To unders kelser
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

To undersøkelser:. Registeranalyse: En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010): Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene? Hvor mye tjener de? Hvor lang utdanning oppnår de?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ramya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
To unders kelser
To undersøkelser:

 • Registeranalyse:

  • En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010):

  • Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene?

  • Hvor mye tjener de?

  • Hvor lang utdanning oppnår de?

  • Hvilken sammenheng er det mellom yrkesaktivitet/inntekt og utdanningsnivå?

 • Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder


Registeranalyse noen hovedresultater
Registeranalyse, noen hovedresultater:

 • Yrkesaktivitet:

 • I 2010: 36% i utvalget med fysisk funksjons- nedsettelse var yrkesaktive, mot 87% i det tilfeldige utvalget.

 • Inntekt:

 • Inntektsnivået er i gjennomsnitt 2/3 av det tilfeldige utvalget. Inntektsnivået for funksjonsnedsatte er ikke påvirket av alder, men øker med stigende alder for det tilfeldige utvalget.

 • Utdanning:

  • I alt 64 % blir stående med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mot 17% i det tilfeldige utvalget.

  • Halvparten av forskjellen i yrkesaktivitet og inntektsnivå mellom funksjonsnedsatte og det tilfeldige utvalget skyldes forskjeller i utdanningsnivå


To unders kelser
Høyeste fullførte utdanning 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)Kommende generasjoner vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta
Kommende generasjoner: Vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta?


To unders kelser
Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:

 • Integrering i skolen,

 • Skoleerfaringer (trivsel, samarbeid, vurdering av kompetanse, mobbing, deltakelse i aktiviteter, forventinger)

 • sosial deltakelse og sosiale nettverk,

 • funksjonsevne m.m


Tabell 1 n kkeltall for unders kelsen
Tabell 1. Nøkkeltall for undersøkelsen fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:

Bruttoutvalg/populasjonen .......................................... 804 100%

Frafall .......................................................................... 313 39%

Nettoutvalg (personer som svarte) .............................. 491 61%

Innsamlingsmetode: Postalt spørreskjema

Innsamlingsperiode: 31. mars – 4. juni 2012


Klasserommet er alle med
Klasserommet, er alle med? fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:


Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg
Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg:

 • Spesialskolene: Både positivt og negativt

 • Segregering i klasserommet: Negative konsekvenser for :

  • Vennenettverk

  • Sosial deltagelse utenfor skolen

  • Forventninger til skoleprestasjoner


Spesialskolen foreldrenes vurdering
Spesialskolen, foreldrenes vurdering: undervisningsopplegg:

 • Elevene på spesialskolene har den høyeste trivselen,

 • Foreldrene opplever at lærerne er mer kompetente

 • Foreldrene opplever samarbeidet med skolen som bedreOperasjonalisering organisert og uorganisert fritid
Operasjonalisering: organisert og uorganisert fritid undervisningsopplegg:

 • ”Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?”

 • ”Hvor ofte er barnet med venner hjem?”

  • Hver dag,

  • flere dager i uka,

  • en dag i uka,

  • sjeldnere enn en dag i uka,

  • aldri

 • ”Deltar barnet på organiserte gruppeaktiviteter utenom skoletid? Vi tenker her på idrett, spill, musikk eller lignende”

  • Nei

  • Ja


 • Hvorfor variasjoner i deltakelse
  Hvorfor variasjoner i deltakelse? undervisningsopplegg:

  • Integrasjon i skolen påvirker hva som skjer i fritiden.

  • Alder

  • Deltakelse koster tid og penger. Om betydningen av sosio- demografiske faktorer

  • Grad av funksjonsnedsettelse og hjelpebehov


  Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter
  Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter: undervisningsopplegg:

  1-4 klasse………. 33%

  5-7 klasse………. 38%

  8-10 klasse…….. 43%

  • Referanse: NOVA undersøkelse fra 2003 viset at 12% av barn 10-12 år ikke deltok
  Hva p virker deltagelse
  Hva påvirker deltagelse? undervisningsopplegg:

  • I alle analysene er det en klar sammenheng mellom integrasjon i skolen og deltagelse.

  • Deltakelse i organiserte gruppeaktiviteter er betinget av foreldrenes utdanningslengde, og spesielt inntekt.

  • Nedsatt funksjonsevne begrenser mulighetene til å bli med noen hjem (men ikke til å ha besøk).

  • Barn som mottar relativt små grunn/hjelpestønadsbeløp er oftere med venner hjem eller har besøk.

  • Alder: Å være med andre barn hjem er mindre vanlig for ungdomsskoleelever.
  Andel som deltar p organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid etter integrasjon i skole prosent
  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  To unders kelser
  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter foreldrenes samlede inntektsnivå. Prosent.  Utdanningsforventninger alder og segregering
  Utdanningsforventninger, alder og segregering: fysisk funksjonsevne. Prosent.