avatud noorsoot noortekeskustes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Avatud noorsootöö noortekeskustes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Avatud noorsootöö noortekeskustes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Avatud noorsootöö noortekeskustes - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Avatud noorsootöö noortekeskustes. Riina Vaap 16.Märts 2011. Eesti ANK. Asutati 9.novembril 2001 6 asutajaliiget 2011.a alguseks 45 liiget 70 noortekeskusega eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust. Lõimitud noortepoliitika aluspõhimõtted.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Avatud noorsootöö noortekeskustes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
avatud noorsoot noortekeskustes

Avatud noorsootöö noortekeskustes

Riina Vaap

16.Märts 2011

eesti ank
Eesti ANK
 • Asutati 9.novembril 2001
 • 6 asutajaliiget
 • 2011.a alguseks 45 liiget 70 noortekeskusega
 • eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust
l imitud noortepoliitika alusp him tted
Lõimitud noortepoliitika aluspõhimõtted
 • Lähtumine noorest, tema tegelikust olukorrast ja vajadustest
 • Noorte osalus
 • Valdkondadevaheline koostöö
noortepoliitika eesm rgid 2006 2013
Noortepoliitika eesmärgid 2006-2013
 • Üldeesmärk on noorte osalusotsustusprotsessides ja noorte vajadustega arvestamine kõigi noortepoliitika osapoolte koostöös
noortevolikogu
Noortevolikogu
 • valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu
 • valla- või linnavolikogu konsulteerib selle olemasolul noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel
9 noortevolikogu noorsoot seadus
§ 9. Noortevolikogu (Noorsootöö seadus)
 • (1) Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
 • (2) Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.
 • (3) Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu.
 • (4) Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.
 • (5) Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma istungite päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või linnavolikogu istungite toimumist.
noorte v imalused vaba aja veetmiseks
Noorte võimalused vaba aja veetmiseks
 • Huvikoolid
 • Huviringid
 • Spordiklubid
 • Meelelahutusasutused
 • Avalikud kohad
 • Noortekeskus
noortekeskus
Noortekeskus
 • Kohaliku omavalitsuse peamine koostööpartner
 • Noorte sotsialiseerumisprotsessi toetaja
 • Noorte innustaja omaalgatusele
avatud noortekeskus
Avatud noortekeskus
 • On avatudigalenooreleseadmataeeltingimusitematõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistelejarahalistelevõimalustele
 • Kaasabaktiivseltnooritegevusealgatamisseningarendamisse
 • Võimaldabnoorelesuhtlemistjaarendavattegevusttallesobivalkodu- jakooliväliselajal, seadesesikohalenooreomaalgatusearendamise
 • Loobtingimusedmitteformaalseksõppimiseks, eelkõigekogemusteomandamiseksläbitegevusejasuhtlemise
noorsoot stagnatsioon
Noorsootöö stagnatsioon?
 • Stagnatsioon – seisak
 • Mõttepaus?
 • Hindamine?
 • Planeerimise võimalus?
edasi tagasi v i ldse ra
Edasi, tagasi või üldse ära?
 • Noorsootöö noorte kogunemispaikades
 • Virtuaalne noorsootöö
 • Mitmekülgne noorsootöö
 • Noortekeskus kui ressursikeskus
slide12

Vähem raha - rohkem loovust

 • Vähem raha – ajutine olukord
 • Vähem noori – vähem noorsootööd?
 • Vähem noori – individuaalne noorsootöö
 • Noorsootöösisuks on noortesotsiaal-, kultuuri- jatervisekasvatus, missoodustabnoortevaimsetjafüüsilistarengut.
avatud noorsoot
Avatud noorsootöö

Noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise VIIS, mille korral tegevus:

 • On avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele
 • Kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ning arendamisse
 • Võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise
 • Loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise
euroopa regionaalfond
Euroopa regionaalfond
 • ERF
  • 2003-2006, 12 projekti, ca 1397000 eurot
  • 2007-2013, 47 projekti …
 • Kokku ligi 19000000 eurot