slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategia Jude ţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Strategia Jude ţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018. Strategia Jude ţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018. Consiliul Judeţean Harghita RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertă ţ ii no . 5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategia Jude ţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018' - ranee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita 2014-2018

Consiliul Judeţean Harghita

RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ţa Libertăţii no. 5

Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703,

info@judetulharghita.ro,www.judetulharghita.ro

strategia jude ean de asisten social 2014 2018
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Strategia judeţeană de asistenţă socială a judeţului Harghita reprezintă voinţa tuturor actorilor implicaţi în funizarea serviciilor sociale la nivel judeţean: primării, organizaţii şi fundaţii din domeniul privat, culte religioase, instituţii publice care prin natura muncii lor au şi activităţi de asistenţă socială. Strategia judeţeană a fost aprobată prin Hotărarea nr. 64/24.03 2014 a Consiliului Judeţean Harghita şi se află în prezent în curs de implementare.
strategia jude ean de asisten social 2014 20181
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • În vederea elaborării Strategiei judeţene DGASPC HR a parcurs un amplu proces de consultare directă,în cadrul unor întâlniri organizate în cele 5 regiuni judeţene ( Ciuc, Gheorgheni, Odorhei, Cristur, Topliţa) , cu primăriile locale, ONG –urile zonale şi instituţii. Au fost analizate chestionare, în baza cărora au fost culese informaţii despre strategiile proprii în domeniul asistenţei sociale, acreditarea/licenţierea serviciilor furnizate, proiecte /programe în derulare, servicii acordate, parteneriate, nevoi prioritare de la toţi factorii din domeniu.
strategia jude ean de asisten social 2014 20182
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018

Din analiza chestionarelor a rezultat că numărul total al persoanelor/ familiilor în situaţii de risc aflate în evidenţa primăriilor şi a ONG –urilor este 17.872 , la care se adaugă şi cei 1.928 beneficiari ai DGASPCHR., reprezentând un procent de 6,12% din numărul total al populaţiei din judeţ. Conform studiilor efectuate a rezultat că în judeţul Harghita există un număr de 229 de serviciisociale ( publice, private şi mixte) 67 de Primării au servicii acreditate,iar din cele 229 de servicii68 sunt publice, 63 private şi 98 mixte.

strategia jude ean de asisten social 2014 20183
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • În stabilirea obiectivelor strategiei s-a ţinut cont de :necesităţile momentane ale judeţului Harghita în domeniul asistenţei sociale, de contextul politic, economic naţional, internaţional, de propunerile primite de la prestatorii de servicii sociale dinjudeţ, de legislaţia în vigoare .
 • Grupul ţintă al strategiei este format din : copii aflaţi în situaţii de risc, persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, victime ale violenţei în familie, de pe teritoriul judeţului.
strategia jude ean de asisten social 2014 20184
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Obiectivele specifice ale Strategiei sunt prevăzute în Planul operaţional al acesteia, fiind stabilite termene şi instituţii/persoane responsabile, structurate astfel :

I. Obiective în domeniul protecţiei drepturilor copilului ;

II. Obiective în domeniul protecţiei adultului;

III. Obiective referitoare la sistemul de asistenţă socială

strategia jude ean de asisten social 2014 20185
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • I. Obiective în domeniul protecţiei drepturilor copilului :
 • Servicii primare

- Sprijinirea creării şi funcţionării serviciilor sociale primare la nivelul comunităţilor locale (ex. centre de zi, cluburi, after school, creşe pentru copii între 2-3 ani, şcoala pentru părinţi, etc.)

- Derularea de programe anuale, în vederea prevenirii separării copilului de părinţi săi, a abandonului şi instituţionalizării acestuia, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale primare la nivel local.

strategia jude ean de asisten social 2014 20186
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Servicii specializate şi beneficii sociale pentru copiii aflaţi în situaţii de risc sau proveniţi din grupurile defavorizate și copiii cu handicap

- Continuarea activităţilor de prevenirii a abandonului copilului în unităţile sanitare şi a instituţionalizării.

-Reducerea abandonului şcolar şi a marginalizării/excluziunii sociale a copiilor proveniţi din rândul etniei rome.

- Identificarea unor noi locaţii, în vederea mutării caselor de tip familial (CTF-urilor) din apartamente de la bloc în case, din Centrele de plasament de tip familial nr. 1, nr. 2, a Centrului de Primire în Regim de Urgenţă şi Telefonul copilului şi adultului.

strategia jude ean de asisten social 2014 20187
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018

-  Realizarea unor lucrări de renovare şi modernizare a Casei de odihnă pentru copii şi centrul de formare profesională a personalului „Soskut” din Cristuru Secuiesc.

 • Modernizarea şi extinderea Centrului de plasament din Subcetate.
 • Crearea unei tabere pentru copii defavorizaţi, la Homorod.
 • Realizarea activităţilor de promovare a adopţiei naţionale.
 • Dezvoltarea activităţilor de sprijinire a copiilor talentaţi
 • Înfiinţarea unor cluburi de socializare pentru copii/tinerii din sistemul de protecţie al copilului din Harghita.

- Dezvoltarea activităţilor de prevenţie, care au la baza de prevenire a consumului de alcool, de droguri, a avortului în rândul tinerilor

strategia jude ean de asisten social 2014 20188
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Servicii şi beneficii sociale pentru copii cu handicap

-Construirea unei noi locaţii şi diversificarea serviciilor oferite în Centrul de plasament pentru copii cu handicap sever din Cristuru Secuiesc.

- Construirea a 7 case şi a unui centru de recuperare pentru beneficiarii Centrului de plasament „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc.

- Extinderea şi reamenajarea Centrului Social de psihopedagogie şi kinetoterapie Sf. Augustin din Miercurea Ciuc, pentru copii cu handicap

-  Creşterea calităţii serviciilor asigurate pentru copii cu handicap sever şi boli cronice grave/terminale, în cadrul centrelor de zi şi/sau rezidenţiale din judeţ, publice şi private.

strategia jude ean de asisten social 2014 20189
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018

II. Obiective operaţionale în domeniul protecţiei adultului

 • Persoane adulte care se află în situaţii de risc

- Înfiinţarea şi funcţionarea de cantine sociale.

- Creşterea numărului de locuinţe sociale pentru familiile/persoanele aflate în impas, în situaţii deosebite.

- Înfiinţarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere şi informare.

- Asigurarea serviciilor sociale persoanelor din comunităţi izolate, care se confruntă cu greutăţi şi obstacole naturale sau administrative din viaţa de zi cu zi.

- Sprijinirea şi încurajarea îngrijirii socio-medicale la domiciliu.

strategia jude ean de asisten social 2014 201810
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Servicii pentru persoanele adulte cu handicap

-Construirea a trei locuinţe protejate şi a unui atelier de ergoterapie, în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Frumoasa.

- Construirea unei locaţii pentru tinerii cu handicap sever, care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi care nu au putut fi reintegraţi în familie sau în societate.

- Furnizarea de servicii sociale la domiciliu, pentru persoanele cu handicap.

- Furnizarea de servicii specializate pentru persoanele cu autism şi pentru familiile acestora.

- Înfiinţarea unui Centru de tip respiro, pentru persoane cu handicap.

- Înfiinţarea unui centru social în Miercurea Ciuc, de către Asociaţia Handicapaţilor Fizici din Harghita.

strategia jude ean de asisten social 2014 201811
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Dezvolarea unei reţele zonale de servicii sociale pentru persoane cu handicap fizic.
 • Promovarea şi înfiinţarea unor servicii privind angajarea asistată a persoanelor cu handicap.
 • Sprijinirea activităţilor structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita, care vizează integrarea/reintegrarea socială şi activităţi de socializare a persoanelor cu handicap.

- Extinderea şi reamenajarea Centrului Social de psihopedagogie şi kinetoterapie Sf. Augustin din Miercurea Ciuc, pentru persoanele adulte cu handicap.

strategia jude ean de asisten social 2014 201812
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Servicii şi beneficii pentru persoanele vârstnice

- Se vor efectua demersuri către autorităţile centrale, în vederea creării unui sistem naţional de finanţare, a serviciilor de îngijire de tip rezidenţial, pentru persoanele vârstnice.

- Identificarea unor soluţii optime privinddezvoltarea unui sistem, coerent şi funcţional, rezidenţial public şi/sau privat (cămine, locuinţe protejate, etc.), pentru persoanele vârstnice.

- Înfiinţare şi funcţionarea Centrelor de zi/Cluburi pentru pensionari/vârstnici.

- Sprijinirea menţinerii şi dezvoltării sistemului de îngrijire la domiciliu a persoanei vârstnice.

strategia jude ean de asisten social 2014 201813
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018

III. Obiective referitoare la sistemul de asistenţă socială

- Finalizarea Ghidului şi a Hărţii serviciilor sociale - aprobare, redactare, distribuire, actualizarea permanentă, afişarea pe siteul Direcţiei generale. 

- Acreditarea tuturor furnizorilor de servicii sociale, respectiv licenţierea serviciilor sociale din judeţul Harghita, conform noilor prevederi legale în vigoare.  

- Vor fi realizate demersuri către autorităţile centrale, în vederea armonizării standardelor de calitate cu standardele de cost, privind serviciile sociale pentru copii/persoane cu handicap/persoane vârstnice, etc. 

- Extinderea/diversificarea colaborării/comunicării între furnizorii de servicii sociale din judeţ (pubic-public, public-privat, privat-privat).

- Organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi.

strategia jude ean de asisten social 2014 201814
Strategia judeţeană de asistenţă socială 2014-2018
 • Asigurarea condiţiilor privind dezvoltarea activităţilor de voluntariat în cadrul serviciilor sociale din judeţ.
 • Atragerea de fonduri guvernamentale şi fonduri externe de finanţare nerambursabilă, prin proiecte, în vederea modernizării, dezvoltării, înfiinţării de servicii solicale în judeţ.

Planificare atingerii obiectivelor este stabilită pe perioada de 5 ani.Bugetul necesar implementării va fi asigurat din mai multe surse : bugetul de stat, bugetul Consiliului Judeţean Harghita, bugetele furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, finanţări din fonduri nerambursabile interne şi externe, prin depunerea de proiecte de finanţare nermbursabile, contribuţii ale beneficiarilor, donaţii, sponsorizări.