najd u sze rzeki wiata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Najdłuższe rzeki świata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Najdłuższe rzeki świata

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 37
Download Presentation

Najdłuższe rzeki świata - PowerPoint PPT Presentation

randi
195 Views
Download Presentation

Najdłuższe rzeki świata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Najdłuższe rzeki świata

 2. Nil

 3. Najdłuższa rzeka na Ziemi (wg niektórych źródeł, najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w różnorakich źródłach) w środkowej i północno-wschodniej Afryce, przecinająca wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Płynie na obydwu półkulach; źródło znajduje się na 2°16′55.92″S, 29°19′52.32″E, a ujście na 31°N. Licząca prawie 3 mln km² powierzchnia dorzecza, na kontynencie afrykańskim ustępuje jedynie dorzeczu rzeki Kongo.

 4. Amazonka

 5. Rzeka Ameryki Południowej o największym średnim przepływie na Ziemi. Według niektórych źródeł pierwsza na świecie pod względem długości (7004 km), 200 km dłuższa od Nilu. Amazonka posiada największe na świecie dorzecze (o powierzchni ok. 7 mln km²) inajwiększe zasoby wodne. Dlatego też w jej dorzeczu wyrastają największe lasy tropikalne. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od błędnie tłumaczonej nazwy amacunu – "niedźwiedź wodnych chmur", którą rozpropagował w Europie, po roku 1540 Hiszpan, Francisco de Orellana, który jako pierwszy przepłynął rzekę z Andów do ujścia. Długość rzeki od wieków była sporna. Utrudniał ją nie tylko dylemat wyodrębnienia spośród ponad 200 dopływów właściwej rzeki, ale i dotarcie do ukrytych w niedostępnym terenie źródeł – rzetelny wybór dopływu powinien być poprzedzony wieloletnim pomiarem wielkości jego przepływu wody, aby uśrednić jego wahania w szerokich granicach. Należy jednak pamiętać, że długość nieuregulowanej rzeki zmienia się ciągle, szczególnie po powodziach: stare zakola zostają odcięte jako starorzecza, powstają nowe, rzeka na długich odcinkach płynie kilkoma ramionami o różnej długości, w jednym roku bardziej jednym w innym roku innym

 6. Jangcy

 7. Rzeka w środkowych Chinach, najdłuższa w Azji i trzecia po Amazonce i Nilu pod względem długości na Ziemi. Po chińsku nazwa YangziJiang dotyczy tylko dolnego odcinka rzeki, cała rzeka nazywa się ChangJiang. Europejczycy jednak początkowo zetknęli się z tą pierwszą nazwą, która przyjęła się w językach europejskich. Posiada ujście typu lejkowego. Długość, wg pomiaru chińskich geografów wynosi 6300 km, choć w różnych źródłach można znaleźć różne wartości od 5520 do 6300 km. Powierzchnia dorzecza: 1,8 mln km² - zajmuje 1/5 powierzchni Chin. Liczne tamy, sztuczne zbiorniki, kanały, budowle hydroenergetyczne, służące celom nawadniania, komunikacji i produkcji energii elektrycznej. Najsłynniejsza budowla na Jangcy to Zapora Trzech Przełomów, której budowa trwała 17 lat. Obok zbiornika pracuje elektrownia wodna, której moc jest równa mocy 15 reaktorów atomowych. Źródło powstaje w górach Tangla w prowincji Qinghai na Wyżynie Tybetańskiej. Rzeka uchodzi do Morza Wschodniochińskiego, jest to Ocean Spokojny.

 8. Missisipi-Missouri

 9. Missouri – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ rzeki Missisipi. Wraz z rzeką Missisipi stanowią najdłuższy system rzeczny Ameryki Północnej o długości ok. 5970 km.Hydrologiczny początek biegu Missouri znajduje się u źródeł potoku Brower's Spring, który za pośrednictwem kilku innych potoków wpada do rzeki Jefferson. Oficjalny początek rzeki Missouri znajduje się w stanie Montana, w pobliżu miasta ThreeForks, gdzie powstaje ona z połączenia trzech rzek źródłowych – Jefferson, Madison i Gallatin. Missouri wpada do Missisipi niedaleko na północ od miasta Saint Louis w stanie Missouri, po przebyciu 3767 km. Jej długość liczona od źródeł rzeki Madison wynosi 4062 km. Kolejno przechodzi przez stany: Montana, Dakota Północna, Dakota Południowa, Nebraska, Iowa, Kansas i Missouri

 10. Huang He

 11. Rzeka w północnych Chinach o długości 5464 km, druga co do wielkości rzeka w państwie. Jej nazwa pochodzi od żółtego koloru namułów lessowych. Źródła Huang He znajdują się w górach Bayan Har Shan w prowincji Qinghai. Płynie przez Wyżynę Tybetańską, Lessową (HuangtuGaoyuan) oraz Nizinę Chińską. Uchodzi do Zatoki Pohaj Morza Żółtego, tworząc deltę. Powierzchnia dorzecza wynosi 752,4 tys. km². Średni przepływ u ujścia ocenia się na 2-2,5 tys. m³/s; cechują go jednak duże wahania – od 250 m³/s w okresach suszy do 30 tys. m³/s w czasie powodzi. Ta zmienność stanów wody w połączeniu z niedużą głębokością i ogromnym zamuleniem koryta powoduje, że znaczenie gospodarcze tej rzeki jest znacznie mniejsze niż Jangcy. Zamulenie wynika z przepływania rzeki przez największy na świecie obszar lessowy. W ciągu roku rzeka odprowadza do morza ok. 1,4 mld ton nanosów.

 12. Ob-Irtysz

 13. Rzeka w azjatyckiej części Rosji (2010 km), w północno-wschodnim Kazachstanie (1835 km) i w zachodnich Chinach (525 km). Lewy dopływ Obu. Długość - 4248 km, powierzchnia zlewni - 1643 tys. km², średni przepływ u ujścia – 2260 m³/s. Wypływa jako Czarny Irtysz z lodowców na południowo-zachodnich zboczach Ałtaju Mongolskiego w Chinach, niedaleko granicy z Mongolią. Płynie na zachód i przecina granicę chińsko-kazachską. Przepływa przez jezioro Zajsan, następnie przełamuje się przez południowo-zachodni skraj Ałtaju i wypływa na Nizinę Zachodniosyberyjską nabierając charakteru rzeki nizinnej (liczne odnogi, wyspy, starorzecza). Uchodzi do Obu w pobliżu miasta Chanty-Mansyjsk w Rosji.

 14. Kongo

 15. Rzeka w Afryce Równikowej, uchodzi do Oceanu Atlantyckiego. Płynie przez Demokratyczną Republikę Konga, Republikę Konga i Angolę. Druga, co do długości, rzeka w Afryce. Jej zlewnia pokrywa 12% kontynentu. Roczny odpływ – ok. 1260 km³.

 16. Mekong

 17. Najdłuższa rzeka na Półwyspie Indochińskim. Przepływa przez Chiny (ma źródła w górach Tangla na Wyżynie Tybetańskiej), Laos, Kambodżę oraz Wietnam. Uchodzi do Morza Południowochińskiego szeroką deltą o powierzchni 55 tys. km². Częściowo wyznacza granicę Laosu z Tajlandią oraz Birmą. Powierzchnia dorzecza Mekongu wynosi ok. 810 tys. km², a długość 4500 km. Główne dopływy to: Mun, Nam Ou, Sekhong i Tonle Sap. W górnym biegu znajduje się wiele wodospadów i progów skalnych. Większe miasta leżące nad rzeką to: Wientian, Savannakhet, Phnom Penh i Luang Prabang. Za Phnom Penh rzeka rozgałęzia się na Mekong i Bassac, a następnie, już na terenie Wietnamu, Mekong dzieli się na sześć odnóg, a Bassac na trzy, tworząc deltę Mekongu o powierzchni 55 000 km². Łączna długość szlaków wodnych na obszarze delty wynosi ok. 3 200 km. Średni przepływ wody przy ujściu wynosi ok. 12-15 tys. m³/s, ale może wzrosnąć do blisko 30 tys. m³/s w sierpniu. Wahania poziomu wód w dolnym odcinku mogą wynosić nawet 12 m.

 18. Dziękuje za uwagę