6


14 tietoj rjestelm n kehitt misprojektit s 90
14. Tietojärjestelmän kehittämisprojektit (s. 90 ->) (s. 86 ->)

 • 14.1. Yleistä projektityöstä

 • 14.2. Projektiorganisaatio

 • 14.3. Projektin vaiheet

  • 14.3.1. Projektin suunnittelu

  • 14.3.2. Projektin käynnistäminen

  • 14.3.3. Projektin toteutus

  • 14.3.4. Projektin päättäminen

ITK 211-Luento 6


14 1 yleist projektity st s 90
14.1. Yleistä projektityöstä (s. 90) (s. 86 ->)

 • Projektityölle ominaisia piirteitä

 • pienet hankkeet vastaan suuret

 • projekti voidaan keskeyttää, jos tulevat tuotot pienemmät kuin tulevat kulut

  • ns. uponneita kuluja ei huomioida

ITK 211-Luento 6


14 2 projektiorganisaatio s 91
14.2. Projektiorganisaatio (s. 91) (s. 86 ->)

ITK 211-Luento 6


14 3 projektin vaiheet 14 3 1 projektin suunnittelu s 92
14.3. Projektin vaiheet (s. 86 ->)14.3.1. Projektin suunnittelu (s. 92)

 • täsmennetään ja analysoidaan

 • 17 suunnitelmaa

  • mallia tulee soveltaa tilannekohtaisesti (s. 93)

 • metasuunnitelma

 • suunnitelmien seuraaminen (s. 94)

 • aikataulu ja seuranta

ITK 211-Luento 6


14 3 projektin vaiheet 14 3 2 14 3 3 14 3 4
14.3. Projektin vaiheet (s. 86 ->)14.3.2, 14.3.3, 14.3.4

 • 14.3.2. Projektin käynnistäminen

  • ei saa käynnistyä vaivihkaa

   • käynnistys esim. käynnistämisestä päättävän johtoryhmä kokouksen jälkeen

 • 14.3.3. Projektin toteutus (s. 95)

  • suoritus- ja ohjaustehtävät

  • tilan seuranta ja tarkistuspisteet

 • 14.3.4. Projektin päättäminen

  • johtoryhmä hyväksyy

  • projektihistoria

ITK 211-Luento 6


15 systeemity menetelm t ja tietokoneavusteinen systeemity
15. Systeemityömenetelmät ja tietokoneavusteinen systeemityö

 • 15.1. Systeemityömenetelmät

  • 15.1.1. Systeemityömenetelmien historiaa

  • 15.1.2. Systeemityömenetelmien käyttö ja käyttöönotto

 • 15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö

  • 15.2.1. CASE-ympäristön arkkitehtuuri

  • 15.2.2. CASE-välineiden historiaa

  • 15.2.3. CASE-välineiden käyttö ja käyttöönotto

ITK 211-Luento 6


15 1 systeemity menetelm t
15.1. Systeemityömenetelmät systeemityö

 • kuvaustapa eli notaatio

  • muodostaa kielen miten asioita voidaan kuvata

 • ohjeistus

  • miten kuvaustapoja voidaan käyttää?

ITK 211-Luento 6


15 1 systeemity menetelm t 15 1 1 systeemity menetelmien historiaa
15.1. Systeemityömenetelmät systeemityö15.1.1. Systeemityömenetelmien historiaa

 • lyhyt

 • uudet menetelmät laajenevat osa-alueelta toiselle

ITK 211-Luento 6


15 1 systeemity menetelm t 15 1 2 systeemity menetelmien k ytt ja k ytt notto
15.1. Systeemityömenetelmät systeemityö15.1.2. Systeemityömenetelmien käyttö ja käyttöönotto

 • eri vaiheissa sovellettavia menetelmiä (s. 98)

 • menetelmien ja käytön vaatimukset

 • kritiikkiä

 • menetelmien käytön etuja (s. 99)

 • menetelmäkehitys (s. 100)

ITK 211-Luento 6


15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 1 case ymp rist n arkkitehtuuri
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö systeemityö15.2.1. CASE-ympäristön arkkitehtuuri

ITK 211-Luento 6


15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 2 case v lineiden historiaa
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö systeemityö15.2.2. CASE-välineiden historiaa

 • sukupolvet

 • tukevat jokaista vaihetta tietojärj. kehittämistä tietohallinnon suunnittelusta ohjelmakoodiin

 • nykyään alettu puhumaan myös metacase-välineistä

ITK 211-Luento 6


15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 3 case v lineiden k ytt ja k ytt notto
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö systeemityö15.2.3. CASE-välineiden käyttö ja käyttöönotto

 • ETUJA (s. 103)

  • ·helpottavat ja nopeuttavat mallinnusta, organisoivat ja hallitsevat kuvauksia ja niiden päivityksiä automaattisesti

  • ·vähentävät tarvittavia rutiinitoimintoja manuaaliseen menetelmien käyttöön verrattuna

  • ·tarkistavat kuvausten syntaksin ja johdonmukaisuuden automaattisesti

  • · parantavat dokumentoinnin laatua

  • ·voivat tuottaa kuvausten perusteella ohjelmakoodia tai toisia kuvauksia

  • tehostavat uudelleenkäyttöä

ITK 211-Luento 6


16 tietoj rjestelmien kehitt misen erityiskysymyksi s 105
16. Tietojärjestelmien kehittämisen erityiskysymyksiä (s. 105)

 • 16.1. Vaatimustenhallinta

 • 16.2. Laatu ja laadunvarmistus

 • 16.3. Dokumentaatio

 • 16.4. Riskienhallinta

 • 16.5. Uudelleenkäyttö

ITK 211-Luento 6


16 1 vaatimustenhallinta
16.1. Vaatimustenhallinta 105)

 • varmistetaan asiakkaan haluamat ominaisuudet

 • muutospyyntökäytäntö

 • jäljitettävyys

ITK 211-Luento 6


16 2 laatu ja laadunvarmistus
16.2. Laatu ja laadunvarmistus 105)

 • toiminnan laatu ja tuotteen laatu (s. 106)

 • pöytäkirjat yms. todisteena

 • laadunvarmistus

  • toiminnalliset vaatimukset

  • ei-toiminnalliset vaatimukset

ITK 211-Luento 6


16 3 dokumentaatio
16.3. Dokumentaatio 105)

 • laatukäsikirjaan liittyvät dokumentit

 • projektinhallintaan liittyvät dokumentit

 • tuotedokumentit

ITK 211-Luento 6


16 4 riskienhallinta
16.4. Riskienhallinta 105)

 • Lähestymistapa

  • tunnista ja arvioi riskit

  • tee päätökset riskien ratkaisemiseksi

  • toteuta riskien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset

ITK 211-Luento 6


16 5 uudelleenk ytt
16.5. Uudelleenkäyttö 105)

 • vertaa asiakirjapohjat

 • suunnittelun osalta hyväksihavaitut toimintatavat kierrätettävä

 • ohjelmien osalta aliohjelmat eli voi olla aliohjelmakirjastoja

 • komponentti

 • sovelluskehykset (erppijärjestelmät)

 • oliolähestymistapa tukee uudelleenkäyttöä

ITK 211-Luento 6


Yhteenvetoa
Yhteenvetoa 105)

 • Tietohallinnon kokonaissuunnittelu

  • johtaminen

  • teknologia

  • järjestelmän kehittämisen kokonaisuus

 • Yksittäisten tietojärjestelmien kehittäminen

  • vaihejakomalli ja muut mallit

 • Hankkeiden onnistuminen

  • ryhmätyö ja oppiminen

ITK 211-Luento 6


Jatkoluennot
Jatkoluennot 105)

 • Syvennetään tiettyjä aihealueita

 • Asiantuntijaluennoitsijoita (suurinosa)

  • lihaa luiden ympärille (esim. 27.9 luennolla tietohallinnon ja tietojenkäs. kokonaissuunnittelun esimerkkejä by projektipäällikkö Petri Maaranen (Jyväskylän teknologiakeskus)

 • Pekka pitää ke 29.9 ja ma 4.10 luennot, jonka jälkeen voidaan kahtoo nettitehtävää ja harkkaa

ITK 211-Luento 6