kolorekt ln karcinom v pozdn m v ku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolorektální karcinom v pozdním věku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolorektální karcinom v pozdním věku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Kolorektální karcinom v pozdním věku - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Kolorektální karcinom v pozdním věku. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín. KR-CA je civilizační onemocnění. Celosvětová incidence je závislá na vyspělosti dané země. Ve vyspělých zemích je KR-CA závažný medicínský a společenský problém. KR-CA v České republice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolorektální karcinom v pozdním věku' - carl-hancock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolorekt ln karcinom v pozdn m v ku

Kolorektální karcinom v pozdním věku

Jiří Zeman

Gastroenterologická ambulance

Děčín

slide2
KR-CA je civilizační onemocnění.
 • Celosvětová incidence je závislá na vyspělosti dané země.
 • Ve vyspělých zemích je KR-CA závažný medicínský a společenský problém.
kr ca v esk republice
KR-CA v České republice
 • Nejčastější zhoubný nádor trávicího ústrojí
 • Druhá nejčastější nádorová lokalizace u obou pohlaví
kr ca v esk republice1
KR-CA v České republice
 • Od roku 1960 se incidence trvale zvyšuje
 • Incidence 79/100 000 obyvatel
 • Ročně onemocnění kolem 8000 lidí
 • 5000 osob ročně zemře v důsledku KR-CA
 • Od roku 1989 první místo v celosvětových statistikách v incidenci KR-CA
kolorekt ln karcinom
Kolorektální karcinom
 • screening
 • diagnostika
 • léčba
screening kr ca
Screening KR-CA

Situace c ČR:

 • Většina onemocnění zjištěna v pokročilém stadiu vysoká úmrtnost
 • Prognoza nemocných se v posledních 40 letech příliš nemění- 5-ti leté přežití je kolem 50%
 • Při včasné dg. a léčbě patří KR-CA k prognosticky nejpříznivějším nádorům trávicího ústrojí
slide8
ZLEPŠENÍ TOHOTO STAVU LZE

OČEKÁVAT POUZE OD

METOD SEKUNDÁRNÍ PREVENCE

sekund rn prevence kr ca
Sekundární prevence KR-CA
 • depistáž- masový screening
 • časná diagnostika- kolonoskopie
 • profylaxe- endoskopická polypektomie
 • dispenzarizace vysokorizikových skupin
slide10
Předpoklad pro značné možnostisekundární prevence KR-CA:
 • 80% KR-CA- sporadický karcinom
 • nemá hereditární ani familiární charakter
 • Incidence narůstá od 50 let věku (zdvojnásobení v každém dalším deceniu)
 • vzniká na podkladě adenomových polypů
slide11

Normální sliznice

Žlazový polyp

Pokročilý adenom

Mutace APC

Mutace p53

Mutace K-ras

metastazy

karcinom

Maligní transformace adenomového polypu

trvá 8-10 let.

prognoza nemocn ch s kr ca
Prognoza nemocných s KR-CA
 • Prekanceroza (adenomý polyp)- naprostávětšina lze odstranit metodou EPE
 • 5- ti leté přežití u KR-CA:

- při postižení sliznice a submukozy: 80-90%

- průnik celou střevní stěnou: 60-80%

- regionální lymfatické uzliny: 50-60%

- vzdálené metastazy- operabilita??

sekund rn prevence kr ca1
Sekundární prevence KR-CA
 • Populace s nízkým rizikem vzniku KR-CA-věk nad 50 let, negativní rodinná a osobní anamneza DEPISTÁŽ
 • Populace s vysokým rizikem vzniku

KR-CA DISPENZARIZACE

depist screening kr ca
Depistáž (screening) KR-CA
 • TOKS
 • Flexibilní sigmoideoskopie (FSS)
 • TOKS + FSS
 • Kolonoskopie
 • CT (MR) kolonografie
slide15
TOKS

Princip:

Filtrační papír s guajakovou pryskyřicí, ta je katalyzovaná aktivitou natráveného HGB v přítomnosti alkoholového roztoku peroxidu vodíku z bezbarvé (redukované) formy na formu modrou (oxidovanou).

slide16
Předpoklady pro účinnost TOKS přisekundární prevenci KR-CA:
 • větší adenomy (nad 1 cm) intermitentně krvácí
 • pomalý růst adenomů

Pouze s TOKS (Haemoccult) provedeny randomizované studie snížení mortality u depistážované populace

o 15-33%

slide17
TOKS
 • V ČR zaveden depistážní program odr.1990 (druhá země na světě!)- Český národní program screeningu kolorektálního karcinomu
 • Bezpříznakoví jedinci od 50 let věku
 • TOKS u praktického lékaře 1x za 2 roky (ideálně 1x ročně)
jednotn diagnostick postup
Jednotný diagnostický postup
 • Pozitivní TOKS kolonoskopie(pouze při nemožnosti kolonoskopie alternativní metodou dvojkontrastní irrigografie nebo CT či MR kolografie)
kolonoskopie
KOLONOSKOPIE
 • Úspěšnost (totální koloskopie do ceka)přes 90% (95%)
 • Ambulantní výkon včetně EPE
 • Velmi nízké riziko - krvácení 1,2%

- perforace 0,4%

endoskopick polypektomie
Endoskopická polypektomie
 • Diagnostická a terapeutická metoda
 • Histologie průkaz adenomových polypů
 • Riziko polypů:

tubulární vilozní

velikost (nad 10 mm)

četnost (3 a více)

dysplazie (lehká-LGD, těžká-HGD)

ostatn mo nosti depist e
Ostatní možnosti depistáže
 • FSS, TOKS+FSS, KOLONO, CT-KOLO
 • Nejsou k dispozici studie dokazující snížení mortality
 • Náklady, rizika a přijatelnost pro populaci?
 • Screeningová kolonoskopie:
 • Kolonoskopie jednou za život (colonoscopy once in life)
 • Kolonoskopie v intervalu10 let
r v r 2005
ČR v r.2005

Ale!! TOKS využívá 97% praktických lékařů.

Jen 20% PL aplikuje TOKS v dostatečném

rozsahu !!

slide30
Je tragickou skutečností, že KR-CApůsobí tak velké ztráty, třebaže je to ve skutečnosti jeden z nejlépe prevencí ovlivnitelných a léčitelných karcinomů, pokud se odhalí v časném stadiu.

Bond: Gastroenterol.Clin.N.Amer., 1997

slide31
Efektivita screeningového programu zavisína:

-dlouhodobém udržování pozitivního vnímání screeningu mezi laickou veřejností

 • na spolupráci praktických lékařů se specialisty (gastroenterology, onkology, chirurgy).

Jen trvalá aktivita odborné veřejnosti může vést ke změně nepříznivých dat v epidemiologii KR-CA v ČR.

screening kr ca v pozdn m v ku
Screening KR-CA v pozdním věku
 • Kdy ukončit screeningový program?
 • Není stanovena žádná horní věková hranice
 • Nutno postupovat individuálně
 • Vždy zvážit zdravotní stav (přidružené choroby), očekávaný efekt a únosnost dalšího dg. a terapeutického postupu
screening kr ca v pozdn m v ku1
Screening KR-CA v pozdním věku
 • Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje absolvovat následné diagnostické a terapeutické výkony (kolonoskopii, polypektomii, operaci) nebo pokud pacient odmítá tyto výkony- nezařazovat do screeningového programu nebo program ukončit
diagnostika kr ca
Diagnostika KR-CA
 • Anamneza (rodinná zátěž, přidružené choroby)
 • Příznaky- krev ve stolici

- změna charakteru stolice

- váhový úbytek

- bolesti břicha

- anemie

diagnostika kr ca1
Diagnostika KR-CA
 • Kolonoskopie- endoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva
 • Příprava perorální laváží- fosfátové sole nebo Fortrans + 4 litry tekutin
diagnostika kr ca2
Diagnostika KR-CA

Některé kontraindikace kolonoskopie:

 • závažné kardiopulmonální onemocnění
 • velké aneurysma břišní aorty
 • nespolupracující pacient
 • nedostatečná příprava k vyšetření
diagnostika kr ca3
Diagnostika KR-CA

Alternativní metody

 • irrigografie
 • CT kolografie
 • kapslová endoskopie

Ale vždy zvážit zdravotní stav a únosnost dalších výkonů.

diagnostika kr ca4
Diagnostika KR-CA

Určení stadia nemoci

 • RTG hrudníku
 • UZ břicha
 • CT břicha
 • EUZ rekta
 • PET CT
l ba kr ca
Léčba KR-CA

Chirurgická léčba

 • Resekční výkony

-rektum

-esovitá klička

-levostranná hemikolektomie

-pravostranná hemikolektomie

 • Paliativní výkony
l ba kr ca1
Léčba KR-CA

Odlišnosti v pozdním věku:

 • méně extenzivní výkony
 • méně nízkých resekcí rekta (riziko inkontinence)
l ba kr ca2
Léčba KR-CA
 • Věk není kontraindikací resekčního výkonu
 • Rozhodující je celkový zdravotní stav
 • Pacient, který je únosný k výkonu v celkové anestezii je únosný k resekčnímu výkonu.
slide44
Děkuji Vám za pozornost.

Děkuji za dosavadní i budoucí spolupráci s mojí gastroenterologickou ambulancí.

dr.jiri.zeman@volny.cz