ii svetski rat 1941 1943 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II svetski rat 1941-1943 PowerPoint Presentation
Download Presentation
II svetski rat 1941-1943

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

II svetski rat 1941-1943 - PowerPoint PPT Presentation

raina
136 Views
Download Presentation

II svetski rat 1941-1943

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. II svetski rat 1941-1943

 2. Ujesen 1940.god. počele su pripreme Nemačke za napad na SSSR, operacija Barbarosa • Nemačka je napala SSSR, bez objave rata 22.juna 1941.god., čime je otvoren istočni front • Za SSSR to je bio početak “Velikog otadžbinskog rata” • Nemci su na istočnom frontu angažovali najveći deo svojih snaga • Cilj operacije Barbarosa bio je zauzimanje čitavog evropskog dela SSSR-a; na istočnom frontu vodjene su najbrutalnije borbe u II svetskom ratu

 3. Nemačka armija bila je podeljena u tri grupe: • Grupa armija Sever-cilj osvajanje Lenjingrada • Grupa armija Centar-cilj osvajanje Moskve • Grupa armija Jug-cilj osvajanje Ukrajine i naftonosnih polja na Kavkazu

 4. U kratkom vremenu Nemci su osvojili pribaltičke republike, Belorusiju, deo Ukrajine • Na severu Nemci su se približili Lenjingradu, a u jesen 1941.god. Lenjingrad je bio opkoljen, grad je bio pod opsadom skoro 900 dana (početak 1944.god.) • Na centralnom pravcu Nemci su zaustavljeni neposredno pred Moskvom • Krajem 1941.god. sovjetska pojačanja, dovedena sa Dalekog istoka, prešla su u kontraofanzivu kod Moskve, tako da su Nemci odbačeni od grada

 5. Sovjeti su brojna industrijska postrojenja, kao i naučne institute prebacili u azijski deo SSSR-a • Georgij Konstantinovič Žukov

 6. Georgij Konstantinovič Žukov (1896-1974) • Sovjetski maršal i komandant

 7. U ranu zoru 7.decembra 1941.god. Japan je napao američku pomorsku bazu Perl Harbor na Havajima • To je bio japanski odgovor na zabranu izvoza nafte iz SAD u Japan i zahtev da se Japanci povuku iz Kine i Indokine • Napad je izveden pod komandom admirala Jamamota, jednog od najsposobnijih japanskih komandanata

 8. Napad na Perl Harbor

 9. Admiral Isoroku Jamamoto (1884-1943)

 10. Američka pacifička flota doživela je ozbiljne gubitke i nije mogla da zaustavi japansku ekspanziju na Dalekom istoku u prvoj polovini 1942.god. • Japanci su zauzeli: Filipine, Singapur, Hong Kong, jugoistočnu Aziju

 11. Severna Afrika • Nemci i Italijani su potiskivali Britance u nameri da zauzmu Suecki kanal • Vodjeno je nekoliko bitaka u pustinji, od kojih je najpoznatija za luku Tobruk, koju su Nemci zauzeli 1942.god. • Komandu nad 8.britanskom armijom, koja se borila u sev.Africi preuzeo je general Montgomeri • Pod njegovom komandom Britanci su zaustavili nemačko napredovanje u jesen 1942.god. u bici kod El Alamejna, nakon čega su prešli u kontraofanzivu i potisnuli Nemce prema Tunisu • Tu su ih opkolili i prinudili na predaju u proleće 1943.god. • Osvajanjem severne Afrike zapadni saveznici stekli su mogućnost napada na Siciliju i Italiju

 12. General Bernard Lo Montgomeri (1887-1976)

 13. Saveznički komandanti u Berlinu 1945.god. (Montgomeri, Ajzenhauer, Žukov, De Tasinji)

 14. Američke i britanske trupe su se tokom jula 1943.god. iskrcale na Siciliji • Posebno teške borbe sa Nemcima vodjene su kod Salerna • Septembra 1943.god. Nemci su se povukli sa Sicilije • Kralj Vitorio Emanuel je smenio Musolinija, a Italija je kapitulirala 8.septembra 1943.god. • Nemci su okupirali severnu i srednju Italiju

 15. Istočni front 1942-1943 • Tokom 1942.god. Nemci su pokrenuli veliku ofanzivu na južnom delu istočnog fronta • Zauzeli su Krim, izbili su na severni Kavkaz, pretivši da zauzmu naftonosna polja • U leto 1942.god. oni su stigli do reke Volge, do grada Staljingrada • Od jula 1942.god. do februara 1943.god. kod Staljingrada je vodjena bitka, koja se smatra prekretnicom II svetskog rata i koja je završena pobedom sovjetske vojske i predajom nemačke 6.armije

 16. Staljingradska bitka

 17. Vasilij Zajcev • Najpoznatiji ruski snajperista • Ubio je 149 nemačkih vojnika u Staljingradu

 18. Spomenik braniocima Staljingrada (“Domovina majka zove”) • Nalazi se na Mamajev Kurganu, brdu iznad Staljingrada, na kojem su vodjene žestoke borbe

 19. Nakon pobede kod Staljingrada, sovjetske trupe preuzimaju inicijativu • U leto 1943.god. došlo je do najveće tenkovske bitke u istoriji, poznate i kao “bitka čelika” • Bitka je vodjena kod grada Kurska i završena je velikom pobedom sovjetske vojske • Glavnu sovjetsku snagu činili su tenkovi T-34, dok su Nemci koristili takodje nove tenkove Tigar i Panter

 20. T-34

 21. Panter