slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda var olan özellikler. Tam gün çalışan akademik kadro Nitelikli öğrenci tanımı Öğrenci-eğitici ilişkilerinde Kolay ulaşılabilirlik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Adaylığı Sunumu Prof.Dr.Gülsev Kale 9 Şubat 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dekan Adaylığı Sunumu

Prof.Dr.Gülsev Kale

9 Şubat 2012

hacettepe niversitesi t p fak ltesinin kurulu unda var olan zellikler
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda var olan özellikler
 • Tam gün çalışan akademik kadro
 • Nitelikli öğrenci tanımı
 • Öğrenci-eğitici ilişkilerinde
  • Kolay ulaşılabilirlik
  • Küçük grup eğitimleri
  • Danışmanlık sistemi, uzun süreli ve yakın iletişim
 • Öğrenci hekimlik modeli-Dönem I de hasta takibi
 • İnternlük-6.sınıf
 • Koruyucu hekimliğin öğrenci eğitiminde uygulamalı olarak verilmesi
 • Temel tıp ve klinik bilimler integre eğitim modeli
de i im s reci
Değişim süreci
 • Akademik kadroda tam gün sistemi değişikliğe uğradı
 • Öğrenci sayısı arttı
 • Eğitim-öğretim kadroları sabit tutulmaya çalışıldı veya azaltıldı
 • Hocaya ulaşmak yerine bilgiye ulaşmak tercih edildi-not, fotokopi, elektronik ortam
 • Hekimlik mesleğinin geleceği ile ilgili kaygılar arttı
 • İnternlük dönemi mezuniyet törenlerinin vazgeçilmez konusu oldu
 • TUS mezuniyet öncesi eğitimin başarı göstergesi oldu
g l y nlerimiz
Güçlü yönlerimiz
 • Öğrencilerimizin sınav başarıları devam ediyor
 • MD-PhD programları devam ediyor
 • Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kuruldu
 • Küçük grup eğitim modelleri oluşturuldu
 • Mesleki kaygılara rağmen ÖSS de ilk 1000 öğrenci bizi tercih ediyor
 • İnternlük dönemi yeniden düzenleniyor
 • Eğiticilerin Eğitimi Programları devam ediyor
 • HÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 2017 yılına kadar akredite edildi
 • Anabilim dalları iç akreditasyon programları gerçekleştirildi
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (1)

 • Her yıl alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
 • Nitelikli öğrenci tanımının netleştirilmesi-ölçülebilir değerlendirme kriterleri
 • Öğrenim süresince ders başarısı düşük öğrencilerin kurulacak olan özel destek ve teşvik ekipleri tarafından izlenmesi ve sorunların saptanması
 • Öğrenim hedeflerine uygun ders programlarının oluşturulması
 • Öğrencilerin bilimsel merak yönünde geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir6
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (2)

 • Başarıyı ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınav ve kullanılan yöntemlerde bölümlerarası farklılığın en aza indirilmesi
 • Klinik staj sürelerinin öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi
 • Akran eğitimine yönelik programların oluşturulması
 • Temel bilim-Klinik Eğitim ve Uygulama işbirliğinin güçlendirilerek sürdürülmesi
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir7
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Mezuniyet öncesi eğitim-öğretim (3)

 • TUS sınavının iki aşamada yapılması konusunun tartışılması ve alınacak kararların ilgili makamlara iletilmesi
  • 1. aşama: Dönem 3 sonunda, Temel Tıp eğitimine yönelik olmalı, Dönem 5 bitimine kadar barajı aşmak veya puan yükseltmek adına sınava tekrar girebilme hakkı verilmeli
  • 2. aşama: Mezuniyet sonunda, klinik eğitimi sorgulamaya yönelik düzenlenmeli ( vaka çözümleri, tanı ve tedavi yaklaşımları irdelenmeli)
 • Bu değişiklik Dönem 6 sorunları için önemli bir iyileştirme sağlayabilir
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir8
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Mezuniyet sonrası eğitim (1)

 • Her anabilim dalı için standart eğitim programlarının oluşturulması
 • Her yıl için düzenlenmiş eğitim programlarının dönem başında basılı olarak dağıtılması
 • Anabilim dalları arasında yapılan rotasyonların asistanların görüşleri de alınarak düzenlenmesi
 • Eğitim süresince kaliteli akademik bilimsel kimliğin oluşturulması için gerekli ortamın sağlanması
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir9
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Mezuniyet sonrası eğitim (2)

 • Yoğunlaşan ve artan hastane hizmetleri için akademik kadroların dışında sözleşmeli uzman kadrolarının oluşturulması
 • Üniversitelerde ihtiyaç duyulan dallarda belirlenen sayıda kadro talebinin Mecburi Hizmet kuralarına dahil edilmesi
 • Araştırma görevlilerine 3. yıldan itibaren Enstitülerde mevcut olan Phd, yüksek lisans programlarının seçenek olarak sunulması
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir10
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Öğretim üye ve yardımcıları (1)

 • Yönetimde şeffaflık her düzeyde paylaşımla gerçekleşir
  • Bunun sağlanması için gerekli iletişim yollarının oluşturulması
 • Norm kadroların ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması
 • Hizmet yükünü (eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, sağlık hizmeti) karşılayacak sayı ve nitelikte kadro dağılımının gerçekleştirilmesi
mevcut durumun geli tirilmesi ve g lendirilmesi i in neler yap labilir11
Mevcut durumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapılabilir

Öğretim üye ve yardımcıları (2)

 • Akademik kadroların hak ettiği bilimsel performansın temel değerlerinin oluşturulması, değişkenlik katsayıları ile farklılıkların yeniden belirlenmesi
 • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim anlayışının öğrenci + öğretim üyesi merkezli olarak ele alınması
slide12

Değerli Meslektaşlarım

Büyük Atatürk’ün

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

sözünün hakkını vermek için burada bulunmaktayız

İnandıklarımız başarımız

başarı hepimizin olacaktır