Zku enosti s utv en m konsorci v esk republice
Download
1 / 15

Zkušenosti s utvářením konsorcií v České republice - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti s utvářením konsorcií v České republice. Jaroslav Šilhánek VŠCHT Praha. Projekty:. Konsorcium „CrossFire“, báze dat Beilstein, Gmelin Konsorcium Chemical Abstracts Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“ Konsorcium WoS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zkušenosti s utvářením konsorcií v České republice' - ramona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekty
Projekty:

 • Konsorcium „CrossFire“, báze dat Beilstein, Gmelin

 • Konsorcium Chemical Abstracts

 • Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“

 • Konsorcium WoS

 • (Projekt zpřístupnění ScienceDirect a LINK Springer Verlag)


Obecn zku enosti
Obecné zkušenosti:

 • Každý projekt je jiný !!!

  charakteristikou báze

  přístupem producenta

  jiné aspekty

 • Společné aspekty

  hodnota informačního zdroje

  využitelnost v daném regionu

  odhad rozsahu zpřístupnění

  potenciální příjem pro producenta


Hodnota báze dat nebo

souboru informačních

zdrojů

Představa producenta

o možném příjmu

Odhad využitelnosti

v daném regionu


Konsorcium crossfire v choz situace
Konsorcium „CrossFire“ výchozí situace:

 • Do vytvoření systému „XFire“ a báze Beilstein bylo investováno cca 65 mil. DEM

 • Báze pokrývá období 1779-do současnosti

 • Obsah báze je prakticky nedělitelný

 • Předpokládá se instalace na lokálním serveru, velké nároky na výkon a paměť

 • Práce s bází je značně sofistikovaná


Konsorcium crossfire e en
Konsorcium „CrossFire“ - řešení:

 • Odhad využití v České republice – v okamžiku jednání jen jedno jediné předplatné tištěné verze

 • Zahájeno pro jednu (+ jednu další instituci)

 • Základní koncepce financování – 50 % vlastní prostředky 50 % grantové prostředky

 • Participace účastníků konsorcia založena na počtu současně pracujících uživatelů, pro menší univerzity, resp. katedry chemie – jedno připojení


Konsorcium crossfire e en1
Konsorcium „CrossFire“ – řešení:

 • V r. 1998 13 členů konsorcia připojeno na server na VŠCHT v Praze

 • 50 % vlastních nákladů:

  VŠCHT Praha = více než 1 milión Kč

  ostatní VŠ = á 50.000 Kč za jedno připojení

 • Systém funguje nepřetržitě 6 let

 • Za toto období nárůst ceny méně než 10 %

 • Od r. 2001 doplněn o bázi Gmelin


Konsorcium chemical abstracts
Konsorcium Chemical Abstracts

 • Producent: 1.200 zaměstnanců, cca 120 mil.USD roční rozpočet – prakticky jeden produkt

 • Roční předplatné cca 700.000 Kč

 • Nabídka přístupu k celé bázi od r. 1967 do současnosti na server producenta

 • Cena tohoto přístupu více než 1 milión Kč za jeden přístup !!!

 • Sleva v případě vytvoření konsorcia – méně než 10 %


Konsorcium chemical abstracts pokra ov n
Konsorcium Chemical Abstracts – pokračování:

 • Koncepce snížení ceny založena na nejvyšším poskytovaném akademickém vzdělání

  • Uvedená cena platí pro univerzitu s doktorským programem

  • Pouze magisterský program – sleva 25 %

  • Pouze bakalářský program – sleva 50 %


Konsorcium chemical abstracts n vrh e en
Konsorcium Chemical Abstracts – návrh řešení:

 • Producent vychází z uvedených slev a počtu zainteresovaných VŠ (žádný další ohled na počet studentů nebo učitelů)

 • Každá VŠ s chemickým programem získá právě 1 přístup z prostředků grantu

 • Každý další přístup nebo rozšíření volitelných modulů z rozpočtu každé VŠ


Periodika americk chemick spole nosti v r mci konsorcia vpk
Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“

 • Vysoce prestižní soubor s celkově nejvyššími IF – cca 30 titulů

 • Všechny přístupné jako Web Edition v jednotné úpravě od r. 1996

 • Na českých VŠ jsou převážně jako členské předplatné, které umožňuje síťový přístup pouze na IP adresu člena


Periodika americk chemick spole nosti v r mci konsorcia vpk e en
Periodika Americké chemické společnosti v rámci konsorcia „vpk“ – řešení:

 • Výchozí koncepce producenta vychází z počtu chemických fakult a ústavů a z počtu členských předplatných, které představují míru využívání a zájmu o tento zdroj

 • Na těchto informacích je založena představa o celkovém počtu institucionálních předplatných = celková výše licenčních poplatků

 • Na těchto premisách se jedná !!!!


Konsorcium wos
Konsorcium WoS konsorcia „vpk“ – řešení:

 • Vysoce prestižní (IF), multidisciplinární zdroj vhodný pro univerzitní prostředí

 • Velmi malé využívání tištěné formy i verze na CD-ROM v České republice

 • Cena za konsorciální přístup musí být proto odvozena od velikosti státu, srovnání se světem, počtu univerzit, učitelů, studentů atd.

 • Není založena na počtu současně pracujících uživatelů


Zp stupn n periodik nakladatelstv elsevier a springer verlag
Zpřístupnění periodik nakladatelství Elsevier a Springer Verlag

 • Elsevier (ScienceDirect) vychází z celkového počtu odběru titulů členů konsorcia (předplatné je relativně velké)

 • Springer Verlag nabízí celou produkci bez ohledu na počet odebíraných titulů (předplatné je relativně malé)


N kter z v ry
Některé závěry: Springer Verlag

 • Situace v oblasti nabídky zpřístupňování informačních zdrojů se mimořádně rychle vyvíjí !!!

 • Konsorciální přístup znamená sdružování finančních prostředků

 • Ale v řadě případů je finanční podpora z jiných zdrojů nutná


ad