Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien
Download
1 / 42

Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien. Nordisk dekankonvent Oslo 10. november 2006. Aktuell bakgrunn i Norge. Departementet har godkjent 3 nye spesialiteter Alle spesialistreglene skal revideres Sosial- og helsedirektoratet har fått oppdraget

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien' - randi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien
Spesialiteter og spesialistutdanning i odontologien

Nordisk dekankonvent

Oslo 10. november 2006


Aktuell bakgrunn i norge
Aktuell bakgrunn i Norge

 • Departementet har godkjent 3 nye spesialiteter

 • Alle spesialistreglene skal revideres

 • Sosial- og helsedirektoratet har fått oppdraget

 • Den norske tannlegeforening er blitt involvert

 • Universitetene er ikke blitt kontaktet

 • Revisjonen får konsekvenser for studieprogrammene

 • Universitetenes autonomi?


Problemstillinger hvem bestemmer
Problemstillinger – hvem bestemmer?

 • Studieprogrammenes innhold

 • Omfang

 • Lengde

 • Organisering og faglig ansvar

 • Forskningskomponenten

 • Kvalitetssikring

 • Hva er en ”spesialist”?


Bakgrunn for diskusjonen
Bakgrunn for diskusjonen

 • Generelt om spesialisering

 • Status Europa

 • Status Norden

 • Momenter til problemstillingene


Hovedkilder
Hovedkilder

 • ADEE: Presentations from the 31st annual meeting in Athens 2005 (main focus on graduate training) http://adee.dental.tcd.ie/conferences/2005/presentations

 • Öwall B, Friskopp J, Aandahl LS, Widström E: Specialisering och specialistutbildning inom tandvården i Norden. Odontologi 2005, Munksgaard, København 2005


Fdi statement specialisation in dentistry 2002
FDI Statement.Specialisation in Dentistry. 2002

Forutsetninger for en spesialitet

 • Det skal være et klart behov i tannhelsetjenesten

 • En spesialitet utvikles best i felles forståelse mellom myndigheter, forening og læresteder

 • Spesialistregler fastsatt av myndigheter eller forening

 • Må bygge på et formelt utdanningsprogram

 • Skal ikke redusere allmenntannlegens rett til å utøve alle deler av odontologien


Cecdo 1994
CECDO 1994

A speciality is a nationally or internationally recognized branch of dental Specialisation for which a structured postgraduate programme exists.

Widström ADEE 2005


Educational requirements
Educational requirements

 • In case dental specialities are recognized, programs (for clinical disciplines) provide the educational requirements for specialization

 • International scientific or professional organizations provide guidelines and define minimum requirements in several programs

Athanasiou, European survey 2005


Manpower and specialities
Manpower and specialities

 • USA: 120 000 dentists (1991), 20 % specialists

 • EU/EEA: 300 000 dentists (2004), % specialists varies:

 • 0-4% 9 countries, 5-9% 3 countries, 10-15% 5 countries, 15-19% 7 countries, 30% 1 country

 • EU: 2 recognized specialities in dentistry, 52 in medicine

 • 3 EU countries with no recognized spesialities: Austria, Luxembourg and Spain

ADEE Conference 2005


Specialities in 25 eu member states
Specialities in 25 EU member states

 • Orthodontics 22

 • Oral maxillofacial surgery 17

 • Oral surgery 16


Specialities in 25 eu member states1
Specialities in 25 EU member states

 • Pedodontics 11

 • Periodontics 11

 • Prosthetics 10


Specialities in 25 eu member states2
Specialities in 25 EU member states

 • Endodontics 6

 • Dental public health 4

 • Stomatology 5

 • Oral medicine 3

 • Radiology 3


Norden antall spesialiteter
Norden:Antall spesialiteter

 • Danmark: 2

 • Finland: 4 (11)

 • Island: 11

 • Norge: 7

 • Sverige: 8


Danmark
Danmark

 • Ortodonti

 • Hospitalsodontologi (oral kirurgi)


Danmark antall spesialiteter
Danmark:Antall spesialiteter

 • 2003: Anmodning til Indenrigs- og Sundhetsministeriet fra lærestedene og tannlegeforeningene om å utrede:

 • protetikk

 • periodonti

 • endodonti

 • pedodonti

 • oral radiologi

 • oral fysiologi/bittfunksjon


Finland antall spesialiteter
Finland:Antall spesialiteter

 • Godkjente spesialiteter: ortodonti, oral kirurgi, hälsovård og klinisk tandvård

 • Klinisk tandvård: etter felles innledende basisutdanning skjer en oppdeling på de 7 ulike spesialområdene:

 • Periodonti, pedodonti, protetikk, bittfysiologi, endodonti, oral patologi, oral diagnostikk (’i realiteten spesialiteter’)

 • Spesialistene kan annonsere sine tjenester innenfor sitt delområde


Island
Island

 • Ortodonti

 • Oral kirurgi

 • Periodonti

 • Endodonti

 • Pedodonti

 • Radiologi

 • Protetikk

 • Bittfysiologi

 • Kariologi

 • Samfunnsodontologi

 • Gerodontologi


Norge
Norge

 • Ortodonti

 • Oral kirurgi og oral medisin

 • Periodonti

 • Pedodonti

 • Endodonti

 • Kjeve- og ansiktsradiologi

 • Protetikk


Sverige
Sverige

 • Ortodonti

 • Oral kirurgi

 • Periodonti

 • Endodonti

 • Pedodonti

 • Odontologisk radiologi

 • Protetikk

 • Bittfysiologi


Sverige socialstyrelsen oktober 2006
Sverige – Socialstyrelsen oktober 2006

 • 2 nye spesialiteter: sjukhustandvård og tannhälsovård

 • Studietiden forlenges til 3,5 år for alle spesialiteter (kirurgi 5 år

 • Felles kunnskapsbase: vitenskapsteori, forskningsmetode, statistikk, epidemiologi, etikk, pedagogikk med mer

 • Endring av regelverket for å muliggjøre godkjenning av nye odontologiske EU-spesialiteter


Norden generelle utviklingstrekk i odontologien og kning i antall spesialiteter
Norden: Generelle utviklingstrekk i odontologien og økning i antall spesialiteter?

 • Mer høyteknologisk behandling

 • Mer avanserte medisinske og basalbiologiske vurderinger

 • Større krav fra pasienter og profesjon om høyt vitenskapelig og klinisk nivå på behandling

 • De fleste kliniske områdene har nådd en grad av utvikling som gjør det mulig å definere høy kompleksitet (’avansert behandling’)

 • Etablering av kompetansesentre aktualiserer behovet for formaliserte spesialiteter

Öwall et al 2005


Problemstilling programmenes innhold
Problemstilling: programmenes innhold i antall spesialiteter?

 • EU: Direktiv om tannlegespesialiteter 78/687/EØF

 • Omtaler bare ortodonti og oral kirurgi

 • Utdanningskraveter minimum tre år full tid

 • Angir ingen beskrivelse av innhold

 • Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EG


Problemstilling programmenes innhold1
Problemstilling: programmenes innhold i antall spesialiteter?

 • Clinical activities 40-80 %

 • Theoretical seminars 10-30 %

 • Clinical seminars 5-15 %

 • Basic sciences seminars 5-10 %

European survey, Athanasiou 2005


Problemstilling programmenes innhold2
Problemstilling: programmenes innhold i antall spesialiteter?

 • International scientific or professional organizations provide the guidelines and define minimum requirements in several programs

European survey, Athanasiou 2005


Problemstilling programmenes innhold3
Problemstilling: programmenes innhold i antall spesialiteter?

 • Undervisning/veiledning av studenter:

 • In a few programs the students of the programs participate in undergraduate teaching. In most of these instances, their involvement is minimal.

European survey, Athanasiou 2005


Problemstilling omfang
Problemstilling: omfang i antall spesialiteter?

 • ”Most of the programs in most of the countries are of 3-year duration”

European survey, Athanasiou 2005


Problemstilling organisering faglig ansvar
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications

Specialist dental training shall comprise theoretical and practical instruction in a university centre, in a treatment, teaching and research centre or, where appropriate, in a health establishment approved for the purpose by the component authorities or bodies.

Widström ADEE 2005


Problemstilling organisering faglig ansvar1
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • New directive in the EU: Mutual Recognition of professional qualifications

 • Full-time specialist dental courses shall be of a minimum of three years’ duration supervised by the competent authorities or bodies. It shall involve the personal participation of the dental practitioner training to be a specialist in the activity and in the responsibilities of the establishment concerned.

Widström ADEE 2005


Problemstilling organisering faglig ansvar2
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • Traditionally, postgraduate programmes have taken place exclusively in universities or in university clinics

 • A move to training in a number of approved and quality controlled outreach sites as well as in universities

Eaton, ADEE 2005


Problemstilling organisering faglig ansvar3
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • Will this tendency grow because of greater relevance of learning clinical practice in an environment where it will be practiced, shortage of Faculty members to teach, use of information and communication technology to link universities to practices, more economic?

Eaton, ADEE 2005


Problemstilling organisering faglig ansvar4
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • ”Specialisten måste ha god överblick över forskningsfronten. Utbildningen av specialister bör derför i första hand ske vid universitetskliniker eller större institusioner. Specialistutbildning vid små enheter bör således endast ske i undantagsfall och förutsätter samverkan med universitetsklinik eller större institution.”

Svenska Socialstyrelsen 2006


Problemstilling organisering faglig ansvar5
Problemstilling: organisering/faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • ”Det låga antalet specialister kan i själva verket innebära ett hot mot specialiteten eftersom det blir svårt att hitta handledare med tillräcklig vitenskaplig kompetens. Tillgången på vitenskapligt kompetenta handledare är ytterligare ett argument för att specialistutbildning i första hand skall bedrivas vid universitetskliniker och vid större institutioner.”

Svenska Socialstyrelsen 2006


Problemstilling forskningskomponenten
Problemstilling: forskningskomponenten i antall spesialiteter?

 • Advanced specialty education students must engage in scholarly activity

 • Students must initiate and complete a research project to include critical review of the literature, development of a hypothesis and the design, statistical analysis and interpretation of data

ADA, 1998


Problemstilling forskningskomponenten1
Problemstilling: forskningskomponenten i antall spesialiteter?

 • Although the acquisition of clinical competence is the principal aim of all programs, development of some research skills constitutes another goal of many of them

European survey, Athanasiou 2005


Problemstilling faglig ansvar
Problemstilling: faglig ansvar i antall spesialiteter?

 • Institusjoner som tilbyr spesialistutdanning: vitenskapelig og klinisk kompetanse, pedagogisk kompetanse og læringsmiljø, tverrfaglighet, infrastruktur?

 • Leder: Hvilken kompetanse må kreves av leder for et utdanningsprogram innen et fagområde?


Problemstilling kvalitetssikring
Problemstilling: kvalitetssikring i antall spesialiteter?

 • ”It has been recommended, that a system should be elaborated, whereby both the dental specialist training programmes and the individuals undertaking them are subject to scrutiny and accreditation. This should initially be carried out on a national basis, and attempts should be made, to bring them into harmony across Europe”

Widström, ADEE 2005


Problemstilling kvalitetssikring1
Problemstilling: kvalitetssikring i antall spesialiteter?

 • In 1998, in 23 European countries assessment at completion of orthodontic specialist training was by:

 • Universities in 16 countries

 • Government agencies in 4 countries

 • Specialist Societies/Royal colleges in 4 countries

 • No assessment in 2 countries

McDonald et al 2000


Problemstilling hva er en spesialist
Problemstilling: hva er en ”spesialist”? i antall spesialiteter?

 • Norden: felles mål for spesialistens virksomhet:

 • Utreda och behandla komplicerade och ovanliga fall

 • Utöva konsultations och rådgivningsfunktioner

 • Undervisa studenter och annan hälso- och sjukvårdspersonal

 • Utöva facklig utveckling och forskning

 • Ha kontakt med universitetsmiljö och hälsovårdsmyndigheter

Öwall et al 2005


Fremtidens krav til utdanning
Fremtidens krav til utdanning? i antall spesialiteter?

 • ”The delirious pace of technological advancements coupled with the highly competitive and demanding environment in which the clinician of the next decade will practice necessitate a continuous evolution of advanced educational programs”

Athanasiou 2005


Begrunnelser for 3 rs utdanning
Begrunnelser for 3 års utdanning i antall spesialiteter?

 • Tilstrekkelig tid til å ferdigbehandle et stort nok antall pasienter, spesielt kompliserte og interdisiplinære kasus

 • Tilstrekkelig tid til å skaffe seg erfaring ved å følge opp egne pasienter etter behandling

 • Tid til fordypning og refleksjon i et godt læringsmiljø

 • Tid til å fullføre et forskningsprosjekt


Begrunnelser for 3 rs utdanning1
Begrunnelser for 3 års utdanning i antall spesialiteter?

 • ”Utbildningstiden för specialistutbildning för tandläkare är förhållandevis kort och innebär att utbildningen måste vara mycket koncentrerat. En förstärkning av den gemensamma kunskapsbasen får som konsekvens att utbildningstiden för specialistutbildningen förlängs.”

Svenska Socialstyrelsen 2006


Viktige l ringshensyn
Viktige læringshensyn i antall spesialiteter?

 • Mangfold av faglige inntrykk for å motvirke uniformitet i synspunkter og utvikle skepsis også overfor egne holdninger

 • Bredde: innspill som leder i retning av å se begrensninger ved egen disiplin og faglige horisont

 • Vitenskapelig holdning og kritisk refleksjon under veiledning av dem som allerede er innviet i dette

 • Moraldanning forutsetter samvær og et godt integrert studiemiljø øker sannsynligheten for at normer og regler som kjennetegner et fagkollektiv også blir praktisert